Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zdravotní pojištění - odvod zdravotního pojištění

2.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění – odvod zdravotního pojištění

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnavatel musí odvést pojistné na zdravotní pojištění ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího. Za splnění této povinnosti se považuje den, kdy byla částka zdravotního pojištění připsána ve prospěch účtu příslušné zdravotní pojišťovny.

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu každého zaměstnance. Pojistné se zaokrouhluje vždy na celou korunu směrem nahoru a platí se v Kč. Z vyměřovacího základu každého zaměstnance se vypočte 13,5 % a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru. Odvádí se příslušné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec v registru plátců pojistného. Jedna třetina pojistného se srazí ze

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: