Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění - odvod zdravotního pojištění

2.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění – odvod zdravotního pojištění

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnavatel musí odvést pojistné na zdravotní pojištění ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího. Za splnění této povinnosti se považuje den, kdy byla částka zdravotního pojištění připsána ve prospěch účtu příslušné zdravotní pojišťovny.

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu každého zaměstnance. Pojistné se zaokrouhluje vždy na celou korunu směrem nahoru a platí se v Kč. Z vyměřovacího základu každého zaměstnance se vypočte 13,5 % a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru. Odvádí se příslušné zdravotní pojišťovně, u které je