dnes je 7.3.2021

Nejnovější

Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotuGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (IZ). Jakmile je zahájeno insolvenční řízení a má-li zaměstnanec nařízenou exekuci, musí plátce od roku 2014 ve srážce…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 54 ZDPo - Nárok na důchod a na jeho výplatuGarance

5.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Přib Úplné znění § 54 zákona č. 155/1995 Sb. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 54 Následující §č. 155/1995 Sb....§ 54(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.(2) Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním podmínek ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavateleGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Krchovová Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP : záloha na mzdu nebo plat, nevyúčtovaná záloha na cestovní náhrady a nevyúčtovaná záloha poskytnutá zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, náhrada mzdy nebo platu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změna plátce v průběhu trvání zaměstnání - zaměstnavatel versus OSSZ a opačněGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 396/2012 Sb. stanoví povinnost plátcům mzdy a okresním správám sociálního zabezpečení v situacích, kdy má zaměstnanec zatíženou mzdu exekuční srážkou a současně je dlouhodobě nemocen, nebo žena pobírá peněžitou pomoc…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Krchovová Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody: o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele dle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník - dále jen NOZ), o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance dle § 2045 NOZ . Dohodu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 39 ZOPSZ - Předkládání evidenčního listuGarance

5.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká správa sociálního zabezpečení vede centrální evidenci údajů o osobách účastných důchodového pojištění (registr pojištěnců podle § 16c ZOPSZ) a důležitým zdrojem informací pro vedení této evidence jsou evidenční listy důchodového pojištění. V ustanovení…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

5.3.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Krchovová Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru. Přednostní pohledávky: pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pohledávky ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancůmGarance

4.3.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 42 ZDPo - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případechGarance

4.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odstavci 1 je upraven nárok na invalidní důchod u osob, které se staly invalidními pro invaliditu třetího stupně před dosažením věku 18 let a nezískaly potřebnou dobu pojištění (jedná se o tzv. invalidy z mládí), a v odstavci 2 je upravena výše tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příklady výpočtu průměrného výdělku

27.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouští žádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový balíček přehledně

31.12.2020, Zdroj: ČTK

... Pod číslem 609/2020 byl ve Sbírce zákonů publikován daňový balíček. Jaké novinky přináší? Zákon o daních z příjmů zavádí: zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 a 23 procent - okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021; zvýšení základní slevy na dani na poplatníka - ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doklad o uskutečnění pracovní cesty

28.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví způsob vysílání zaměstnance na pracovní cestu. Způsob vyslání zaměstnance na pracovní cestu zákoník práce ani jiný obecně platný předpis nestanoví, tzn., že zaměstnanec může být na takovou cestu vyslán na základě písemného nebo i jen ústního rozhodnutí ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020

18.1.2021, Zdroj: Finanční správa

Roční zúčtování záloh záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 se již blíží. Nepřehlédněte proto následující sdělení Finanční správy ČR

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená v hodinách místo ve dnech

4.1.2021, Zdroj: ČTK

Od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost část novely zákoníku práce, začíná tak určování délky dovolené v hodinách místo dosavadních dní.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 113/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 114/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 115/2021 Sb. novela usn. č. 113/2021 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2021 v částce č. 40)
  • 116/2021 Sb. novela krizového opatření č. 114/2021 Sb. (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 41)
  • 117/2021 Sb. novela nař. vl. č. 83/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.3.2021 v částce č. 42)
  • 118/2021 Sb. novela krizového opatření č. 114/2021 Sb. (vyšlo dne: 2.3.2021 v částce č. 42)
  • 119/2021 Sb. novela krizového opatření č. 113/2021 Sb. (vyšlo dne: 2.3.2021 v částce č. 42)
  • 120/2021 Sb. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 3.3.2021 v částce č. 43)
  • 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (vyšlo dne: 5.3.2021 v částce č. 44)
  • 122/2021 Sb. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (vyšlo dne: 5.3.2021 v částce č. 45)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP nejen ve světle novelizované směrnice

22.3.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU. Budou poskytnuty i informace o dopadech Brexitu.

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky - jak připravit upozornění a výpovědi

25.3.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Jak připravit upozornění a výpovědi v případě porušení povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců?

Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet

1.4.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele. Na semináři probereme, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Podíváme se také, jak vzniklé situace řešit, jaká rizika hrozí zaměstnavateli v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí.

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR po novele zákona o daních z příjmů v případových studiích

26.4.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i dopadům home-office zaměstnanců v zahraničí jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Daňový kalendář
březen 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
12.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
12.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 5.3.2021
 1 EUR26,31 CZK (+0,11)
 1 USD22,03 CZK (+0,26)
 1 GBP30,48 CZK (+0,11)
 100 RUB29,59 CZK (+0,03)
 100 JPY20,34 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...