dnes je 14.11.2019
Nejnovější

Výstupní pracovnělékařské prohlídkyGarance

14.11.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, se výstupní pracovnělékařské prohlídky provádějí: a) na základě žádosti zaměstnance, nebo b) pokud tak stanoví jiný zákon, a to při ukončení ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Více prostoru pro sladění práce a péče o blízké

14.11.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Práva zaměstnanců pečujících o postižené by se mohla rozšířit. Zaměstnanec, který pečuje o postiženého člověka nebo o dítě a pracuje kvůli tomu na zkrácený úvazek, by mohl dostat zákonné právo požádat opět o prodloužení pracovní doby. Zaměstnavatel by mu musel ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přestávka nebo přiměřená doba na jídlo a oddech?Garance

13.11.2019, Mgr. Bc. Michal Peškar, David Smolař, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.1 řeší problematiku nezbytného odpočinku na jídlo a oddech v rámci jedné směny poměrně stručným ustanovením § 88 odst. 1 ZP: „Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6…

Přehledu judikatury trochu - Trestní řízení a převedení zaměstnance na jinou práciGarance

13.11.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem „trestní řízení” se v pracovněprávních předpisech setkáte jen málokde. Jedním z případů, kdy se o něm zmiňuje sám zákoník práce, je převedení zaměstnance na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) ZP, tedy v situaci, kdy proti němu bylo…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výkon práce při pracovní pohotovostiGarance

13.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěla bych se zeptat ohledně pracovní pohotovosti. Vím, že: výkon práce v době pracovní pohotovosti se považuje za práci přesčas, minimální doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu musí být dodrženy i při výkonu práce v době ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Předvánoční brigády

13.11.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Poptávka po brigádnících je letos před Vánocemi opožděná. Zatímco loni byl touto dobou nábor brigádníků v plném proudu, letos teprve začíná, sdělila personální agentura Grafton Recruitment. Hodinová mzda brigádníků ve srovnání s loňskou předvánoční sezonou ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mimořádná odměna poskytovaná na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

12.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz K oběma typům dohod ( DPP i DPČ) lze vyplácet mimořádnou odměnu, ovšem za předpokladu, že je to v dohodě sjednáno např. ujednáním, že „nad rámec sjednané odměny je ještě možno vyplácet i mimořádné odměny“. Mám dotaz, zda záleží na druhu ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zvýšení rodičovského příspěvku

12.11.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet složitá papírování.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nahlédnutí do osobní složky zaměstnance z pohledu GDPRGarance

11.11.2019, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jsme společnost, která má svého voleného jednatele a vedoucí jednotlivých oddělení.. Jako kontrolní orgán hospodaření společnosti máme volenou dozorčí radu. Naše zaměstnance si vybírá buď sám jednatel společnosti, nebo vedoucí svého ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

11.11.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jaké podmínky platí z pohledu zdravotního pojištění při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání? Má na stanovení vyměřovacího základu zaměstnance vliv skutečnost, že pracuje pouze po část kalendářního měsíce? Stalo se nám, že nám zaměstnanec, ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

4.7.2019, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad 1 - práce v sobotu s prací přesčas Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 18 500 Kč, v daném měsíci odpracoval ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odměňování a roční bonusy - nároková či nenároková složka mzdy?Garance

9.2.2015, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem přichází u mnoha zaměstnavatelů období rozhodování o vyplácení ročních odměn. Zaměříme se proto na téma ročních odměn a rozlišení, kdy je roční odměna považována za nárokovou složku mzdy, kterou je zaměstnavatel poskytnout, a kdy se jedná o…

Bezchybné mzdové výpočty - Práce přesčasArchiv

1.9.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel  se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

22.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši nejméně 10 % z minimální mzdy, a to za každou hodinu práce konané v tomto prostředí, nebo (při pravidelné práci konané po celý měsíc) přímo z částky…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmotyGarance

24.1.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu vozidla a není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 289/2019 Sb. o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 123)
  • 290/2019 Sb. o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 123)
  • 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
  • 292/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
  • 293/2019 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2020 (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 125)
  • 294/2019 Sb. novela výměru č. 295/2018 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 295/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 296/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 297/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 298/2019 Sb. vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Elektronizace pracovněprávní agendy

2.12.2019, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

3.12.2019, Praha, Ing. Růžena Klímová

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a procvičte si je na praktických příkladech.

Specialista na cestovní náhrady

25.3. – 27.3.2020, Praha, Ing. Karel Janoušek

Akademie se zaměřuje na pracovněprávní i daňové aspekty cestovních náhrad. Detailně Vás seznámí s platnou právní úpravou, upozorní na chyby, kterých se v praxi dopouštějí i zkušené účetní, a nabídne mnoho praktických příkladů.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 13.11.2019
 1 EUR25,59 CZK (+0,09)
 1 USD23,25 CZK (+0,1)
 1 GBP29,84 CZK (+0,13)
 100 RUB36,13 CZK (-0,03)
 100 JPY21,36 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí