Daňový kalendář

 

PaM profi LIVE

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.6.2018
 1 EUR25,81 CZK (+0,08)
 1 USD22,37 CZK (+0,21)
 1 GBP29,43 CZK (+0,07)
 100 RUB34,97 CZK (-0,06)
 100 JPY20,36 CZK (+0,29)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

§ 103 ZNP - Povinnosti pojištěncůGarance

19.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 103 zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 103(1) Pojištěnec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinena) ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

§ 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávekGarance

19.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 109 zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 109(1) Dávka se vyplácí na základě písemné žádosti podepsané fyzickou osobou, která ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poznámky k dohodě o provedení práce

19.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedním z pracovněprávních institutů, které v letních měsících přicházejí u brigádnických prací ke slovu, je dohoda o provedení práce.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zvýhodnění práce z dohod

19.6.2018, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer
Poslanecký návrh na zvýšení hranice pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn z dohod o provedení práce vláda v zákonodárných sborech asi nepodpoří.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Další fáze EET pro nejmenší podnikatele

18.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí
Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele. Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 41a ZNP - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovnéGarance

15.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 41a zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 41a(1) Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 41b ZNP - Další podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovnéGarance

15.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 41b zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 41b(1) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné podle § 41a odst. 1 je, že ošetřovaná ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 41c ZNP - Vyloučení nároku na dlouhodobé ošetřovnéGarance

15.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 41c zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 41c(1) Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemajía) zaměstnanci činní na základě dohody o ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 41d ZNP - Vystřídání při potřebě dlouhodobé péčeGarance

15.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 41d zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 41d(1) V případě poskytování dlouhodobé péče téže ošetřované osobě náleží dlouhodobé ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 41e ZNP - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovnéhoGarance

15.6.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 41e zákona č. 187/2006 Sb. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 187/2006 Sb....§ 41e(1) Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nejčtenější

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPRGarance

16.3.2018, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
. 1. ÚVODEM V pracovněprávních vztazích musí zaměstnavatelé chránit nejen osobní údaje svých zaměstnanců, ale také uchazečů o zaměstnání nebo svých bývalých zaměstnanců. V některých případech zaměstnavatel potřebuje souhlas se zpracováním ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příprava mzdové účtárny a personálního oddělení na GDPRGarance

13.4.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK   Určit osobu, která bude ve společnosti zodpovídat za přípravu, implementaci a aplikaci GDPR   Co nejdříve   Zaměstnavatel (vedení společnosti)       Zmapovat personální procesy a zjistit, ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

6.3.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor vnitřního předpisu upravující ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti. 1 (dle právního stavu k 1. 1. 2018) Číslo vnitřního předpisu:   Společnost / Účetní ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2017Garance

14.3.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záhlaví Údaj z ELDP   Vysvětlivky k vyplňování   Technický kód   Tento údaj se nevyplňuje, využívají jej výlučně orgány sociálního zabezpečení.   Za rok   Uvádí se ve tvaru čtyřčíslí daného kalendářního roku.   Typ ELDP   01 - uvádí se v  ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezenýmArchiv

19.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Odměny jednatele (odměna orgánu právnické osoby)   Jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti, přestože jsou jednatelé statutárním orgánem společnosti a nejsou tedy jako zaměstnanci v „ ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015
Nejnovější Právní předpisy
  • 114/2018 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 115/2018 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 116/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 118/2018 Sb. novela vyhl. č. 188/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 119/2018 Sb. novela nař. vl. č. 390/2017 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 120/2018 Sb. o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 121/2018 Sb. novela vyhl. č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 60)
  • 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 61)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis GDPR
22. 6. 2018, Praha
Ing. Růžena Klímová

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabývá účinnosti dne 25.5.2018. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumetů.

GDPR v pracovněprávních vztazích a personalistice
17. 7. 2018, Praha
19. 7. 2018, Brno
JUDr. Jaroslav Stránský

Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou součástí personální a mzdové agendy. Nová úprava v GDPR zpracování osobních údajů nezakazuje ani neznemožňuje. Stanoví pouze podmínky a povinnosti, které musí být při zpracování dodrženy. Semináře bude zaměřen na prezentaci a vysvětlení těchto podmínek. Výklad bude podán s využitím příkladů z personalistické praxe. Pozornost bude věnována také nezbytné vnitropodnikové dokumentaci k GDPR a povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování.

Vybrané problémy zákoníku práce 2018 aneb praktické právní minimum pro personalisty (včetně GDPR)
9. 10. 2018, Praha
Mgr. Klára Gottwaldová MBA

Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled v problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty.

Nábor a výběr zaměstnanců, vedení výběrových rozhovorů
25. 10. 2018, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Kurz se zabývá hlavními fázemi výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod. Pozornost je věnována i nejčastějších chybám při výběru a nástrojům posilujících stabilitu kvalitních zaměstnanců.

Mzdová účetní - začínáme , včetně aktuálních změn v roce 2018
25. - 26. 10. 2018, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců …aj.)