dnes je 8.5.2021

Nejnovější

Pracovněprávní vztahy a vystavování potvrzení ve zdravotním pojištění v roce 2021Garance

7.5.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je odvádět za zaměstnance pojistné tak, aby byl za příslušný kalendářní měsíc dodržen minimální vyměřovací základ, pokud tato podmínka pro zaměstnance i zaměstnavatele platí.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Přezkoumání lékařského posudku a přidělování práce zaměstnanci během této dobyGarance

7.5.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná by se to dalo charakterizovat tak, že zaměstnavatel byl v daném případě až přespříliš opatrný. Ta situace vypadá na první dobrou jako nepravděpodobná, ale holt se přihodila. Zaměstnanec byl po skončení své delší dočasné pracovní neschopnosti vyslán…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nová pravidla kurzarbeitu schválena

7.5.2021, Zdroj: ČTK

... Sněmovna schválila nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Předloha předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Aktuální dění na trhu práce očima analytiků

6.5.2021, Zdroj: ČTK

Údaje o dubnové nezaměstnanosti podle analytiků ukazují, že situace na trhu práce zůstává příznivá. Důvodem je především vládní podpora zaměstnanosti.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021Garance

5.5.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pár příkladů vydá za hromadu teorie. Takže máte-li chuť, můžete si vzít k ruce kalkulačku a pustit se do počítání.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

4.5.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje fyzické osoby,…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelemGarance

4.5.2021, JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb   pověřeným poskytovatelem Poskytovatel pracovnělékařských služeb : ……………………… (identifikační údaje - název, sídlo, IČO) Vedená u … soudu v …, pod sp. zn …………… (jedná-li se o PO) Zastoupený: identifikační údaje fyzické ...

Přístupné pro: Personalistika | NOZ | Super

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciGarance

4.5.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci Poznámka: Vhodné políčko označte. Evidenční označení posudku: ……………………………………… Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ………………………… ( identifikační údaje) Zaměstnavateli: ……………………………………………………… ( identifikační údaje) Posuzovaná osoba: ...

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní cesta a pracovní doba v souvislostech

4.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu pracovní cesty nevykonává zaměstnanec práci nepřetržitě. Jak se posuzuje cesta na místo výkonu práce a přesun zpět? A jak doba čekání či odpočinku? Více napoví následující řádky.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Rozšíření možností pro čerpání krizového ošetřovného

4.5.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

... Krizové ošetřovné mohou nově čerpat i příbuzní žijící mimo společnou domácnost. Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb., který přináší další rozšíření možnosti čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Díky této novele mohou nárok na dávku ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2021Garance

16.1.2021, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Podpůrčí doba u nemocenskéhoGarance

10.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Účtování mzdových případůGarance

18.1.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mimo mzdu také celou řadu dalších plnění, které musí správně daňově posoudit a také zaúčtovat. V dalším textu uvádíme základní souvztažnosti, které lze použít při účtování o případech souvisejících se zaměstnanci.…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

23.2.2021, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

1.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová Příklad 1 - práce v sobotu spojená s prací přesčas Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 18 500 Kč, v daném měsíci odpracoval všechny směny. Za práci přesčas se smluvní ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 179/2021 Sb. novela vyhl. č. 39/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 74)
  • 180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek (vyšlo dne: 5.5.2021 v částce č. 75)
  • 181/2021 Sb. novela vyhl. č. 226/2019 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2021 v částce č. 75)
  • 182/2021 Sb. novela zák. č. 121/2021 Sb. (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 76)
  • 183/2021 Sb. novela zák. č. 438/2020 Sb. (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 76)
  • 184/2021 Sb. novela nař. vl. č. 463/2013 Sb. (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 77)
  • 185/2021 Sb. o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Cheb" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 77)
  • 186/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 78)
  • 187/2021 Sb. novela vyhl. č. 62/2015 Sb. (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 78)
  • 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 79)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Srážky ze mzdy 2021

18.5.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy nelze ze mzdy srážet, co je přikázání jiné peněžité pohledávky, a to vše na příkladech z praxe.

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis

19.5.2021, On-line, Ing. Růžena Klímová

Na webináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů.

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

20.5.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Webinář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů a uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Kontroly inspektorátů práce

25.5.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem webináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

31.5.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vúvodu webináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců vČR a vysíláním zaměstnanců zpohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících vČeské republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost kpředpisům sociálního a zdravotního pojištění. Vneposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 sukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na webináři budou vysvětleny rozdíly vdefinicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři vmezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen zpohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky podle novelizované směrnice o vysílání pracovníků, notifikace atd.). Účastníci semináře budou seznámeni snovými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.

Daňový kalendář
květen 2021
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Nejbližší daňová povinnost:
10.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního za rok 2020 u OSVČ, kterým nezpracovává přiznání k dani z příjmů daňový poradce

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
10.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního za rok 2020 u OSVČ, kterým nezpracovává přiznání k dani z příjmů daňový poradce

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 7.5.2021
 1 EUR25,68 CZK (-0,16)
 1 USD21,3 CZK (-0,13)
 1 GBP29,59 CZK (-0,23)
 100 RUB28,7 CZK (-0,05)
 100 JPY19,49 CZK (-0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...