dnes je 20.1.2021

Nejnovější

§ 192 ZP Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)Garance

20.1.2021, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Pavelková Úplné znění § 192 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 192 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 192(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 117 ZP Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

19.1.2021, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Tomší Úplné znění § 117 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 117 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 117Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíZa dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o ukončení pracovního poměru

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou je přáním všech personalistů, protože je to cesta, jak předejít dalším dohadům a případné soudní dohře. Co je k dohodě potřeba?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změna náhradního plnění

19.1.2021, Zdroj: ČTK

... Firmy v cestovním ruchu potřebují změnu náhradního plnění. Vláda by podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) měla prodloužit lhůtu náhradního plnění do konce roku nebo odpustit odvody. Firmy z tohoto odvětví, které jsou silně zasažené v souvislosti s pandemií koronaviru a vládními opatření, podle ní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je podle § 81 zákona o zaměstnanosti povinen zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu svých zaměstnanců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 112 ZP Zaručená mzdaGarance

18.1.2021, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Tomší Úplné znění § 112 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 112 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 112Zaručená mzda(1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020

18.1.2021, Zdroj: Finanční správa

Roční zúčtování záloh záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 se již blíží. Nepřehlédněte proto následující sdělení Finanční správy ČR

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

15.1.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Bořivoj Šubrt Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,b) pojistné ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 111 ZP Minimální mzdaGarance

15.1.2021, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Tomší Úplné znění § 111 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 111 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 111Minimální mzda(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 271q - 271s ZP Uplatnění práva, projednání s odborovou organizací a zvýšení odškodnění soudní cestouGarance

15.1.2021, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Hloušková Úplné znění § 271q-271s zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 271q-271s Následující §č. 262/2006 Sb....§ 271qPráva vyplývající z § 271g až 271j nejsou závislá na tom, zda zaměstnanec před svou smrtí ve stanovené lhůtě právo ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příklady výpočtu průměrného výdělku

27.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouští žádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový balíček přehledně

31.12.2020, Zdroj: ČTK

... Pod číslem 609/2020 byl ve Sbírce zákonů publikován daňový balíček. Jaké novinky přináší? Zákon o daních z příjmů zavádí: zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 a 23 procent - okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021; zvýšení základní slevy na dani na poplatníka - ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená v hodinách místo ve dnech

4.1.2021, Zdroj: ČTK

Od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost část novely zákoníku práce, začíná tak určování délky dovolené v hodinách místo dosavadních dní.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový balíček přehledně

23.11.2020, Zdroj: ČTK

... Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček. Jaké změny přináší? Daňový balíček obsahuje: Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent. Navýšení daňové slevy na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč ročně. Zavedení stravenkového paušálu jako ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zrušení superhrubé mzdy a stravenkový paušál

24.11.2020, Zdroj: ČTK, Ministerstvo financí ČR

... Dlouho diskutované zrušení superhrubé mzdy čeká ještě na posouzení Senátu a podpis prezidenta. Zdaňování takzvané superhrubé mzdy v tuzemsku po 13 letech zřejmě skončí. Sněmovna při schvalování daňového balíčku přijala návrh premiéra Andreje Babiše, který toto zdaňování ruší. Místo toho se má od příštího ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 11/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 12/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.1.2021 v částce č. 7)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 15/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 16/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 18/2021 Sb. o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady a pracovní cesty

21.1.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2021. Seminář bude také zaměřen na řešení některých sporných aspektů v oblasti cestovních náhrad.

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

22.1.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je účinná od července roku 2020 a v části pak od ledna 2021. Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a používané dokumentace.

Roční zúčtování + změny v roce 2021

25.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak na roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jaké jsou v této oblasti novinky pro rok 2021?

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

25.1.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizí státní příslušníci. Od roku 2019 váže správný odvod pojistného i na správné určení základu daně. Seminář je určen zaměstnavatele a jejich mzdové účetní, kteří zpracovávají tuto problematiku, jakož i pro další odbornou veřejnost. Po krátkém výkladu budou pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace.

Praktikum - mzdové výpočty v roce 2021

26.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Praktický seminář zaměřený na důležité mzdové výpočty v souvislosti se změnami v této oblasti pro rok 2021.

Daňový kalendář
leden 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
20.1.2021 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
20.1.2021 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.1.2021
 1 EUR26,16 CZK (-0,02)
 1 USD21,56 CZK (-0,14)
 1 GBP29,36 CZK (-0,03)
 100 RUB29,25 CZK (+0,03)
 100 JPY20,74 CZK (-0,18)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...