dnes je 20.3.2019
Nejnovější

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019Garance

20.3.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. července letošního roku se bude náhrada za dobu dočasné pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnancům hned od první směny, kterou zaměstnanec zamešká z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv až po uplynutí 3 pracovních dnů (maximálně za prvních…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kratší pracovní doba a práce přesčasGarance

20.3.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Rádi bychom si upřesnili, kdy dochází k výkonu práce přesčas u zaměstnance pracujícího v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, s nímž je sjednána kratší pracovní doba. V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) ZP je u zaměstnanců s kratší pracovní ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vyslání zaměstnanců z ČR do Slovenské republiky s osvědčením příslušnosti formulářem EU A1Garance

20.3.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jakým způsobem vykazovat a evidovat příjem a daň ze závislé činnosti u zaměstnance, rezidenta ČR, kterého český zaměstnavatel vysílá do zemí EU a je povinen příjem zaměstnance zdanit v zemi, do kterého ho vyslal? 1. Jak postupovat ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

19.3.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

19.3.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad Zaměstnanec dosáhl maximálního vyměřovacího základu pro účely odvodu sociálního zabezpečení již v květnu 2019. Jak se bude vyplňovat evidenční list důchodového pojištění, jestliže se pojistné již neodvádí? Přestože se do ELDP uvádějí ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnávání občanů EU z pohledu daňového a pojistnéhoGarance

19.3.2019, Bc. Marcela Srněnská, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Máme zaměstnance z Polska, zaměstnán je od února 2018, příjmy z ČR - daňový rezident. Uplatňuje slevu. Dále podniká v Polsku jako OSVČ. Musí se podat daňové přiznání v ČR a odvézt všechny daně jen v  ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dodržování pracovní doby

19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností zaměstnance je dodržovat pracovní dobu. Co vše se pod tím skrývá, se dozvíte v následujících řádcích.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

19.3.2019, Zdroj: Finanční správa

V následujících řádcích Vás upozorníme na sdělení Finanční správy ČR, které se týká podmínek uplatnění slevy na dani na manžela/manželku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový balíček podepsán prezidentem

19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové změny se nyní nevážou jen k začátku roku, ale "potěší" nás i v jeho průběhu. Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 15. března 2019 zákon, který mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Pokud bude zákon vyhlášen ve ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Vlk a kohoutGarance

18.3.2019, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou si vlk se žrádlem zabodl do krku trn a dusil se. Prosil všechna zvířata, jestli by mu nemohla trn vyndat, ale žádné se mu neodvážilo vlézt do tlamy. Jenom kohout se nezalekl a řekl vlkovi, že mu za patřičnou odměnu trn vytáhne. Vlk ...

Přístupné pro: Personalistika | Super
více článků
Nejčtenější

Bezchybné mzdové výpočty - Práce přesčasArchiv

1.9.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel  se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v pracovním právu pro rok 2019Garance

10.1.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někteří z toho mají radost, jiní jsou trochu posmutnělí, ale rok 2019 nepřinese zřejmě v oblasti pracovního práva žádné výraznější změny. „Oprášený” a redukovaný návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”),…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odměňování a roční bonusy - nároková či nenároková složka mzdy?Garance

9.2.2015, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem přichází u mnoha zaměstnavatelů období rozhodování o vyplácení ročních odměn. Zaměříme se proto na téma ročních odměn a rozlišení, kdy je roční odměna považována za nárokovou složku mzdy, kterou je zaměstnavatel poskytnout, a kdy se jedná o…

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

22.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši nejméně 10 % z minimální mzdy, a to za každou hodinu práce konané v tomto prostředí, nebo (při pravidelné práci konané po celý měsíc) přímo z částky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezenýmArchiv

19.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Odměny jednatele (odměna orgánu právnické osoby)   Jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti, přestože jsou jednatelé statutárním orgánem společnosti a nejsou tedy jako zaměstnanci v „ ...

Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 67/2019 Sb. novela vyhl. č. 429/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 68/2019 Sb. novela vyhl. č. 328/2015 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 69/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 70/2019 Sb. novela vyhl. č. 71/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 71/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 72/2019 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 30)
  • 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 31)
  • 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 32)
  • 75/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 33)
  • 76/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019 (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 34)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci
20. 3. 2019, Praha
JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

People management
21. 3. 2019, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Seminář se zaměřuje na základní manažerské metody a postupy pro úspěšné řízení a vedení lidí. Umožní porozumět pracovnímu chování a předpokladům výkonnosti osob, zásadám motivace, přesvědčování a hodnocení i jednání s komplikovanými zaměstnanci. Jeho cílem je osvojit či ověřit si nástroje řízení a vedení spolupracovníků, které jsou předpokladem manažerské úspěšnosti bez ohledu na oblast řízení.

Mladí a mladší aneb věková diverzita na pracovišti z personálního a manažerského pohledu
27. 3. 2019, Praha
PhDr. Alena Sehnalová

Na semináři se seznámíte s aktuální charakteristikou jednotlivých generací, které tvoří současné pracovní týmy, pochopíte, proč jsou jejich představitelé tak vzájemně odlišní, prostřednictvím workshopu, zaměřeného na pojetí rolí v současných pracovních týmech, si vyzkoušíte úspěšné a neúspěšné postupy v jednání napříč generacemi.

Cestovní náhrady 2019
8. 4. 2019, Praha
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Zaměstnání cizinců v ČR a vyslání pracovníků do zahraničí v případových studiích
20. 5. 2019, Praha
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cíl semináře je stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Daňový kalendář
březen 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost
20.3.2019 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2018 v případě, že je podáváno elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.3.2019 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2018 v případě, že je podáváno elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.3.2019
 1 EUR25,6 CZK (-0,01)
 1 USD22,54 CZK (-0,03)
 1 GBP29,93 CZK (+0,03)
 100 RUB35,02 CZK (-0,1)
 100 JPY20,23 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí