dnes je 1.10.2020

Nejnovější

Odklad profesních školení

1.10.2020, Zdroj: ČTK

... Sněmovna kvůli koronaviru odložila nutnost profesních školení. Odborníci a řemeslníci nebudou porušovat zákon, pokud do konce roku neabsolvují povinná profesní školení nebo zkoušky. Výjimku kvůli koronaviru zavádí vládní novela, kterou dnes už v prvním kole projednávání schválila Sněmovna. Normu tak ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mlčenlivost zaměstnanceGarance

30.9.2020, JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., Mgr. Vojtěch Katzer, Mgr. Ema Drštičková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době jsou kvalifikovaní a schopní zaměstnanci pro každé podnikání klíčoví. Aby však mohli svou práci vykonávat řádně, musí jim zaměstnavatel umožnit přístup k zásadnímu know-how, interním informacím a dalším citlivým údajům. Tím se ale zaměstnanci…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Ekologie důležitější než zaměstnanost

30.9.2020, Zdroj: ČTK

... Z průzkumu americké agentury Pew Research vyplývá, že pro Čechy má ekologie přednost před vyšší zaměstnaností. Podle 77 procent respondentů má mít ochrana životního prostředí přednost také v případě, že by vedla k nižšímu ekonomickému růstu či ztrátě některých pracovních míst. Naopak 18 procent uvedlo ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

„Sick days“ - užitečný a žádaný benefit

29.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost zaměstnance využít tzv. „sick days“ je jedním z benefitů, který zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům, a to právě na základě ujednání v kolektivní smlouvě nebo stanovením ve vnitřním předpisu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

29.9.2020, Zdroj: Finanční správa

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pokles průměrné mzdy

28.9.2020, Zdroj: ČTK

... Průměrná mzda v letošním roce i příštím roce po zohlednění inflace podle odhadů ministerstva financí klesne. Letos by měla průměrná hrubá mzda dosáhnout 34 682 korun a příští rok 35 006 korun. Reálný pokles by tak měl být letos o 1,6 procenta a příští rok o 0,9 procenta. Nominálně by měla průměrná mzda ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vyšší příspěvek pro zaměstnávání lidí s handicapem

28.9.2020, Zdroj: ČTK

... O kolik bude vyšší? O 800 korun. Příspěvek od státu na mzdu lidí s handicapem se od října zvýší z 12 800 Kč o 800 korun. Pomůže to 60 000 postiženým. Zvýšením podpory na 13 600 korun chce vláda bránit rušení míst pro lidi s postižením. Při jednáních se ministerstvo financí klonilo k částce nejvýš 500 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Neomluvená absence z pohledu pracovního práva a judikaturyGarance

25.9.2020, JUDr. Ing. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyužívání pracovní doby, pozdní příchod na pracoviště nebo prodloužení přestávky na jídlo a oddech - to jsou nešvary, kterých se dopouští řada zaměstnanců. I když v současné době opět narůstá nezaměstnanost, bude ještě nějakou dobu trvat, než se chování…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Nasredin putuje na kraj světaGarance

25.9.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nasredin si usmyslel, že se vypraví na dalekou cestu  a dojde až tam, kde je světa konec. Nevěděl však, kterým směrem se vydat. Šel se tedy poradit. Jeden soused mu řekl, že konec světa je určitě tam, kde slunce zapadá. Druhý soused byl ale opačného názoru.…

Přístupné pro: Personalistika | Super

Kurzarbeit očima právníků a daňových specialistů

25.9.2020, Zdroj: ČTK

... Trvalý kurzarbeit je podle odborníků pro firmy přínosem. Zavedení kurzarbeitu podle trvalých pravidel bude pro firmy přínosné, protože nahradí sérii jednorázových pravidel a podpor trvalým systémovým řešením. To navíc bude více flexibilnější a zřejmě ani nebude administrativně náročnější než programy ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příklady výpočtu průměrného výdělku

27.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouští žádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zápočtový list po novele zákoníku práce

17.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list - i jeho se dotkla novela zákoníku práce. Jednou z povinností zaměstnavatele souvisejících se skončením pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a v některých případech též dohody o provedení práce je povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Krácení stravného při tuzemské a zahraniční pracovní cestě

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snídaně, obědy i večeře bývají součástí pracovní cesty. Pokud jsou poskytnuty bezplatně, ovlivní výši stravného poskytnutého zaměstnanci.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zdravotního pojištění

18.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění rozhoduje u dohod výhradně výše příjmu, zúčtovaného za rozhodné období kalendářního měsíce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mlčenlivost zaměstnance z pohledu právního

31.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mlčeti zlato platí nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Zákoník práce v § 301 ZP uvádí základní povinnosti jednotlivých zaměstnanců, další povinnosti jsou upraveny např. v § 38 odst. 1 písm. b) ZP, kde je zaměstnanci uložena povinnost podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 384/2020 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 385/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 391/2020 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 158)
  • 392/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 158)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mzdový specialista

8.10. – 30.10.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Mzdová účetní - začínáme

2.11. – 3.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců aj.)

Kreativní uvažování na pracovišti: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce

12.11.2020, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat nové možnosti a přístupy a vyhledávat nová řešení i příležitosti, a to i tehdy, když je většina ostatních nevidí. Kreativitu jednotlivců i skupin pracovníků však lze posílit. Cílem kurzu je poukázat na hlavní nástroje a okolnosti, které kreativitu a inovativní myšlení na pracovišti podporují, i na ty, které jí brání. Jeho součástí je uvedení a ilustrace metod a technik, které lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít. Metodou semináře je interaktivní výklad, nácvik a moderovaná diskuse.

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy 2020

12.11.2020, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Součástí výkladu bude také případová studie praktické implementace systémů.

Mzdový specialista II (pokročilý)

19.11. – 20.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem akademie je prohloubit znalosti pokročilým mzdovým účetním a připravit účastníky ke zvládání složitějších případů z praxe, které se nemusí každý měsíc vyskytovat.

Daňový kalendář
říjen 2020
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.10.2020 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.10.2020 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
Kurzy měn 30.9.2020
 1 EUR27,21 CZK (+0,07)
 1 USD23,24 CZK (+0,04)
 1 GBP29,82 CZK (-0,03)
 100 RUB29,65 CZK (+0,21)
 100 JPY21,98 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí