dnes je 19.3.2019
Nejnovější

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

19.3.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

19.3.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad Zaměstnanec dosáhl maximálního vyměřovacího základu pro účely odvodu sociálního zabezpečení již v květnu 2019. Jak se bude vyplňovat evidenční list důchodového pojištění, jestliže se pojistné již neodvádí? Přestože se do ELDP uvádějí ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnávání občanů EU z pohledu daňového a pojistnéhoGarance

19.3.2019, Bc. Marcela Srněnská, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Máme zaměstnance z Polska, zaměstnán je od února 2018, příjmy z ČR - daňový rezident. Uplatňuje slevu. Dále podniká v Polsku jako OSVČ. Musí se podat daňové přiznání v ČR a odvézt všechny daně jen v  ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dodržování pracovní doby

19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností zaměstnance je dodržovat pracovní dobu. Co vše se pod tím skrývá, se dozvíte v následujících řádcích.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový balíček podepsán prezidentem

19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové změny se nyní nevážou jen k začátku roku, ale "potěší" nás i v jeho průběhu. Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 15. března 2019 zákon, který mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Pokud bude zákon vyhlášen ve ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

19.3.2019, Zdroj: Finanční správa

V následujících řádcích Vás upozorníme na sdělení Finanční správy ČR, které se týká podmínek uplatnění slevy na dani na manžela/manželku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Vlk a kohoutGarance

18.3.2019, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou si vlk se žrádlem zabodl do krku trn a dusil se. Prosil všechna zvířata, jestli by mu nemohla trn vyndat, ale žádné se mu neodvážilo vlézt do tlamy. Jenom kohout se nezalekl a řekl vlkovi, že mu za patřičnou odměnu trn vytáhne. Vlk ...

Přístupné pro: Personalistika | Super

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z pohledu zákoníku práceGarance

18.3.2019, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v § 38 odst. 1 písm. b) ZP stanoví, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Školení zaměstnance při opětovném nástupu do práceGarance

18.3.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Zaměstnanec, který na svém pracovním místě musí projít školením např. na obsluhu plynových zařízení, obsluhu tlakových nádob, jeřábník, vazač, ukončil ke dni 30. 6. 2018 pracovní poměr. Tento zaměstnanec znovu nastupuje 1. 2.2 019 u ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Koho nahradi roboti?

18.3.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

S ohledem na charakter vykonávané práce to budou spíše muži než ženy. Pravděpodobnost, že přijdou kvůli novým technologiím o práci, mají spíše než muži ženy. Č astěji totiž vykonávají činnosti, kde je vyšší než 90procentní pravděpodobnost automatizace, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Bezchybné mzdové výpočty - Práce přesčasArchiv

1.9.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel  se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

24.5.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2015 byla opuštěna 22 let trvající praxe, podle které byly při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance brány v úvahu celé kalendářní dny (nebo i měsíce) neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance. Zaměstnavatelé již neodvádějí…

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezenýmArchiv

19.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Odměny jednatele (odměna orgánu právnické osoby)   Jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti, přestože jsou jednatelé statutárním orgánem společnosti a nejsou tedy jako zaměstnanci v „ ...

Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Personalistika | NOZ | Super

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

22.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši nejméně 10 % z minimální mzdy, a to za každou hodinu práce konané v tomto prostředí, nebo (při pravidelné práci konané po celý měsíc) přímo z částky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odměňování a roční bonusy - nároková či nenároková složka mzdy?Garance

9.2.2015, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem přichází u mnoha zaměstnavatelů období rozhodování o vyplácení ročních odměn. Zaměříme se proto na téma ročních odměn a rozlišení, kdy je roční odměna považována za nárokovou složku mzdy, kterou je zaměstnavatel poskytnout, a kdy se jedná o…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 67/2019 Sb. novela vyhl. č. 429/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 68/2019 Sb. novela vyhl. č. 328/2015 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 69/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 70/2019 Sb. novela vyhl. č. 71/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 71/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 72/2019 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 30)
  • 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 31)
  • 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 32)
  • 75/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 33)
  • 76/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019 (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 34)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci
20. 3. 2019, Praha
JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

People management
21. 3. 2019, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Seminář se zaměřuje na základní manažerské metody a postupy pro úspěšné řízení a vedení lidí. Umožní porozumět pracovnímu chování a předpokladům výkonnosti osob, zásadám motivace, přesvědčování a hodnocení i jednání s komplikovanými zaměstnanci. Jeho cílem je osvojit či ověřit si nástroje řízení a vedení spolupracovníků, které jsou předpokladem manažerské úspěšnosti bez ohledu na oblast řízení.

Mladí a mladší aneb věková diverzita na pracovišti z personálního a manažerského pohledu
27. 3. 2019, Praha
PhDr. Alena Sehnalová

Na semináři se seznámíte s aktuální charakteristikou jednotlivých generací, které tvoří současné pracovní týmy, pochopíte, proč jsou jejich představitelé tak vzájemně odlišní, prostřednictvím workshopu, zaměřeného na pojetí rolí v současných pracovních týmech, si vyzkoušíte úspěšné a neúspěšné postupy v jednání napříč generacemi.

Cestovní náhrady 2019
8. 4. 2019, Praha
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Zaměstnání cizinců v ČR a vyslání pracovníků do zahraničí v případových studiích
20. 5. 2019, Praha
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cíl semináře je stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Daňový kalendář
březen 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost
19.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za únor

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za únor

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.3.2019
 1 EUR25,62 CZK (-0,05)
 1 USD22,57 CZK (-0,12)
 1 GBP29,9 CZK (-0,15)
 100 RUB35,13 CZK (+0,4)
 100 JPY20,24 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí