dnes je 22.4.2024

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateliGarance

21.4.2024, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Režim ostatních kapitálových fondůGarance

20.4.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Očkování zaměstnanců proti černému kašliGarance

20.4.2024, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnanecké akcie a jejich zdaněníGarance

19.4.2024, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prodloužení výpovědní dobyGarance

19.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odklad platby pojistného z dohod

19.4.2024, Zdroj: ČTK

Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení z práce se zřejmě posune z letošního 1. července na 1. leden příštího roku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Doručení výzvy k opětovnému nástupu do zaměstnání po ukončení soudního sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědíGarance

18.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná by se to dalo vyjádřit i tak, že zaměstnavatel takto postupovat nemusel a na svoji „opatrnost” prostě doplatil. Abyste tomu rozuměli… Zaměstnavatel doručoval zaměstnanci písemnost, prostřednictvím které ho vyzýval k opětovnému nástupu do zaměstnání po…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Více výpovědních důvodůGarance

18.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohli bychom to laicky nazvat jako „konkurence” výpovědních důvodů. Jednoduše řečeno jde o situaci, kdy se zaměstnavatel (a zpravidla nesprávně) domnívá, že má k dispozici více výpovědních důvodů a že si z nich může vybrat. A nezřídka se rozhoduje podle toho,…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přesun zaměstnanců na jinou provozovnuGarance

18.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Peněžitá výpomoc zaměstnanci z pohledu pojistných a daňových odvodůGarance

18.4.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Minimální mzda - tentokrát důstojná

18.4.2024, Zdroj: ČTK

Minimální důstojná mzda není totéž co minimální mzda. Podívejme se na její aktuální výši.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Novela zákoníku práce - cesta k flexibilnějšímu pracovnímu trhu

18.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů a zároveň zachovat ochranu zaměstnanců - to je cíl další připravované novely zákoníku práce. Podívejme se na změny, které obsahuje.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

17.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nenápadné pohybové aktivity při práciGarance

17.4.2024, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhé sezení je to, co tělo nesnáší. A také přesně to, co pravidelně provozujeme. Zvyšuje se tak riziko problémů s páteří a cévních onemocnění. Ostatně neprospívá ani srdci, trávicímu ústrojí, duševní výkonnosti a produktivitě…

Přístupné pro: Personalistika | Super

Trh práce očima analytiků

16.4.2024, Zdroj: ČTK

Nezaměstnanost v uplynulém měsíci klesla díky sezonním faktorům méně než loni.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zastřený výkon závislé práce (tzv. švarcsystém)připravujemeGarance

16.4.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Webinář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje výkonu závislé práce. V našich podmínkách je toto jednání označováno jako švarcsystém. Kontrolní orgány používají pojem nelegální práce, za jejíž…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty

16.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když není přerušení pracovní cesty výslovně nijak blíže upraveno, zákoník práce s touto možností počítá, protože upravuje rozsah poskytovaných cestovních náhrad při jejím…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vedoucí zaměstnanci z pohledu pracovního právaGarance

15.4.2024, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem vedoucí zaměstnanec je z hlediska pracovního práva vymezen velmi široce a zahrnuje zaměstnance na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, tedy těch nejvyšších i nejnižších. Prozkoumejme ho podrobněji.…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Předpokládaný růst minimální mzdy

15.4.2024, Zdroj: ČTK

Minimální mzda by podle predikcí ministerstva financí mohla v roce 2029 činit zhruba 27 400 korun. Dostat by se měla na 47 procent průměrné mzdy.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Oddělená přikázáníGarance

12.4.2024, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příběh nás zavede do arabského světa. Ale klidně se může odehrát kdekoliv ve firmě, škole či rodině.

Přístupné pro: Personalistika | Super

Používání hybridních vozidel na pracovních cestáchGarance

12.4.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále častěji se prodávají a používají tzv. hybridní vozidla, což jsou obecně vozidla, která k pohonu používají nejméně dva různé zdroje energie, nejčastěji pak benzínový motor a elektromotor. Hlavním zdrojem energie přitom je spalovací motor, elektromotor…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Digitální nomádi versus místní

12.4.2024, Zdroj: ČTK

Digitální nomádi - nová generace nezávislých pracovníků přilepených k obrazovkám notebooku a pracujících odkudkoliv - jsou novodobým fenoménem, který jedni opěvují a druzí kritizují.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kontrola u zaměstnavatele ze strany zdravotní pojišťovny

11.4.2024, Zdroj: VZP

Jsou návštěvy, na které se těšíme, a návštěvy, které očekáváme s obavami. Podívejme se krátce na ty druhé.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Institut odstranění tvrdosti ve zdravotním pojištění

10.4.2024, Zdroj: VZP

Institut odstranění tvrdosti slouží ve zdravotním pojištění ke zmírnění následků, kdy účinky, které nastanou důslednou a přesnou aplikací zákona, by vedly k zvlášť tíživým…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

A co dál?

9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchod do důchodu - někteří ho toužebně očekávají, jiní se ho děsí. Zejména v dnešní době, která poměřuje hodnotu svých členů podle jejich ekonomické užitečnosti, jsou čerství důchodci konfrontováni se skutečností, jak si vážit a cenit sebe sama nezávisle na…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Ochrana mladistvých a povinnosti zaměstnavatele při jejich zaměstnávání

9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mladistvým zaměstnancem se pro účely pracovněprávních vztahů rozumí zaměstnanec mladší než 18 let. Zaměstnavatelé mají vůči nim řadu povinností.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Boj místo spolupráce

8.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatí se? Inu, nevyplatí - a také se dříve či později ukáže jako zbytečný.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměruGarance

2.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

NÁHRADA MZDY ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU PŘI NEPLATNÉM ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zkušební doba - časté chyby a jejich prevence

2.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkušební doba, kterou upravuje zákoník práce v ustanovení § 35, umožňuje zaměstnanci i zaměstnavateli posoudit, zda uzavřený pracovní poměr bude vyhovovat oběma stranám a naplní jejich očekávání či…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o řízení „referentského“ vozidla

2.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidič „referentského“ vozidla“ je běžný pojem, který však zákoník práce ani další předpisy výslovně neupravují.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovnělékařská prohlídka u řidičů pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.4.2024, Zdroj: SUIP

Nejen v pracovním poměr, ale také na základě dohody o pracovní činnosti či provedení práce lze zaměstnat řidiče. Jak je to v takovém případě s lékařskými prohlídkami?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Barnumův efekt a jak se mu bránitGarance

1.4.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban,CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Barnumův efekt je jednoduchý, mnohdy však účinný a působivý psychologický klam, který si lidé, bez předchozího upozornění, většinou neuvědomují. Jde však o iluzi, kterého lze použít k vyvolání naší důvěry, a tím i k možnosti s námi manipulovat.…

Přístupné pro: Personalistika | Super

§ 124 ZNP - Odpovědnost za přeplatekGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

O přeplatek na dávce se jedná tehdy, jestliže dávkabyla vyplacena, ačkoli vyplacena být neměla, buď proto, že byly chybně posouzeny podmínky potřebné pro vznik nároku na příslušnou dávku či pro její výplatu, nebo proto, že dávka byla vyplacena jiné osobě než…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 145 ZNP - Zahájení řízeníGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 145 ZNP je upraveno zahájení řízení ve vyjmenovaných případech. Řízení ve věcech nemocenského pojištění se zahajuje na návrh pojištěnce, popřípadě jiné určené osoby, nebo z moci úřední; řízení o dávku nemocenského pojištění lze zahájit jen na základě…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 123 ZNP - Registry zaměstnavatelůGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 131 ZNP - Přestupky zaměstnavatelůGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé se při porušení nebo nesplnění vyjmenovaných povinností dopouštějí přestupku. Pokuty za přestupky jsou odstupňovány podle závažnosti přestupku do 10 000 Kč, 20 000 Kč, do 50 000 Kč a do 100 000 Kč. Odpovědnost zaměstnavatele za přestupek zaniká…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 161 ZNP - Splnění oznamovací povinnostiGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelům je uložena řada povinností, které je nutno splnit ve stanovené lhůtě; mezi nejvýznamnější povinnosti patří povinnost oznamovací. Tuto povinnost lze splnitpředáním příslušnému orgánu nemocenského pojištění (tj. podání je předáno přímo tomuto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 153 ZNP - Zkrácené řízeníGarance

29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V naprosté většině případů jsou skutečnosti pro nárok na dávku nemocenského pojištění a její výplatu nesporné, a proto by nebylo (již z časového hlediska) účelné vést formální řízení podle správního řádu. Kvůli tomu bylo zavedeno tzv. zkrácené řízení, které je…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Absolventi z pohledu pracovního práva

29.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Absolventi jsou kategorií zaměstnanců, která požívá v pracovněprávních vztazích zvýšené ochrany.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Školení BOZP u řidičů „referentů“

29.3.2024, Zdroj: SUIP

Je možné zajistit školení řidičů „referentských“ vozidel prostřednictvím e-learningu? Nedostane se zaměstnavatel do konfliktu z kontrolním orgánem, pokud bude tímto způsobem…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 89 ZNP - Oprávnění územní správy sociálního zabezpečení k výzvěGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 95 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů vést evidenciGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění stanovenou evidenci; rozsah uvedených údajů vyplývá z odstavce 1. Údaje se týkají zaměstnanců účastných nemocenského pojištění; určité údaje [uvedené v odstavci 1 písm. a) až…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 98 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů poskytnout potřebnou součinnostGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 91 ZNP - Oprávnění zaměstnanců orgánů nemocenského pojištěníGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zakotvuje oprávnění pověřených zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění (v praxi se jedná o ÚSSZ), která jsou potřebná k provádění kontrol, a tokontrolovat plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění uložených zaměstnavatelům a OSVČ; jedná…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávekGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí na základě žádosti, která se, s výjimkou nemocenského, v případě zaměstnanců uplatňuje u zaměstnavatele (srov. § 97; zaměstnavatel by měl zkontrolovat, zda je žádost o dávku řádně vyplněná a zda je také podepsána…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 82 ZNP - Věcná příslušnostGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 83 ZNP - Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečeníGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní příslušnost územní správy sociálního zabezpečení se v případě provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí zásadně místem mzdové účtárny a nemá-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu nebo má-li mzdovou účtárnu, avšak její místo je shodné se sídlem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 110 ZNP - Způsob výplaty dávekGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výplatu dávek nemocenského pojištění provádějí příslušné orgány nemocenského pojištění (tj. územní správy sociálního zabezpečení), a to na základě dokladů předložených zaměstnavateli (srov. § 97, § 98 a § 109…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 96 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů uschovávat záznamyGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen uschovávat záznamy o skutečnostech vedených v jeho evidenci podle § 95 ZNPvždy po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 97 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávkyGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří povinnost přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...