dnes je 29.2.2024

Promítnutí požadavků směrnice o přiměřených minimálních mzdách do českého právního řáduGarance

29.2.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Personalistika | NOZ | Super

Ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance

27.2.2024, Zdroj: Finanční správa

V důsledku poměrně významných změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů je třeba se  podrobněji zabývat rovněž otázkou ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance vzniklého v důsledku plnění poskytnutého…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Setkání s obchodními partnery z pohledu daňového

26.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Snídaně, obědy či večeře v rámci obchodních vztahů jsou celkem běžnou součástí pracovního života řady zaměstnanců. Podívejme se na toto téma z pohledu pracovněprávního a…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

23.2.2024, Zdroj: VZP

Nejpozději do osmi dnů jsou zaměstnavatelé povinni oznámit zdravotní pojišťovně řadu skutečností. Které to jsou?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Úlevy pro pracující důchodce

22.2.2024, Zdroj: ČTK

Lidem, kteří i v důchodu dál pracují, by se místo mírného trvalého zvyšování penze měly nově začít odpouštět sociální odvody.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Čtyřdenní pracovní týden

21.2.2024, Zdroj: ČTK

Ve Velké Británii proběhlo testování čtyřdenního pracovního týdne ve firmách. Co na to zaměstnanci a jak jsou spokojené firmy?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

20.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu dochází k plné digitalizaci agendy informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců. Bude zajištěno automatické propsání hlášených dat do databáze…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa 

19.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Pokud zaměstnanci pracují vzdáleně, je třeba pamatovat na náhradu nákladů, které jim vznikají.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely z pohledu daňového

16.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Možnost využít pro soukromé účely firemní vozidlo patří k častým zaměstnaneckým benefitům. Jak na toto plnění pohlíží zákon o daních z příjmů?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské - případy jeho krácení či odebrání

15.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Uvažujete o rekvalifikaci?

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Pak nejste sami. O tomto kroku přemýšlí tři čtvrtiny zaměstnanců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pohled na aktuální situaci na trhu práce

13.2.2024, Zdroj: ČTK

Za lednovým nárůstem nezaměstnanosti stojí jak stagnace ekonomiky, tak útlum sezonních prací.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový pohled na akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky

13.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Z pohledu zaměstnance je nepeněžní plnění, které plyne z jeho účasti či z účasti jeho rodinného příslušníka na akci určené výše uvedeným způsobem, osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Situace zaměstnance při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli

12.2.2024, Zdroj: SUIP

V případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo její část k jinému zaměstnavateli, přecházejí podle § 338 zákoníku práce práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež - právní úprava účinná od 1. 1. 2024Garance

8.2.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zásada flexicurity v připravované novele zákoníku práce

8.2.2024, Zdroj: ČTK

Již v průběhu letošního roku by mělo dojít k transpozici další evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Kromě ní se uvažuje také o zakomponování modelu flexicurity do zákoníku práce. Co to…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Novinky ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdravotním pojištění účinné k datu 1. 1. 2024 se týkají všech skupin plátců pojistného. Těmito skupinami jsou zaměstnavatelé (odvádějící pojistné za zaměstnance i za sebe), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a také stát,…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Reforma systému sociálních dávek

7.2.2024, Zdroj: ČTK

Velkou reformu v oblasti sociálních dávek, jejíž účinnost je plánovaná na rok 2025, připravuje ministerstvo práce. Co přinese?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2024Garance

4.2.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážková daň do 30. 6. 2024 a od 1. 7. 2024

2.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Podívejme se, k jakým změnám dojde v oblasti daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně od 1. 7. 2024 a jaké podmínky platí do tohoto data.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňové změny v roce 2024 - 1. částGarance

1.2.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto seriálu si ukážeme podrobné daňové řešení změn vyplývajících z novely zákona o daních z příjmů pro rok 2024 na základě zákona č. 349/2023 Sb., které se dotýkají zaměstnanců a zaměstnavatelů. V prvním díle se zaměříme s využitím příkladů na novinky…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

1.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Do 15. 2. 2024 mají zaměstnanci čas na podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dříve do důchodu

31.1.2024, Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje seznam náročných profesí, z nichž by zaměstnanci mohli odcházet dříve do důchodu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jídlo na pracovišti z pohledu daňového

30.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Poskytnutím drobného občerstvení, potravin či pochutin, které jsou zaměstnancům v přiměřeném rozsahu k dispozici na pracovišti, vytváří zaměstnavatel vhodné pracovní podmínky, podporuje efektivitu pracovního výkonu v rámci budované firemní kultury a pracovního…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

30.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Nový rok nabízí nové daňově podporované produkty spoření a pojištění. O jaké jde?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Letos naposled

29.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naposledy za rok 2023 si zaměstnanci mohou uplatnit v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání ještě slevu na studenta a slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. Od roku 2024 jsou tyto slevy…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Co je levnější - AI nebo lidská práce?

26.1.2024, Zdroj: ČTK

Umělá inteligence nyní nedokáže z hlediska nákladů efektivně nahradit většinu pracovních míst.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jak omezit práci na černo

25.1.2024, Zdroj: ČTK

Národní ekonomická rada vlády doporučuje zkrátit oddlužení a zpřístupnit ho většímu počtu dlužníků, aby se omezila práce na černo.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Z jihu na sever

24.1.2024, Zdroj: ČTK

Česká republika se bude snažit přilákat pracovníky z jižních zemí EU s vyšší nezaměstnaností, třeba ze Španělska či Portugalska. Cílit chce hlavně na kvalifikované a experty.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky digitalizace a automatizace v HR a jak je odstranit

23.1.2024, Zdroj: Digital resources

Proč HR zaostává v automatizaci a digitalizaci?  Jaké nástroje potřebují manažeři v oblasti řízení lidských zdrojů?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nová definice nelegální práce od 1. 1. 2024

22.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Minimální mzda od 1. 1. 2024 v příkladechGarance

21.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda se promítá do řady mzdových institutů. Přiblížíme si lednové zvýšení na několika příkladech.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nová on-line služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“

19.1.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení spustila 14. ledna 2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, která je další částí digitální komunikace mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ)…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nová úprava ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele od 1. 1. 2024

19.1.2024, Zdroj: SUIP

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přináší novou úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to konkrétně v ustanovení § 324a.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v agenturním zaměstnávání od 1. 1. 2024Garance

18.1.2024, Mgr. Michal Vrajík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tak trochu v pozadí zájmu za transpoziční novelou zákoníku práce byla Parlamentem České republiky schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZZ”), která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 408/2023 a nabyla…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Upozornění na podvodné telefonáty a SMS zprávy

18.1.2024, Zdroj: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty a SMS zprávami, které se začaly hromadně šířit Českem.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce a soukromí na miskách vah

17.1.2024, Zdroj: ČTK

Jak to vnímají čeští zaměstnanci? Usilují o rovnováhu, anebo se jazýček vah vychyluje na jednu stranu?  

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Tiskopisy  daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně pro rok 2024

16.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinné náležitosti pracovní smlouvy

15.1.2024, Zdroj: SUIP

Obsáhlá, velmi stručná anebo něco mezitím. Vždy však musí pracovní smlouva obsahovat podstatné náležitosti, které vymezuje § 34 odst. 1 zákoníku práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Umělá inteligence a proměna trhu práce

11.1.2024, Zdroj: ČTK

Z nové analýzy Mezinárodního měnového fondu vyplývá, že umělá inteligence ovlivní odhadem 40 % pracovních míst, ve vyspělých ekonomikách zasáhne až 60 % míst.  

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdravotní pojištění v roce 2024

10.1.2024, Zdroj: VZP

Víte, jak se od 1. 1. 2024 mění platby pojistného na zdravotní pojištění?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

9.1.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Rodičovský příspěvek od 1. 1. 2024

9.1.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. 1. 2024 se mění jak výše rodičovského příspěvku, tak maximální doba, po kterou je možno jej čerpat.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nařízení vlády č. 392/1993 Sb.

8.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení minimální mzdy a zvýšení několika nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňové změny v konsolidačním balíčku z pohledu vztahu zaměstnanec a zaměstnavatelGarance

5.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na souhrn hlavních změn v zákonu o daních z příjmů na základě jeho novely provedené zákonem č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024, které se dotýkají zaměstnanců a…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Novela zákoníku práce v souvislosti s napjatou situací ve zdravotnictvíGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pomoc při podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

5.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční úřady budou pomáhat s daňovým přiznáním a  spouští infolinky k dani z nemovitých věcí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečeníGarance

4.1.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cestovní náhrady od 1. 1. 2024Garance

4.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Občanka a rodné číslo

4.1.2024, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasí s novelou zákona o občanských průkazech, která navrhuje časově neohraničené uvádění rodného čísla v občanském průkazu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...