dnes je 5.12.2023

Piš čitelně aneb O kritice

24.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přetížení manažeři, učitelé, rodiče - všichni často přemýšlíme pouze o tom, co je třeba udělat a stihnout. A v tom kolotoči zapomeneme na to důležité - že osobní příklad je velmi mocným nástrojem, díky kterému si můžeme ušetřit mnoho kritických…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o kratší pracovní době po novele zákoníku práce

10.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle novely zákoníku práce je nutné, aby od  1. 10. 2023 měla dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o kratší pracovní době písemnou formu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské dávkyGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dávky nemocenského pojištění likviduje OSSZ na základě dokladů, které předloží zaměstnavatel. Mezi tyto dávky patří:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovnělékařská prohlídka zaměstnanceGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je podle § 103 odst. 1 písm. a) ZP povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pracovnělékařské prohlídky vykonávají poskytovatelé…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práci a dovolená

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště - pracovněprávní aspekty

22.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá dovolená jednou skončí a platí to i o rodičovské. Na co má zaměstnanec nárok a na co musí zaměstnavatel v takových případech pamatovat?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasná pracovní neschopnost a změna místa pobytu

15.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Marodit doma nebo i jinde? Za jakých podmínek může zaměstnanec změnit místo pobytu během doby dočasné pracovní neschopnosti?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí je zpřísněnou odpovědností, neboť na rozdíl od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu se zavinění předpokládá a zaměstnanec musí prokazovat, že škodu nezavinil, pokud se chce odpovědnosti…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce ve dny sváteční a její odměňování

11.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada zaměstnanců se na pracovišti vyskytuje svátek nesvátek. Podívejme se na to, jaká odměna jim přísluší.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní posudek z pohledu judikatury

6.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek, nebo odsudek? Pokud se zaměstnavatel přikloní ke druhé z možností, může očekávat pozvánku k návštěvě soudní síně. 

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Paušálem stanovené cestovní náhrady

30.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušalizace cestovních náhrad podstatným způsobem zjednoduší administrativu spojenou s jejich poskytováním.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přesčasová práce a její  pracovněprávní  úprava

16.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od nevidím do nevidím za pracovním stolem? Nikoliv. Práce přesčas má své limity, které nestanoví zaměstnavatel, ale zákoník práce. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o rozvázání pracovního poměru a nárok na odstupné

9.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 zákoníku práce. V ní ani slovo o tom, z jakého konkrétního důvodu byla uzavřena. Naopak, součástí jejího obsahu je věta o tom, že zaměstnanci nevzniká v souvislosti se skončením pracovního poměru žádné…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

10.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání. Pro  přihlašování k pojištění, odhlašování z pojištění …

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Home office a pracovní doba

24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svobodně podle svého, anebo podle zaměstnavatelem daného rozvržení pracovní doby? Podívejme se na možnosti a specifika, která platí pro úpravu pracovní doby u zaměstnanců v režimu home…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daň z příjmů - Prohlášení poplatníkaGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti k uplatnění nároku na odpočet nezdanitelných částek ze základu daně, slevy na dani podle § 35ba ZDP, daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP a § 35d ZDP a výpočet zálohy na daň podle § 38h…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mzdový listGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti mzdového listu nejsou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výplata mzdy, výplatní den, výplatní lístekGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda (plat) je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

MladistvíGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 563/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážková daň - odvod daně vybírané srážkouGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen provést odvod srážkové daně příslušnému správci dani na zvláštní účet do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost provést srážku daně. Například při zúčtování mezd za září se srážková daň odvádí do konce měsíce…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práciGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 191 ZP jsou taxativně uvedeny důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, kterými jsou:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná částGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnanceGarance

10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za práci na základě  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dodatková dovolenáGarance

20.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná částGarance

12.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená - nevyčerpaná dovolená z předcházejícího rokuGarance

12.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci  čerpání dovolené  tak, aby zaměstnanec vyčerpal dovolenou v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená - určení doby čerpáníGarance

12.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dobu čerpání dovolené (§ 217 – 219 ZP) určuje zaměstnavatel podle rozvrhu  čerpání dovolené  vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců

15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s hromadným propouštěním musí zaměstnavatel pamatovat na několik povinností. Připomeňme si je.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odstupné a jeho právní úprava

18.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné kompenzuje zaměstnanci v případech vymezených zákoníkem práce nepříznivé důsledky spojené se skončením jeho pracovního poměru. Zrekapitulujme si nároky odcházejícího zaměstnance a povinnosti…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Časté vady mzdového systému

11.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky mzdových systémů se dají jednoduše shrnout do termínů složitost, nesrozumitelnost nebo netransparentnost. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sjednat, stanovit, určit

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Podrobně o mzdovém výměru

16.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdový výměr je jednostranným právním jednáním, kterým zaměstnavatel stanoví zaměstnanci mzdu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kratší a  zkrácená pracovní doba

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi tyto dva pojmy nemůžeme z pohledu pracovního práva klást rovnítko. Podívejme se na ně podrobněji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cesta do práce levněji

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak na to, pokud chcete ušetřit a zároveň neplánujete jezdit do práce na kole či chodit pěšky? Pomoci může příspěvek zaměstnavatele na dopravu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prodloužení dovolené

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Když se výplata opozdí

14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu

31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi dochází k oběma situacím - někdy zaměstnavatel není povinen provádět dopočet a doplatek pojistného a někdy naopak ano. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky u agenturních zaměstnanců

10.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnatelným pracovním a mzdovým podmínkám se věnoval ve svém rozhodnutí i Nejvyšší správní soud.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přivýdělek zaměstnance a jeho právní úprava

18.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nebrání tomu, aby si zaměstnanec během trvání svého zaměstnání přivydělával. Ovšem platí to při splnění určitých podmínek.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podíluGarance

10.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců v přepočteném počtu podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Oddlužení a podání návrhu na povolení oddluženíGarance

30.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením. Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasná pracovní neschopnostGarance

28.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu pracovního práva je  dočasná pracovní neschopnost  (DPN) důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu jeho pracovní neschopnosti. Pokud jde o finanční důsledky…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Insolvenční rejstřík - rozhodnutí o schválení oddluženíGarance

27.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li u osoby, která je zaměstnancem, zahájeno insolvenční řízení, je od roku 2014 plátci nařízeno, aby v případě exekuční srážky prováděl srážku dál, avšak neodesílal věřiteli. Jestliže zaměstnanec požádal o oddlužení, nastávají účinky schválení oddlužení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mladiství na pracovišti

14.12.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se na pracovišti vyskytnou mladiství zaměstnanci, neměl by zaměstnavatel zapomínat na jejich právní ochranu. Připomeňme si ji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce přesčas, pracovní pohotovostGarance

8.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 96 ZP je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci o práci přesčas a době pracovní pohotovosti. I v případě, že zaměstnavatel uplatňuje při odměňování práce přesčas paušál, je povinen vést evidenci o práci přesčas.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cizinec - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

7.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový nerezident má právo učinit Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Daňovému nerezidentovi lze uplatnit základní slevu a slevu na studenta.

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Potvrzení o zaměstnáníGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v den skončení pracovního poměru, nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění podle § 7a ZNP…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...