dnes je 5.6.2023

Paušálem stanovené cestovní náhrady

30.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušalizace cestovních náhrad podstatným způsobem zjednoduší administrativu spojenou s jejich poskytováním.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přesčasová práce a její  pracovněprávní  úprava

16.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od nevidím do nevidím za pracovním stolem? Nikoliv. Práce přesčas má své limity, které nestanoví zaměstnavatel, ale zákoník práce. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o rozvázání pracovního poměru a nárok na odstupné

9.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 zákoníku práce. V ní ani slovo o tom, z jakého konkrétního důvodu byla uzavřena. Naopak, součástí jejího obsahu je věta o tom, že zaměstnanci nevzniká v souvislosti se skončením pracovního poměru žádné…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Home office a pracovní doba

24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svobodně podle svého, anebo podle zaměstnavatelem daného rozvržení pracovní doby? Podívejme se na možnosti a specifika, která platí pro úpravu pracovní doby u zaměstnanců v režimu home…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců

15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s hromadným propouštěním musí zaměstnavatel pamatovat na několik povinností. Připomeňme si je.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odstupné a jeho právní úprava

18.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné kompenzuje zaměstnanci v případech vymezených zákoníkem práce nepříznivé důsledky spojené se skončením jeho pracovního poměru. Zrekapitulujme si nároky odcházejícího zaměstnance a povinnosti…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Časté vady mzdového systému

11.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky mzdových systémů se dají jednoduše shrnout do termínů složitost, nesrozumitelnost nebo netransparentnost. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sjednat, stanovit, určit

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Podrobně o mzdovém výměru

16.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdový výměr je jednostranným právním jednáním, kterým zaměstnavatel stanoví zaměstnanci mzdu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kratší a  zkrácená pracovní doba

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi tyto dva pojmy nemůžeme z pohledu pracovního práva klást rovnítko. Podívejme se na ně podrobněji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cesta do práce levněji

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak na to, pokud chcete ušetřit a zároveň neplánujete jezdit do práce na kole či chodit pěšky? Pomoci může příspěvek zaměstnavatele na dopravu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prodloužení dovolené

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Když se výplata opozdí

14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu

31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi dochází k oběma situacím - někdy zaměstnavatel není povinen provádět dopočet a doplatek pojistného a někdy naopak ano. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky u agenturních zaměstnanců

10.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnatelným pracovním a mzdovým podmínkám se věnoval ve svém rozhodnutí i Nejvyšší správní soud.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přivýdělek zaměstnance a jeho právní úprava

18.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nebrání tomu, aby si zaměstnanec během trvání svého zaměstnání přivydělával. Ovšem platí to při splnění určitých podmínek.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podíluGarance

10.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců v přepočteném počtu podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

5.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání. Pro přihlašování k pojištění, odhlašování z pojištění…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoArchiv

4.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…

Dostupné v časových verzích: 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Oddlužení a podání návrhu na povolení oddluženíGarance

30.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením. Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daň z příjmů - Prohlášení poplatníkaArchiv

30.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti k uplatnění nároku na odpočet nezdanitelných částek ze základu daně, slevy na dani podle § 35ba ZDP, daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP a § 35d ZDP a výpočet zálohy na daň podle § 38h…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské dávkyGarance

29.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dávky nemocenského pojištění likviduje OSSZ na základě dokladů, které předloží zaměstnavatel. Mezi tyto dávky patří:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

MladistvíGarance

29.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 563/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasná pracovní neschopnostGarance

28.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu pracovního práva je  dočasná pracovní neschopnost  (DPN) důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu jeho pracovní neschopnosti. Pokud jde o finanční důsledky…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Insolvenční rejstřík - rozhodnutí o schválení oddluženíGarance

27.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li u osoby, která je zaměstnancem, zahájeno insolvenční řízení, je od roku 2014 plátci nařízeno, aby v případě exekuční srážky prováděl srážku dál, avšak neodesílal věřiteli. Jestliže zaměstnanec požádal o oddlužení, nastávají účinky schválení oddlužení…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mladiství na pracovišti

14.12.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se na pracovišti vyskytnou mladiství zaměstnanci, neměl by zaměstnavatel zapomínat na jejich právní ochranu. Připomeňme si ji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce přesčas, pracovní pohotovostGarance

8.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 96 ZP je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci o práci přesčas a době pracovní pohotovosti. I v případě, že zaměstnavatel uplatňuje při odměňování práce přesčas paušál, je povinen vést evidenci o práci přesčas.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cizinec - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

7.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový nerezident má právo učinit Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Daňovému nerezidentovi lze uplatnit základní slevu a slevu na studenta.

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Potvrzení o zaměstnáníGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v den skončení pracovního poměru, nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění podle § 7a ZNP…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doručování písemnostíGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vzniku, trvání a skončení pracovního poměru a též změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je důležité doručování příslušných písemností (§ 334 - 337 ZP).…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práciGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 191 ZP jsou taxativně uvedeny důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, kterými jsou:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnanceGarance

3.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo platu,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy - vztah k zápočtovému listuGarance

2.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý, kdo přijímá zaměstnance do zaměstnání, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené předchozím zaměstnavatelem, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen vydat každý…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Použití soukromého silničního motorového vozidla zaměstnance během pracovní cesty

19.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na pracovní cestu může zaměstnanec odjet i svým vozidlem. Na jaké náhrady má v takovém případě nárok a na co přitom musí pamatovat zaměstnavatel?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

12.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké je? Snadné, jednoduché - a to pro obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jak změnit pracovní smlouvu

5.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není to žádná věda. Jen je třeba respektovat ustanovení zákoníku práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nároky zaměstnance při přerušení pracovní cesty

28.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec může po dohodě se zaměstnavatelem přerušit ze soukromých důvodů pracovní cestu. Podívejme se, co takové přerušení znamená z hlediska jeho nároků na cestovní…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jak sjednat zkušební dobu se zaměstnancem

21.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sedne nám to spolu, nebo nesedne? Tuto otázku řeší jak zaměstnavatel, tak nastupující zaměstnanec. A v takovém případě se hodí zkušební doba.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Peněžní postihy zaměstnanců

14.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžní postihy zaměstnanců, ať jsou označené jakkoliv, považuje pracovní právo za nepřípustné.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vzdělávání jako benefit

7.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všestranní zaměstnanci - ideál každého zaměstnavatele. Proto někteří z nich podporují touhu zaměstnanců vzdělávat se i v jiných oblastech, než které odpovídají momentální pracovní náplni. Jak se na to dívají pracovněprávní a daňové…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sjednání mzdy v pracovní smlouvě a mzdovém výměru

31.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby sjednání mzdy vymezuje zákoník práce v § 113. Mezi ty nejčastější patří mzdový výměr či ujednání v pracovní nebo jiné smlouvě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Okamžité ukončení pracovního poměru v kostce

24.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někdy to prostě nejde jinak - a jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel sáhnou po okamžitém zrušení pracovního poměru.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kouření na pracovišti a v jiných prostorách zaměstnavatele z pohledu zákoníku práce

18.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě zákoníku práce a obecného předpisu o ochraně před škodami působenými mimo jiné i tabákovými výrobky je výslovný zákaz kouření obsažen pro některé další činnosti či prostory s ohledem na ochranu bezpečnosti jejich provozu. Podívejme se na to, co z právní…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prokazování výdajů při pracovní cestě

3.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších zásad, která se týká cestovních náhrad, je zásada prokazatelnosti vynaložených výdajů. Podívejme se na ni podrobněji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Budoucí pracovní smlouva

26.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohou se zaměstnavatel a zájemce o práci domluvit, že někdy v budoucnu uzavřou pracovní poměr? Jakou podobu takové ujednání může mít?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nabídka zaměstnání a zákaz diskriminace

20.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrat si zaměstnance je právem zaměstnavatele. Je však třeba pamatovat na některá omezení.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovněprávní úprava pracovní pohotovosti

13.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel musí rozlišovat mezi dobou držení pracovní pohotovosti a výkonem práce v době držení pracovní pohotovosti. Jakmile musí zaměstnanec práci v době pracovní pohotovosti konat, pracovní pohotovost končí a zaměstnanci za výkon práce přísluší mzda nebo…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Splatnost mzdy a její bezhotovostní výplata

2.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

"Hoden jest dělník mzdy své," píše se v Lukášově evangeliu. Další zásady prozradí příslušná ustanovení zákoníku práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Svátek v době dovolené

29.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občas dovolená i svátek spadnou do jednoho dne. Změnila novela zákoníku práce dosavadní postup? Na tuto otázku odpoví následující řádky.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...