Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaškolení a zaučení zaměstnanců

15.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaškolení a zaučení je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zajistit ve všech případech, kdy zaměstnanec vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace potřebné pro výkon práce, kterou má vykonávat.

Jde zpravidla o méně kvalifikované či pomocné práce, pro jejichž výkon postačí pouhé zapracování. Zaškolení nebo zaučení zaměstnavatel realizuje různými formami, nejlépe pod vedením jiného zkušeného zaměstnance, který může současně zajistit průběžnou kontrolu, zda se zaměstnanec pro sjednanou práci úspěšně zapracovává. Mimo jiné z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen zapracovávaného zaměstnance, ale též ostatních zaměstnanců, jakož i z důvodu ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele je nutné, aby

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz