Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení Finanční správy ČR

4.7.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů vykonávajících zaměstnání na palubách lodí.

V souvislosti s řešením situace českých daňových rezidentů pracujících na palubách lodí a člunů v mezinárodní i vnitrozemské vodní dopravě v Nizozemí, kteří mají v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 138/1974, upozorňuje Finanční správa ČR  na povinnost platit z poslední známé daňové povinnosti zálohy na daň z příjmů vyplývající pro tyto poplatníky z ustanovení § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Dle odstavce 9 tohoto

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz