Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální vyměřovací základ OSVČ

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Minimální vyměřovací základ OSVČ

Ing. Antonín Daněk

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 3a odst. 2 ZPZP – vyměřovací základ OSVČ

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Minimální měsíční vyměřovací základ   12 568,50 Kč   12 942 Kč   12 971 Kč   13 305,50 Kč   13 503 Kč   14 116 Kč  
Minimální záloha   1 697 Kč   1 748 Kč   1 752 Kč   1 797 Kč   1 823 Kč   1 906 Kč  
Minimální roční pojistné OSVČ   20 361 Kč   20 967 Kč   21 014 Kč   21 555 Kč   21 875 Kč   22 868 Kč  

Komentář:

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2017 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 28 232 Kč, tj. 14 116 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2017 se vypočte jako 13,5 % z částky 14 116 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2017 z dosavadních 1 823 Kč na 1 906 Kč. Posledním dnem splatnosti nové minimální zálohy na měsíc leden 2017 ve výši 1 906 Kč je 8. únor 2017.

Rozhodným obdobím pro placení pojistného OSVČ je kalendářní rok, za který se pojistné platí. Nejkratším poměrným obdobím je jeden kalendářní měsíc. Pokud tedy OSVČ provozuje samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů alespoň jeden den v kalendářním měsíci, považuje se z hlediska zdravotního pojištění za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc, ovšem s povinností zaplatit i za tento měsíc alespoň minimální zálohu na pojistné.

Jestliže OSVČ během rozhodného období změní zdravotní pojišťovnu, což lze standardně k 1. 7., musí odvést těmto pojišťovnám poměrnou část pojistného, a to podle doby pojištění u každé z nich. Za měsíce, ve kterých bylo podnikání hlavním zdrojem příjmů, musí podnikatel odvést zdravotní pojišťovně, u které byl v té době pojištěn, pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V případě změny zdravotní pojišťovny je povinností osoby samostatně výdělečně činné oznámit nově zvolené zdravotní pojišťovně výši záloh vypočtených z vyměřovacího základu.

Trvá-li nemoc pouze po část kalendářního měsíce, nemá OSVČ v tomto směru žádnou úlevu, a pokud se jedná o hlavní zdroj příjmů, musí být i za tento měsíc zaplacena v roce 2017 alespoň minimální záloha 1 906 Kč, jinými slovy musí být u OSVČ při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ. Odlišně se postupuje v případě, kdy nemoc OSVČ trvá po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce. OSVČ není povinna platit zálohy za kalendářní měsíce, v nichž byla uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit (zpravidla kopií neschopenky), neboť za běžného stavu není zdravotní pojišťovně tato skutečnost známa, resp. ji nemůže předpokládat. Tuto okolnost lze sice dokladovat i se zpětnou platností, nicméně jejím opožděným oznámením vzniká problém jak na straně OSVČ, tak následně u zdravotní pojišťovny, kdy dodatečně dochází ke změně výše placené zálohy včetně navazujícího odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu,