Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cestovní náhrady z pohledu ZDP - sazby stravného

22.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.11 Cestovní náhrady z pohledu ZDP – sazby stravného

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP – podle kterého nejsou předmětem daně zaměstnance cestovní náhrady do limitu stanoveného zákoníkem práce pro zaměstnance ve státní sféře

Minimální částky stravného a sazby základní náhrady, na které má zaměstnanec v podnikatelské sféře nárok:

    2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Tuzemské stravné, trvá-li pracovní cesta:
  • 5–12 hodin,

  • déle než 12, max. 18 hodin,

  • déle než 18 hodin 

 
(Vyhl. č. 429/2011 Sb.)
64 Kč
96 Kč
151 Kč  
(Vyhl. č. 472/2012 Sb.)
66 Kč
100 Kč
157 Kč  
(Vyhl. č. 435/2013 Sb.)
67 Kč
102 Kč
160 Kč  
(Vyhl. č. 328/2014 Sb.)
69 Kč
104 Kč
163 Kč  
(Vyhl. č. 385/2015 Sb.)
70 Kč
106 Kč
166 Kč  
(Vyhl. č. 440/2016 Sb.)
72 Kč
109 Kč
171 Kč  
Při použití jiného než služebního vozidla (osobního automobilu) poskytne zaměstnavatel za každý 1 km jízdy sazbu základní náhrady    3,70 Kč   3,60 Kč   3,70 Kč   3,70 Kč   3,80 Kč   3,90 Kč  
Základní sazby zahraničního stravného jsou stanoveny vyhláškou MF    č. 379/2011 Sb.   č. 392/2012 Sb.   č. 354/2013 Sb.   č. 242/2014 Sb.   č. 309/2015 Sb.   č. 366/2016 Sb.  

Komentář:

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře je povinen poskytnout svým zaměstnancům cestovní náhrady minimálně ve výši stanovené zákoníkem práce (viz údaje uvedené v tabulce). Poskytnutí vyšších cestovních náhrad není zákoníkem práce zakázáno. Daňově uznatelné jsou cestovní náhrady do limitu stanoveného zákoníkem práce pro zaměstnance ve státní sféře. Nadlimitní cestovní náhrady musí zaměstnavatel zahrnout do zdanitelných příjmů zaměstnanců a také do vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného.

Limity stravného pro zaměstnance ve státní sféře    2017  
Tuzemské stravné, trvá-li pracovní cesta:
  • 5–12 hodin,

  • déle než 12, max. 18 hodin,

  • déle než 18 hodin 

 

72–86 Kč
109–132 Kč
171–205 Kč  
Příklad

Příklad 1:

Společnost Nova s. r. o. dne 19. 1. 2017 vyslala svého zaměstnance pana Nováka na tuzemskou pracovní cestu, která trvala celkem 19 hodin. Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci stravné ve výši 400 Kč. Částka nad maximální limit, který je stanoven pro zaměstnance ve státní sféře, tj. 195 Kč (400205), podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel zahrne do daňově účinných nákladů poskytnuté stravné v plné výš (400 Kč).

Novelou zákoníku práce k 1. 1. 2012 došlo ke změně postupu při vzniku souběhu nároků na tuzemské i zahraniční stravné v jednom dni. Podle ust. § 170 odst. 3 ZP má zaměstnanec nárok na 1/3 základní sazby zahraničního stravného stanoveného pro příslušný stát Vyhláškou MF, pokud pracovní cesta v jednom dni trvá 1 hodinu až 12 hodin. Pokud však zaměstnanci vznikne nárok na tuzemské stravné, má nárok na 1/3 základní sazby