Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

§ 8 ZOPSZ - Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.8
§ 8 ZOPSZ – Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 6 odst. 4 písm. q) – posuzování zdravotního stavu okresními správami sociálního zabezpečení

  • § 16a – postup při posuzování zdravotního stavu

  • § 16b – posudkové komise ministerstva

  • § 53 odst. 2 – povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu

  • § 55 - § 60 – řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

  • § 82 odst. 3 – žádost o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity

  • § 83b odst. 1 – přerušení a zastavení řízení při nepodrobení se vyšetření zdravotního stavu

  • § 86 odst. 3

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: