dnes je 28.11.2021

Nejnovější

Maximální výše vyměřovacího základuGarance

26.11.2021, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marta Ženíšková Pro úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce je stanoven „strop” - 48násobek průměrné mzdy ( § 15 ZPSZ ). Výše maximálního vyměřovacího základu Rok    Výše max. vyměřovacího základu    2017   1 355 136 Kč   2018   1 438 992 Kč   2019   1 569 552 Kč   2020   1 672 080 Kč   2021 ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Poskytování občerstvení zaměstnancům z pohledu zákona o daních z příjmůGarance

26.11.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel nezřídka poskytuje svým zaměstnancům občerstvení na pracovišti. Podívejme se na daňové řešení tohoto benefitu.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíceGarance

25.11.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny změny, které nastávají za trvání pracovněprávního vztahu, je nutné provádět předepsanou formou, zpravidla písemně, s uvedením data jejich účinnosti.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příspěvek na ubytování zahraničním zaměstnancůmGarance

25.11.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel Dotaz naše společnost poskytuje zahraničním zaměstnancům příspěvek na ubytování. Jsou nám jasné podmínky poskytování tohoto příspěvku. Jen váháme nad částkou. Pokud je cena za noc např. Kč 100,- bez DPH, poskytneme příspěvek 31 nocí x 100, nebo cenu za noc musíme navýšit 10 % DPH? ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Úprava práce přesčas v kolektivní smlouvěGarance

25.11.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Pro práci přesčas dle § 93 ZP máme v kolektivní smlouvě dohodnutý celkový rozsah na období 52 týdnů. Společnost funguje na standardní období leden-prosinec. 1. Můžeme jen pro účely přesčasu, např. z důvodu sezónnosti, stanovit (dohodnout), že rozhodné období pro celkový rozsah ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vystavování potvrzení onařízení karantény pro účely nemocenského pojištění

25.11.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V případě nařízení karantény krajskou hygienickou stanicí osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanec či OSVČ), je hygienická stanice povinna vystavit Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatek za noční práciGarance

24.11.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Noční prací je práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou [ § 78 odst. 1 písm. j) ZP ] a vůči zaměstnancům pracujícím v noci má zaměstnavatel zvláštní povinnosti [ § 78 odst. 1 písm. k), § 94 ]. Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatek za práci v sobotu a v neděliGarance

24.11.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatek za práci v sobotu a v neděli kompenzuje nevýhodnost takové práce zaměstnancům, kteří v důsledku toho většinou nemohou trávit volné dny dle vlastního rozhodnutí. Jeho výši stanoví § 118 ZP na nejméně 10 % průměrného výdělku.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Souběh více příjmů u jednoho zaměstnance, pracovněprávní, pojistné a daňové řešeníGarance

24.11.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová Dotaz Máme zaměstnance, který je u nás zaměstnán na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Zaměstnanec si ještě navíc přivydělává. Pokud jeho druhý výdělek přesáhne 10 000 Kč, jak to bude s placením pojistného na zdravotní a sociální pojištění? Co bude pro zaměstnance výhodnější ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Postup zaměstnavatele při ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

24.11.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Naše zaměstnankyně si přivodila pracovní úraz. Rok byla v dočasné pracovní neschopnosti a poté přinesla lékařský posudek, že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce. Převedli jsme ji na jinou práci, kterou přijala, ale po 4 týdnech přišla s tím, že práci nemůže ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Zaměstnavatel a očkování zaměstnanců z pohledu pracovního právaGarance

28.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel požadovat na zaměstnancích očkování, nebo jim ho může dokonce nařídit? Jaké jsou jeho možnosti, když se zaměstnanci očkování nepodrobí nebo jej odmítnou? Porušuje odmítnutím zaměstnanec své povinnosti? To je stručný obsah nejčastějších…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovněprávní úprava sick daysGarance

6.4.2021, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé ve snaze získat nové nebo udržet a motivovat stávající zaměstnance zavádějí různé nadstandardní zajímavé benefity. Může se jednat o pár dní dovolené navíc, firemní školky pro děti zaměstnanců, slevy u různých dodavatelů, hrazené sportovní či…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

1.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová Příklad 1 - práce v sobotu spojená s prací přesčas Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 18 500 Kč, v daném měsíci odpracoval všechny směny. Za práci přesčas se smluvní ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2021Garance

16.1.2021, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Účtování mzdových případůGarance

18.1.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mimo mzdu také celou řadu dalších plnění, které musí správně daňově posoudit a také zaúčtovat. V dalším textu uvádíme základní souvztažnosti, které lze použít při účtování o případech souvisejících se zaměstnanci.…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 420/2021 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb., č. 304/2014 Sb. a č. 347/2021 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 421/2021 Sb. stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 422/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 423/2021 Sb. o uložení kolektivní dohody vyššího stupně (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 424/2021 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 190)
  • 425/2021 Sb. novela vyhl. č. 205/1999 Sb. (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 190)
  • 434/2021 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 435/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 436/2021 Sb. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 194)
  • 438/2021 Sb. k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (vyšlo dne: 26.11.2021 v částce č. 196)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2022

3.12.2021, Praha, Ing. Růžena Klímová

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2022 a procvičte si je na praktických příkladech.

Elektronizace pracovněprávní agendy

3.12.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Novela zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce 2022

6.12.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

K 1. ledu 2022 vstoupí v účinnost zákon, který mění pravidla pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou. Novela bude mít vliv nejen na dávky poskytované z nemocenského pojištění, nýbrž i na právo zaměstnanců na pracovní volno při překážkách v práci. Seminář bude směřovat k seznámení s touto novelou zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

6.12.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budete mít jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Cestovní náhrady

6.12.2021, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Daňový kalendář
listopad 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Nejbližší daňová povinnost:
29.11.2021 - úhrada srážkové daně OSVČ

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
29.11.2021 - úhrada srážkové daně OSVČ

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.11.2021
 1 EUR25,67 CZK (+0,19)
 1 USD22,73 CZK (+0,04)
 1 GBP30,34 CZK (+0,12)
 100 RUB30,2 CZK (-0,16)
 100 JPY19,92 CZK (+0,24)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2,75 % platnost od 5.11.2021
Diskontní sazba1,75 % platnost od 5.11.2021
Lombardní sazba3,75 % platnost od 5.11.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...