dnes je 26.6.2019
Nejnovější

Odměny plynoucí nerezidentům - členům orgánů právnických osob (tantiémy)Garance

26.6.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměny plynoucí daňovým nerezidentům ČR jako členům orgánů právnických osob od tuzemských právnických osob jsou za podmínky, že mají zdroj na území ČR, zdanitelným příjmem daňového nerezidenta podle ust. bodu 6 § 22 odst. 1 písm. g) ZDP.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Uplatňování slev na dani a nezdanitelných částí základu daně u daňových nerezidentůGarance

26.6.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový nerezident si může uplatnit: slevy na dani  dle § 35ba ZDP uplatňované fyzickými osobami pro snížení vypočtené daně (  viz  ), daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti)  žijící s poplatníkem v domácnosti dle § 35c odst. 1 ZDP (  ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Oprávněné zájmy zaměstnance na pracovní cestěGarance

26.6.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tím ustanovením, kolem kterého se to všechno točilo, byl § 153 odst. 1 ZP. Zní následovně: „Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Vlastnoruční podpis versus mechanické prostředky jej nahrazujícíGarance

26.6.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvodů může být mnoho, ale tím primárním je asi ušetřit čas. S ohledem na počet takových právních jednání a množství zaměstnanců je to pochopitelné, ale rizika tu jsou. Na mysli mám elektronizaci dokumentů a v té souvislosti snahu nahrazovat na nich…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příjmy ze zaměstnání vykonávaného daňovým nerezidentem v ČR pro zahraničního zaměstnavatele na našem územíGarance

25.6.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové osvobození Podle § 6 odst. 9 písm. f) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území ČR plynoucí daňovým nerezidentům ČR od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (nikoliv z činností ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Snížení pojistného od 1. 7. 2019

25.6.2019, Zdroj: ČSSZ

Od 1. 7. 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přerušení pracovní cesty

25.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přerušení pracovní cesty je možné. Ovšem má to svá pravidla. V zákoníku práce je uveden postup při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, a to takového přerušení, po kterém již nenásleduje výkon práce, anebo obdobné přerušení pracovní cesty ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Nasreddin u souduGarance

24.6.2019, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nasreddin dostal hlad. Zašel proto do obchodu s potravinami. Když si myslel, že ho nikdo nevidí, vzal si notný kus uzeniny a rovnou ho snědl. U pokladny tvrdil, že si nic nevybral, že zatím jen prohlížel zboží. Jenže majitel obchodu měl oči všude a zahlédl…

Přístupné pro: Personalistika | Super

Prázdniny se blíží a co pojistné?

24.6.2019, Zdroj: VZP

U studentů středních a vysokých škol obecně je stát plátcem pojistného jak v době studia, tak v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky, včetně doby „mezi školami“, pokud student bezprostředně pokračuje ve studiu.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prevence před postihem za švarcsystémGarance

21.6.2019, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajišťování své hospodářské činnosti se podnikatelé a další organizace dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání svých zaměstnanců také spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Bezchybné mzdové výpočty - Práce přesčasArchiv

1.9.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel  se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v pracovním právu od 1. 7. 2019Garance

16.4.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu (případně odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) ve výši 60 %…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2019Garance

26.1.2019, ČSSZ, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účelyGarance

23.5.2012, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

DOHODA O POSKYTNUTÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCI K POUŽÍVÁNÍ PRO SLUŽEBNÍ I SOUKROMÉ ÚČELY I.      ÚČASTNÍCI DOHODY Zaměstnavatel: ........... (uvést přesné označení: název, IČO, sídlo), zastoupený: ............. ...

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

12.2.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad 1 - práce v sobotu s prací přesčas Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 18 500 Kč, v daném měsíci odpracoval všechny směny. Za práci ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 151/2019 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 152/2019 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 153/2019 Sb. o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 154/2019 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 155/2019 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 156/2019 Sb. mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb. (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 65)
  • 157/2019 Sb. mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb. (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 159/2019 Sb. mění vyhláška č. 210/2012 Sb. (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 67)
  • 160/2019 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 68)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - 1. stupně

8.7. – 1.11.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

8 denní kurz, 4 dny v červenci jsou probírány základy účetnictví, 4 dny v říjnu připraví účastníky na samostatné vedení mzdové agendy.

Elektronizace pracovněprávní agendy

25.7.2019, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Zaměstnávání cizinců v České republice

24.9.2019, Praha, Mgr. Matěj Daněk

Školení Zaměstnávání cizinců v ČR představí základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlena problematika získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení.

Motivace a odměňování zaměstnanců

17.10.2019, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Mzdový specialista

21.10. – 1.11.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
červen 2019
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Nejbližší daňová povinnost
28.6.2019 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za květen 2016

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
28.6.2019 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za květen 2016

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.6.2019
 1 EUR25,56 CZK (-0,04)
 1 USD22,44 CZK (-0,02)
 1 GBP28,56 CZK (-0,08)
 100 RUB35,78 CZK (+0,08)
 100 JPY20,95 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí