452/1992 Sb., Zákon o pěstounské péči
(úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

452/1992 Sb., Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

č. 452/1992 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 359/1999 Sb.]
Předsednictvo Federálního shromáždění
vyhlašuje
úplné znění zákona o pěstounské péči ze dne 26. dubna 1973 č. 50 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 20. června 1984 č. 58 Sb. a zákonem ze dne 4. března 1992 č. 118 Sb.
ZÁKON
o pěstounské péči
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Výchova dětí v řádné občany je především povinností rodičů. V případech, kdy není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomu příslušné činit potřebná výchovná opatření podle zákona o rodině. K
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: