dnes je 24.6.2021

Nejnovější

Úroky z prodlení a náhrada mzdyGarance

22.6.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová Dotaz V případě, že jsou součástí náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru i úroky z prodlení, jak se na tyto úroky pohlíží ze strany odvodů zdravotní a sociální pojištění a z pohledu zákona o daních z příjmů? Právní úprava Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Čerpání dovolené po částech od 1. 1. 2021Garance

22.6.2021, JUDr. Eva Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Bognárová Dotaz Ustanovení § 218 odst. 6 ZP stanoví pravidlo, že čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhradní výživné od července

22.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

... Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené po novele zákoníku práceGarance

21.6.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnankyni končí 9. 6. 2021 mateřská dovolená, požádala o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené. Roční výměra dovolené je 6 týdnů, pracovní doba 40 hodin týdně. Na jakou dovolenou bude mít zaměstnankyně nárok? Platí i po novele ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sloučení dvou pracovních míst do jednoho a z toho vyplývající pracovněprávní důsledkyGarance

21.6.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnavatel na základě vydaného případu o organizační změně zrušil dvě pracovní místa (mzdová účetní, personalistka) a vytvořil jedno - mzdová účetní-personalistka. Pracovní náplně obou míst sloučil do jedné. Jednomu zaměstnanci (mzdové účetní, účetní) nabídl pracovní pozici ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhrada mzdy po uplynutí podpůrčí dobyGarance

21.6.2021, JUDr. Eva Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Bognárová Dotaz Máme zaměstnankyni, která je velmi často nemocná. Její poslední dočasná pracovní neschopnost (dále jen „DNP”) trvala od poloviny roku 2019 do konce roku 2020. Podpůrčí doba ji skončila vzhledem k předchozím DPN na konci roku 2019, v roce 2020 už dostávala nemocenskou na základě ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce umožňuje dočasně přidělit zaměstnance jinému zaměstnavateli. Podmínkou je uzavření dohody. Podívejme se na její obsah.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mimořádná pracovní víza pro Ukrajince

21.6.2021, Zdroj: ČTK

... Mimořádná pracovní víza pro Ukrajince by měl od 1. 7. 2021 vydávat konzulát ve Lvově. Žádosti o mimořádná pracovní víza pro Ukrajince, kteří pracují v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, by měli zájemci nově podávat na Generálním konzulátu ve Lvově. Vyplývá to z materiálu ministerstev zemědělství ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vznik účasti zaměstnance na zdravotním a sociálním pojištění v příkladechGarance

18.6.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Antonín Daněk Dotaz Ve zdravotním a sociálním pojištění existují určité odlišnosti při přihlašování zaměstnanců. Mohli byste nám nejlépe formou příkladů vysvětlit postup zaměstnavatele při přihlašování na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení? Právní předpisy Zákon č. 592/1992 Sb. ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nová pravidla bezpečnosti práce s rizikovými stroji

18.6.2021, Zdroj: ČTK

... Prezident Miloš Zeman podepsal nová pravidla bezpečnosti práce s rizikovými stroji. Práce s rizikovými stroji získá od července příštího roku nová zákonná pravidla bezpečnosti, která nahradí zastaralou normu z roku 1968. Týkají se zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

1.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová Příklad 1 - práce v sobotu spojená s prací přesčas Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 18 500 Kč, v daném měsíci odpracoval všechny směny. Za práci přesčas se smluvní ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Podpůrčí doba u nemocenskéhoGarance

10.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2021Garance

16.1.2021, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v pracovním právu pro rok 2021Garance

13.1.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže rok 2019 nepřinesl v oblasti pracovního práva žádné výraznější změny, o roku 2020 a zejména pak o začátku roku 2021 nutno hovořit ve zcela jiném tónu. Tím hlavním důvodem je důležitá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Průměrný výdělekGarance

27.1.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek musí svým zaměstnancům vypočítávat každý zaměstnavatel pro účely náhrady mzdy (překážky na straně zaměstnavatele i zaměstnance), pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, pro účely poskytování mzdových příplatků, při…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 232/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 96)
  • 233/2021 Sb. novela nař. vl. č. 220/2019 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 97)
  • 234/2021 Sb. novela vyhl. č. 165/2013 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 97)
  • 235/2021 Sb. novela vyhl. č. 67/2018 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 98)
  • 236/2021 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 99)
  • 237/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 99)
  • 238/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 99)
  • 239/2021 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021 (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 99)
  • 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 100)
  • 241/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb. (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 101)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

25.6.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Možnosti právní ochrany zájmů zaměstnavatele

13.7.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody, ochraně před konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Jak poznat, komu nevěřit

23.7.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Mateřská, rodičovská dovolená, zástupy a návrat zpět do práce

10.8.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na právní souvislosti čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Tyto často uplatňované překážky v práci mají řadu pracovněprávních souvislostí a opakují se určité typické problémy. Pozornost bude věnována v prvé řadě správnému řešení zástupu za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance. Dále bude poskytnuta odpověď na časté dotazy týkající se návratu zaměstnance po skončení překážky v práci zpět (zařazení zaměstnance na původní pracovní místo, předčasný návrat atd.).

Agenturní zaměstnávání

7.9.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Základním cílem webináře je získání orientace v pravidlech agenturního zaměstnávání. Pozornost bude v prvé řadě zaměřena na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu zaměstnavatele, pro kterého agenturní zaměstnanci pracují (tzv. uživatel) prezentováno, jaká má práva a povinnosti vůči agentuře i agenturním zaměstnancům. On-line seminář dále poskytne odpovědi na otázky týkající se práv agenturních zaměstnanců v kontextu specifické úpravy rovného zacházení.

Daňový kalendář
červen 2021
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Nejbližší daňová povinnost:
24.6.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za květen
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
24.6.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za květen
Kurzy měn 22.6.2021
 1 EUR25,54 CZK (-0,03)
 1 USD21,46 CZK (-0,03)
 1 GBP29,84 CZK (0)
 100 RUB29,33 CZK (-0,02)
 100 JPY19,41 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...