dnes je 25.2.2020

Nejnovější

Pracovní posudky - zdroj častých omylů

25.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní posudek není místo pro vyřizování si účtů se zaměstnancem. Soudní spory týkající se jeho obsahu jsou totiž poměrně časté.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odpočet zaplacených úroků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění

25.2.2020, Zdroj: Finanční správa

Bližší podmínky pro odpočet upravuje § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů. Podívejme se na ně. Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho: a) penzijní připojištění se státním ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nevyzvednuté prostředky z II. penzijního pilíře

24.2.2020, Zdroj: Finanční správa

Téměř 2000 lidí si stále nevyzvedlo prostředky z II. pilíře. Počátkem roku 2017 byly penzijními společnostmi převedeny nevypořádané prostředky ze zrušeného II. penzijního pilíře převedeny na finanční úřady a doposud 1915 účastníků tohoto spoření si o své ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

23.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdyGarance

23.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu, znalečné, odměna soudnímu exekutorovi apod. Způsob provádění…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Platnost dohody o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

21.2.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

PLATNOST DOHODY O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY Když už zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mu k vyúčtování (tzv. dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty), musí počítat s tím, že pokud na ...

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Úprava náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti po dohodě s odboryGarance

21.2.2020, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Máme na Vás dotaz ohledně plánování směn a placení náhrady mzdy v prvních 14 dnech. Pokud by při vyrovnávacím období 26 týdnů byly prvních 13 týdnů pracovní směny naplánované na pondělí až čtvrtek, a pátek , sobota a neděle by byly volné ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Další body v připravované novele zákoníku práce

21.2.2020, Zdroj: ČTK

Někteří opoziční poslanci chtějí vládní novelu zákoníku práce, na které se kabinet shodl s odbory a zaměstnavateli, ještě doplnit.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 346e ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmůGarance

20.2.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 346e zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 346e Následující §č. 262/2006 Sb....§ 346eOdchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346b až 346d, nepřihlíží se k ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně - Minusová mzda a zápůjčkaGarance

20.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

MINUSOVÁ MZDA A ZÁPŮJČKA NA POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Minusovou mzdu je nutné odlišit od minusového zdanitelného příjmu, neboť s minusovou mzdou se zaměstnavatel setkává v případě, kdy nejde o pochybení ve ...

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2019Garance

26.1.2019, ČSSZ, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účelyGarance

23.5.2012, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

DOHODA O POSKYTNUTÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCI K POUŽÍVÁNÍ PRO SLUŽEBNÍ I SOUKROMÉ ÚČELY I.      ÚČASTNÍCI DOHODY Zaměstnavatel: ........... (uvést přesné označení: název, IČO, sídlo), zastoupený: ............. ...

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmotyGarance

24.1.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu vozidla a není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Účtování mzdových případůGarance

24.6.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mimo mzdu také celou řadu dalších plnění, které musí správně daňově posoudit a také zaúčtovat. V dalším textu uvádíme základní souvztažnosti, které lze použít při účtování o případech souvisejících se zaměstnanci.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práci na straně zaměstnance z pohledu zákoníku práce - 2. částGarance

18.4.2019, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se podrobně na jiné důležité osobní překážky v práci a překážky z důvodu obecného zájmu včetně zvyšování kvalifikace podle § 200 až § 205 ZP.

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 45/2020 Sb. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 46/2020 Sb. novela zák. č. 166/1993 Sb. a č. 412/2005 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 47/2020 Sb. novela zák. č. 200/1994 Sb., č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 48/2020 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 49/2020 Sb. novela zák. č. 21/1992 Sb., č. 253/2008 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 50/2020 Sb. novela zák. č. 130/2002 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 51/2020 Sb. o územně správním členění státu zákon o územně správním členění státu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 52/2020 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 53/2020 Sb. novela vyhl. č. 329/2019 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
  • 54/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na ukončování pracovního poměru - pracovněprávní, personální a manažerské aspekty

10.3. – 11.3.2020, Praha, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Ing. Jaroslav Páviš

O tom, že ukončování pracovněprávního vztahu nebývá vždy jednoduché, svědčí zkušenosti mnoha personalistů a manažerů a také bohatá soudní judikatura. Tento proces klade nemalé nároky jak na detailní znalosti zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, tak vyžaduje osobní zralost a dobré komunikační a vyjednávací schopnosti. Těmto situacím se v praxi nevyhneme a jsou náročné, ať již jde o jednotlivé ukončení pracovního poměru či hromadné propouštění vyvolané hospodářskou situací firmy či ekonomickým cyklem. Jak je zvládnout bez právních vad, osobních křivd a případné soudní dohry, Vás naučí renomovaní odborníci v rámci této Akademie.

Specialista na cestovní náhrady

23.3. – 25.3.2020, Praha, Ing. Karel Janoušek

Akademie se zaměřuje na pracovněprávní i daňové aspekty cestovních náhrad. Detailně Vás seznámí s platnou právní úpravou, upozorní na chyby, kterých se v praxi dopouštějí i zkušené účetní, a nabídne mnoho praktických příkladů.

Kolektivní vyjednávání a odborové organizace

24.3.2020, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu vzájemných práv a povinností mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, která u něj působí, upozornění na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. V rámci semináře bude prodiskutován také samotný proces kolektivního vyjednávání a jak postupovat v případě, že se dohoda nepodaří.

HR specialista

30.3. – 7.4.2020, Praha, JUDr. Věra Bognárová, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D. MBA

Cílem Akademie HR expert/konzultant je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení personální agendy v celé její šíři - od vypracování personální strategie a kompetenčního modelu, přes vytvoření značky zaměstnavatele na trhu práce a zvládnutí moderních metod recruitmentu, tvorbu motivačních systémů až po ukončování pracovněprávních vztahů. Důraz je kladen nejen na osvojení si pracovněprávní problematiky a na získání, případně prohloubení personálních dovedností, které jsou, kromě právních znalostí , nedílnou součástí personální práce. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na vedení personální agendy, na což získáte certifikát.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2020
 1 EUR25,19 CZK (+0,14)
 1 USD23,28 CZK (+0,08)
 1 GBP30,05 CZK (+0,04)
 100 RUB35,65 CZK (-0,4)
 100 JPY20,9 CZK (+0,18)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí