dnes je 11.4.2021

Nejnovější

Stravenkový paušál v příkladechGarance

9.4.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo od 1. 1. 2021 k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Emoce jsou nakažlivéGarance

7.4.2021, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Karel Nešpor, CSc. Obáváme se chorob, ale stejně nakažlivé mohou být i emoce. Ty pozitivní můžeme klidně chytit, ale jak na ty negativní? Paní Mirku čekalo nepříjemné vyšetření a měla obavy z jeho výsledku. Její nálada vypadala podle toho. Jako naschvál se ten den ještě objevily problémy v práci ...

Přístupné pro: Personalistika | Super

Pracovněprávní úprava sick daysGarance

6.4.2021, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé ve snaze získat nové nebo udržet a motivovat stávající zaměstnance zavádějí různé nadstandardní zajímavé benefity. Může se jednat o pár dní dovolené navíc, firemní školky pro děti zaměstnanců, slevy u různých dodavatelů, hrazené sportovní či…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Evidence docházky a evidence pracovní doby

6.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaměstnavatel musí rozlišovat mezi evidencí docházky do zaměstnání a evidencí pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen na základě § 96 ZP vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované směny, práce přesčas, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a je také povinen vést evidenci pracovní pohotovosti ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020

5.4.2021, Zdroj: ČSSZ

... OSVČ mohou podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Stejně jako ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejčtenější

Příklady výpočtu průměrného výdělku

27.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouští žádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mlčenlivost zaměstnance z pohledu právního

31.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mlčeti zlato platí nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Zákoník práce v § 301 ZP uvádí základní povinnosti jednotlivých zaměstnanců, další povinnosti jsou upraveny např. v § 38 odst. 1 písm. b) ZP, kde je zaměstnanci uložena povinnost podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doklad o uskutečnění pracovní cesty

28.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví způsob vysílání zaměstnance na pracovní cestu. Způsob vyslání zaměstnance na pracovní cestu zákoník práce ani jiný obecně platný předpis nestanoví, tzn., že zaměstnanec může být na takovou cestu vyslán na základě písemného nebo i jen ústního rozhodnutí ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Deset kroků k samotestování u zaměstnavatele

9.3.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

... Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro zaměstnavatele průvodce samotestováním v deseti krocích. 1. krok Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pravděpodobný výdělek

13.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Při zjišťování průměrného výdělku je nutné postupovat podle zákoníku práce a nelze se od něho odchýlit. Zaměstnavatel zjistí průměrný výdělek z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 152/2021 Sb. novela zák. č. 505/1990 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 60)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 156/2021 Sb. novela vyhl. č. 61/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 62)
  • 157/2021 Sb. novela vyhl. č. 490/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.4.2021 v částce č. 63)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pravidla poskytování nenárokových mzdových složek v kontextu úsporných opatření

14.4.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Nabídne řešení směřující ke správnému nastavení systému odměňování tak, aby mohl zaměstnavatel vnávaznosti na stanovená kritéria rozhodovat o přiznání, případně nepřiznání či odebrání nenárokových složek, pokud ktakovémuto kroku musí zaměstnavatel přistupovat zejména vsouvislosti snutností spořit mzdové prostředky. Současně upozorníme na časté problémy, které mohou vyústit vneúspěch zaměstnavatele vsoudním sporu.

Dočasná pracovní neschopnost 2021 - náhrada mzdy, nemocenské

16.4.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek pracovní neschopnosti, karenční dobu a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto webináře.

Pružná pracovní doba

21.4.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení pravidel a možností nastavení pružné pracovní doby. Kdy a jak správně pružnou pracovní dobu uplatnit, jaká jsou možná pozitiva a negativa a pracovněprávní souvislosti v oblasti řízení práce, čerpání dovolené, překážek v práci pracovních cest atd. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se pružná pracovní doba mohla uplatnit tam, kde patří, a mohla sloužit jako nástroj efektivního řízení práce.

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR po novele zákona o daních z příjmů v případových studiích

26.4.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i dopadům home-office zaměstnanců v zahraničí jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 9.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,07)
 1 USD21,82 CZK (+0,03)
 1 GBP29,93 CZK (-0,05)
 100 RUB28,26 CZK (-0,02)
 100 JPY19,89 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...