Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast státních zaměstnanců na nemocenském pojištění

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.8 Účast státních zaměstnanců na nemocenském pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • bod 3 § 5 písm. a) ZNP – zahrnutí státních zaměstnanců do okruhu nemocensky pojištěných osob

do 2014   od 2015  
Kategorie státních zaměstnanců neexistovala.   Státní zaměstnanci podle zákona o státní službě jsou účastni nemocenského pojištění.  

Komentář:

Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (ZSS); tímto zákonem byl též zrušen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti též zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Služební poměry státních zaměstnanců však budou vznikat postupně až v průběhu roku 2015, neboť dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru, kteří vykonávají činnosti spadající nově pod státní službu, mohou až do 31. srpna 2015 písemně požádat o přijetí do služebního poměru, přičemž rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (v případě splnění stanovených podmínek) budou služební orgány vydávat až do 31. prosince 2015; určité výjimky ohledně vzniku služebního poměru platí pro některé vedoucí zaměstnance.

Státní zaměstnanci budou účastni nemocenského pojištění, a to stejně jako ostatní pojištěnci; ze zákona o