dnes je 21.4.2021

Input:

Poskytování nadstandardní výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

2.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9 Poskytování nadstandardní výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Ing. Olga Krchovová

Pokud zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) jen do výše stanovených limitů, neodvádí se z vyplacené náhrady mzdy pojistné ani daň. V případě, že je poskytnuta náhrada vyšší, maximálně do výše průměrného hodinového výdělku, odvádí z této nadlimitní výše pojistné i daň.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má průměrný výdělek 475,95 Kč. Učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů, kde uplatňuje základní slevu na poplatníka. Zaměstnavatel stanovil v kolektivní smlouvě právo zaměstnance na doplatek náhrady mzdy do výše průměrného výdělku za všechny pracovní dny v rámci 14denního období DPN. Zaměstnanec měl v rámci tohoto období plánováno 10 směn po 8 hodinách.

Výpočet redukovaného průměrného výdělku  206,85 × 90 % = 186,17 Kč 
(310,28 – 206,85) × 60 % = 62,06 Kč
(475,95 – 310,28) x 30 % = 49,71 Kč
Celkem 297,94 Kč  
Náhrada mzdy za DPN  297,94 x 60 % = 178,77 Kč  
Přiznaná zákonná výše náhrady činila  10 (směn) × 8 × 17877 = 14 302 
Nadstandardní výše náhrady  10 × 8 × (475,95 – 178,77) = 23 774 Kč 
Zaměstnanec má v měsíci, kdy je mu poskytována náhrada mzdy za DPN, další příjem za výkon práce ve výši 35 790 Kč. Při výpočtu celkové mzdy se uplatní následující postup:  
Nahrávám...
Nahrávám...