dnes je 14.7.2024

Proč šťastní lidé vydělávají vícepřipravujemeGarance

11.7.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Téměř obecně se předpokládá, že vyšší příjmy či větší bohatství vedou i k vyššímu pocitu štěstí. Řada studií však ukázala, že mnohdy je tomu spíše naopak. Zatímco vyšší bohatství k vyššímu štěstí vést nutně nemusí, vyšší pocit osobního štěstí většinou vede i k…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Poznatky z kontrolní činnosti inspektorátu práce - zvláštní ochrana mladistvých zaměstnanců

9.7.2024, Zdroj: SUIP

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci mladistvých zaměstnanců je v praxi často opomíjenou problematikou. Mnozí zaměstnavatelé si ani neuvědomují, že zaměstnanci, kteří doposud nedovršili 18 let, jsou zákonem zvlášť chráněni a na jejich zaměstnávání jsou…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nesplňování požadavků pro výkon práce bez zavinění zaměstnavatele

9.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou klást na své zaměstnance různé požadavky související s vykonávanou prací. Jejich nesplňování může vést až k rozvázání pracovního poměru výpovědí. Stanovené požadavky mohou zaměstnavatelé rozšiřovat o nové i za trvání pracovního poměru. Na…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Bílý slonGarance

8.7.2024, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nějak to dopadne a navíc čas je mocný kouzelník. Tato víra se skrývá za ochotně rozdávanými sliby.

Přístupné pro: Plus | Personalistika | Super

Z obsahu navrhované novely zákona o zaměstnanosti

8.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Jejím cílem  je řešit problémy s účelovým využíváním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V rámci kontroly a postihu nelegálního zaměstnávání dojde k zavedení…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňové řešení produktu spoření na stáří - 1. dílGarance

7.7.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

S diskutovanou důchodovou reformou roste zájem o zaměstnanecké benefity, které se týkají zajištění ve stáří. V následujícím příspěvku je zhodnotíme z hlediska daňového a připomeneme legislativní novinky v této oblasti.…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vybrané problémy po novele zákoníku práceGarance

5.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Omezený přivýdělek u poživatelů předčasného starobního důchodu

5.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Volná pracovní místaGarance

4.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ

4.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přesun agendy některých zaměstnavatelů na jiné než místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení je dalším z nezbytných organizačních opatření České správy sociálního…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Tajné platy, záruka smíru ve firmě?

3.7.2024, Zdroj: ČTK

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

2.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinnosti zaměstnavatele související s vydáním potvrzení o zaměstnání

2.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list je dle ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti vždy, u skončení dohody o provedení práce jen v případě, že byl…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

K obsahu připravované novely zákoníku práce

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 74 ZP Obecná ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 77 ZP Společná ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničíGarance

1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změna v odměňování řidičů autobusů

1.7.2024, Zdroj: ČTK

Řidiči linkových autobusů budou mít od července vyšší odměnu za dobu čekání mezi spoji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohody o provedení práce - legislativní změny

28.6.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od srpna musí zaměstnavatelé počítat u dohod o provedení práce se zásadními změnami.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled legislativních novinek od 1. 7. 2024

27.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S účinností od 1. 7. 2024 dochází k řadě legislativních novinek, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podívejme se na ně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Milostivé léto u VZP

26.6.2024, Zdroj: VZP

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří mají  dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Home office v českých firmách

24.6.2024, Zdroj: ČTK

Možnost práce z domova, tzv. home office, nabízí více než tři čtvrtiny českých firem a více než polovina těch menších.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daně v dotazech a odpovědích

18.6.2024, Zdroj: Finanční správa

Odpovědi na otázky položené jinými mohou nabídnout řešení našich rébusů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Hromadné čerpání dovolené

18.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v případě, že se zaměstnavatel rozhodne pro hromadné čerpání dovolené, ať již u všech zaměstnanců, či na vybraných pracovištích, musí respektovat obecné zásady, které pro čerpání dovolené…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Lex Ukrajina 7

18.6.2024, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Uprchlíci s dočasnou ochranou si budou moci, pokud splní přesně vymezené podmínky, nově požádat o pobytové oprávnění v podobě zvláštního dlouhodobého pobytu. Tuto možnost zavádí tzv. Lex Ukrajina 7. Novela také umožní opětovné prodloužení režimu dočasné…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

17.6.2024, Zdroj: VZP

K létu neodmyslitelně patří cestování. A k němu zase zdravotní pojištění, na které je třeba pamatovat.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Semafor aneb Jak zvládat rizikové, stresové a náročné situaceGarance

14.6.2024, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Některé metody nemusí být příliš komplikované a složité, a přesto pomáhají.

Přístupné pro: Personalistika | Super

Přehled judikatury trochu jinak - Místo výkonu práce a pravidelné pracovištěGarance

14.6.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

I méně zkušený personalista by měl vědět, že místo výkonu práce a pravidelné pracoviště není (nemusí být) vždy totéž. Místo výkonu práce představuje jednu z nutných obsahových náležitostí pracovní smlouvy, jím je vymezena dispozice zaměstnavatele s pracovní…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Náborové aktivity zaměstnavatelů

14.6.2024, Zdroj: ČTK

Zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí letošního roku víc nabírat než propouštět zaměstnance.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Závislá a nezávislá činnost daňovou optikouGarance

13.6.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec, anebo osoba samostatně výdělečně činná? Toť otázka, na kterou se pokusí odpovědět následující řádky.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zajišťování správy domu a zdravotní pojištěníGarance

13.6.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanceGarance

13.6.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíme našemu zaměstnanci z Ukrajiny příspěvek na přechodné ubytování ve výši 3 000 Kč měsíčně, a to přímo ubytovateli.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce z domova vykonávaná pro českého zaměstnavatele z NěmeckaGarance

13.6.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Stravenkový paušál u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práceGarance

13.6.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce i studium? Jde to.

13.6.2024, Zdroj: ČTK

Práce při studiu na vysoké škole výsledky studentů neovlivňuje, pokud nezabírá více než 20 hodin týdně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Určení čerpání dovolené zaměstnancem

11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pokles nezaměstnanosti

10.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za květnovým poklesem nezaměstnanosti stojí podle finančních analytiků sezónní faktory.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Evidenční a informační povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním občanů Evropské unieGarance

9.6.2024, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době, kdy existuje v rámci Evropské unie (dále jen „EU”) volný pohyb pracovníků, je zcela běžné, že čeští zaměstnavatelé zaměstnávají i občany z jiných členských států EU. Toto je umožněno díky tomu, že občané EU a jejich rodinný příslušníci Definice…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Vrána a papoušekGarance

7.6.2024, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi slova odlišný a horší klademe často a naprosto zbytečně rovnítko.

Přístupné pro: Personalistika | Super

Dohoda o provedení práce - novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025Garance

7.6.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 349/2023 Sb. (konsolidační balíček) byly provedeny zásadní změny v zákoně o nemocenském pojištění, pokud se týká dohod o provedení práce. Účinnost těchto změn měla nastat 1. 7. 2024. S ohledem na právní nejistotu u placení pojistného se zpožděním…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohody o provedení práce od 1. 1. 2025

7.6.2024, Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která přináší půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách a další navrhované změny v zákoníku práceGarance

6.6.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákoníku práce a některých dalších zákonů. Podívejme se na její obsah.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Snadnější vstup na český trh práce

6.6.2024, Zdroj: ČTK

Od července nebudou zájemci z devíti zemí mimo EU, kteří budou chtít pracovat v České republice, potřebovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Novinky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné aktualityZáznamGarance

6.6.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:33

V různých fázích legislativního procesu se aktuálně nachází několik změn, které ovlivní průběh pracovněprávních vztahů. Významnější změny v pojistném u dohod byly odloženy až na rok 2025, ale už od července se uplatní nová ohlašovací povinnost zaměstnavatele.…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Průměrná mzda aktuálně

5.6.2024, Zdroj: ČTK

Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná nominální mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o sedm procent na 43 941 korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pružná pracovní doba a překážky v práci na straně zaměstnance

4.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování překážek v práci bezprostředně souvisí s úpravou obsaženou v § 85 odst. 5 zákoníku práce, která stanoví, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Na toto ustanovení je občas při praktickém řešení dopadů a posuzování výkonu práce ve vztahu…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

K navrhovaným změnám v zákoníku práce

3.6.2024, Zdroj: ČTK

Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přinese novelizovaný zákoník práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, pomůže zaměstnavatelům i…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce

31.5.2024, Zdroj: ČTK

Zaměstnavatelé  získají půlroční odklad pro platbu odvodů na pojistném u dohod o provedení z práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Skutečnosti uvedené v Prohlášení pro roční zúčtováníGarance

30.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdanitelné částky základu daně při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nelze uplatnit měsíčně ve výši 1/12 příslušné částky jako částku snižující základ daně. Tyto nezdanitelné částky lze uplatnit až v rámci ročního zúčtování,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...