dnes je 22.4.2024

Input:

Zaměstnání malého rozsahu

8.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.2.9 Zaměstnání malého rozsahu

Ing. Olga Krchovová

Jde o zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 3 500 Kč za měsíc, případně není-li příjem sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž jeho příjem dosáhl částky alespoň 3 500 Kč (rozhodný příjem).

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení doby zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci alespoň rozhodného příjmu 3 500 Kč.

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má mzdovým výměrem stanovenou měsíční mzdu ve výši 3 000 Kč. Pracovní poměr má sjednán na dobu neurčitou, pracuje pravidelně v rozsahu 4 hodiny týdně. Učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmu a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Nedoložil potvrzení, že zdravotní pojištění odvádí jiný zaměstnavatel alespoň z minimálního vyměřovacího základu a není pojištěncem státu. V únoru obdržel nad běžný příjem odměnu 500 Kč. V březnu má zúčtován podíl na hospodářském výsledku za předchozí rok ve výši 13 200 Kč.

Měsíc leden únor březen 
Výše zúčtované mzdy  3 000 Kč  3 500 Kč  16 200 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnavatel  není účasten  3 500 x 24,8 % = 868 Kč  16 200 × 24,8 % = 4 017,60, zaokr. 4 018 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnanec  není účasten  3 500 x 6,5 % = 227,50, zaokr. 228 Kč  16 200 × 6,5 % = 1 053 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel  3 000 × 13,5 % = 405 Kč,
405 : 3 = 135,
405 – 135 = 270 Kč  
3 500 x 13,5 % = 472,50, zaokr. 473 Kč
473 : 3 = 157,66, zaokr. 158 Kč
473 – 158 = 315 Kč  
16 200 × 13,5 % = 2 187 Kč,
2 187 : 3 = 729 Kč,
2 187 – 729 = 1 458 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnanec  minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(16 200 x 13,5 %) – 270 = 1 917 Kč  
minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(16 200 x 13,5 %) – 315 = 1 872 Kč  
729 Kč  
Daňový základ  3 000 Kč  3 500 Kč  16 200 Kč  
Záloha daně 15 %  450 Kč  525 Kč  2 430 Kč  
Základní sleva  2 570 Kč  2 570 Kč  2 570 Kč  
Záloha daně po slevě  0  0  0  
Čistá mzda  3 000 – 195 – 1 917 = 888 Kč  3 500 – 1 872 – 228 = 1 400 Kč  16 200 – 1 053 – 729 = 14 418 Kč  
Odvod ZP celkem  1 917 + 270 = 2 187 Kč  1 872 + 315 = 2 187 Kč  729 + 1 458 = 2 187 Kč  
Odvod SP celkem  0  868 + 228 = 1 096 Kč  4 018 + 1 053 = 5 071 Kč  
Priklad

Příklad 2 – dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 200 Kč za hodinu, dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na dobu neurčitou, rozsah výkonu práce je stanoven v rozsahu průměrně 7 hodin týdně, jedná se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Jeho příjmy byly v lednu 3 500 Kč, v únoru 3 000 Kč a v březnu 10 000 Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na

Nahrávám...
Nahrávám...