dnes je 5.12.2023

Input:

§ 241a ZP Práce na dálku zaměstnanců pečujících o děti a jiné osoby

16.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.10.2410001
§ 241a ZP Práce na dálku zaměstnanců pečujících o děti a jiné osoby

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

  • § 4a – možnost odchýlení

  • § 241 – práva zaměstnanců pečujících o děti nebo jinou osobu

  • § 190a – náhrady nákladů při práci na dálku

  • § 317 – práce na dálku

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • § 8 – osoby závislé na pomoci jiných

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 18 a 31 – přestupky

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 582 – písemná forma

  • § 1724 a násl. – sjednávání smluv

Práce na dálku zaměstnanců pečujících o děti a jiné osoby

Zaměstnanci pečující o děti nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby mají nově výslovně upravené právo požádat o práci na dálku (§ 317 ZP). Okruh zaměstnanců, kteří mohou o práci na dálku upravenou v § 317 požádat, je částečně odlišný od § 241 odst. 2 ZP u osob pečujících o děti, protože požádat o ni mohou pouze zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let, nikoliv až do 15 let, což je nižší věk dítěte oproti nárokovým úpravám pracovní doby podle § 241 odst. 2 ZP.

Právo požádat o práci na dálku mají:

 • těhotné zaměstnankyně,

 • zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě mladší než 9 let,

 • zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

Oprávněný zaměstnanec musí o práci na dálku zaměstnavatele požádat, a tato žádost musí být od 1. 10. 2023 písemná.

Povinnost zaměstnavatele zamítnutí žádosti zdůvodnit

Jestliže tito zaměstnanci písemně požádají o výkon práce na dálku, zaměstnavatel musí písemně odůvodnit případné nevyhovění takovéto žádosti. Žádost těchto osob o práci na dálku je tak nenároková, tzn. že oprávněný zaměstnanec, i když o ni písemně

Nahrávám...
Nahrávám...