dnes je 1.10.2023

Input:

Změna úvazku v průběhu trvání pracovního poměru a limitní kumulativní překážky nad 20 týdnů

8.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.9.5 Změna úvazku v průběhu trvání pracovního poměru a limitní kumulativní překážky nad 20 týdnů

Ing. Růžena Klímová

V následujícím příkladu je vypočítán nárok na dovolenou podle skutečně odpracovaných hodin. Pro zjednodušení jsou výpočty prováděny za celá čtvrtletí. Pro výpočet nároku na dovolenou je podstatný harmonogram směn a vyrovnávací období v souladu s právní úpravou.

Příklad

Příklad:

Pracovní poměr trvá od 1. 1. do 30. 9. 2022. Výměra dovolené činí 4 týdny. Vyrovnávacím období je čtvrtletí. Pracovní doba je rozvrhována nerovnoměrně. Od počátku roku do 31. 3. 2022, kdy měl stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin, odpracoval 480 hodin, neodpracoval 32 hodin. Protože od počátku roku do data (31. 3. 2022) odpracoval 12násobek stanovené týdenní pracovní doby, bude jeho nárok ve výši:

512 : 40 x 40 : 52 x 4 = 39,385 hod., z toho:

 • za výkon práce 480 : 40 x 40 : 52 x 4 = 36,923 hod.

 • za kumulativní započitatelné překážky 32 : 40 x 40 : 52 x 4 = 2,462 hod.

Informativně kumulativní překážky v týdnech (dále též KPP) 32 : 40 = 0,8 týdne

Ke stejnému výsledku dojdeme též:

 • 512 : 52 x 4 = 39,385 hod.

Od 1. 4. dochází ke změně úvazku na 30 hodin týdně, ostatní podmínky beze změny. V rámci druhého čtvrtletí je harmonogramem určeno odpracování 390 hodin. Z důvodu nemoci neodpracoval 380 hodin, odpracoval 10 hodin.

Nárok na dovolenou za 2. čtvrtletí 0,769 + 29,231 = 30 hodin, jiný výpočet 390 : 52 x 4 = 30 hodin, z toho:

 • za výkon práce 10 : 30 x 30:52 x 4 = 0,769 hod.

 • za kumulativní započitatelné překážky v práci: 380 : 30 x 30 : 52 x 4 = 29,231 hod.

Informativně kumulativní překážky v týdnech 380 : 30 = 12,667 týdne

Nárok do data (k 30. 6. 2022) – celkem 69,384 hod. z toho

 • za výkon práce (480 + 10) : 52 x 4 = 37,692 hod.

 • za kumulativní překážky (32 + 380) : 52 x 4 = 31,692 hod.

Poznámka:

Pokud provedeme součet hodin dovolené za I. a II. čtvrtletí, vyjde součet 39,385 + 30 = 69,385 hod., zatímco výpočet kumulativně do data k 30. 6. 2022 činí 69,384 hod. Rozdíl ve výši 0,001 hodiny vyplývá ze zaokrouhlení a je nepodstatný.

Od 1. 7. 2022 je změna úvazku na 35 hodin, ostatní podmínky beze změny. Harmonogramem je určeno odpracovat 462 hodiny. Z důvodů pracovního volna bez náhrady příjmu neodpracuje 300 hodin, odpracuje 162 hodiny.

Počet týdnů kumulativních překážek = 300 : 35 = 8,571 týdne

Do data kumulativní překážky (k 30. 9. 2022) = 0,8 + 12,667 + 8,571 = 22,038 týdne

V rámci kratší pracovní doby v rozsahu 35 hodin se započte jen 8,571 – 2,038 = 6,533 týdne (limit 20 týdnů je nepřekročitelný).

Dovolená za 3. čtvrtletí: celkem 12,462 + 17,588 = 30,05 hod., z toho

 • za výkon práce 162 : 52 x 4 = 12,462 hod.

 • za kumulativní překážky (do 20 týdnů) 35 : 52 x 6,533 x 4 = 17,588 hod.

Do data k 30. 9. 2022

 • za výkon práce (480 + 10 + 162) : 52 x 4 = 50,154 hod.

 • za kumulativní překážky (jen do 20 násobku) = [32 + 380 + (35 x 6,533)] : 52 x 4 = 49,281 hod.

Celkem k 30. 9. 2022 = 50,154 + 49,281 = 99,435 hod., zaokr. 100 hodin.

Kontrola:

 • Za výkon práce k 30. 9. 2022 = 36,923 + 0,769 + 12,462 = 50,154 hod.

 • Za kumulativní překážky k 30. 9. 2022 = 2,462 + 29,231 + 17,588 = 49,281 hod.

 • Celkem k 30. 9. 2022 = 50,154 + 49,281 = 99,435 hodin

A nyní přistupme ke korekci na celé týdny, neboť dovolená se přiřazuje k celým odpracovaným týdnům za celý

Nahrávám...
Nahrávám...