dnes je 2.10.2022

Input:

Zdanitelný příjem zaměstnance z používání nízkoemisního vozidla zaměstnavatele

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2 Zdanitelný příjem zaměstnance z používání nízkoemisního vozidla zaměstnavatele

Jaroslava Pfeilerová

Novela zákona o daních z příjmů č. 142/2022 Sb. přinesla od 1. 7. 2022 změny v souvislosti s podporou nízkoemisních vozidel, mimo jiné i v souvislosti s daňovým režimem podle ust. § 6 odst. 6 ZDP. V důvodové zprávě byly tyto změny odůvodněny podporou využívání těchto vozidel. Vozidla na elektrický pohon (která jsou posouzena jako nízkoemisní) jsou v současné době v porovnání s vozidly na fosilní pohon výrazně dražší. Z toho důvodu byl vyšší i zdanitelný příjem zaměstnance, který využíval toto nízkoemisní vozidlo pro služební i soukromé účely. Částka dle ust. § 6 odst. 6 ZDP byla v případě nízkoemisních vozidel snížena na polovinu (z 1 % na 0,5 %).

Podle přechodných ustanovení k zákonu č. 142/2022 Sb. bude příjem zaměstnance v případě poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnavatele k soukromým i služebním účelům zvýšen pouze o 0,5 % vstupní ceny již za celé zdaňovací období roku 2022, a to i když novela ZDP nabyla účinnost až 1. 7. 2022.

Dne 20. 7. 2022 vydala Česká daňová správa informace o praktickém postupu při aplikaci novely ZDP č. 142/2002 Sb. Podle poskytnutých informací plátce daně zohlední nižší úhrn příjmů ze závislé činnosti (ve vazbě na využití nízkoemisních vozidel) i za období od ledna do června 2022. Související opravy však nebudou prováděny zpětně v jednotlivých kalendářních měsících (leden až červen 2022), ale úpravy plátce promítne až po skončení zdaňovacího období do výpočtu ročního zúčtování nebo úpravu provede na řádcích 1 a 2 v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti při jeho vydání poplatníkovi.

Nahrávám...
Nahrávám...