dnes je 30.3.2023

Input:

Závodní stravování, stravné

25.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Závodní stravování, stravné

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad 1 – příspěvek v peněžní formě

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na jídlo částkou ve výši 50 Kč na den. Mzda zaměstnance činí 18 451 Kč.

Jedná-li se o peněžní plnění, bude příjem podléhat zdanění a též se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění.

V daném případě při počtu 21 pracovních dnů poskytne zaměstnavatel 1 050 Kč a o tuto částku se zvýší zdanitelný příjem. Celkový zdanitelný příjem dosáhne výše 18 451 + 1 050 = 19 501 Kč.

Vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení bude částka rovněž 19 501 Kč.

att

Pokud zaměstnavatel poskytuje stravenky, jedná se o naturální plnění a bez ohledu na výši příspěvku je příjem od daně osvobozen.

Priklad

Příklad 2 – příspěvek v nepeněžní formě

Zaměstnavatel poskytuje stravenky v hodnotě 100 Kč a na každou stravenku přispívá částkou ve výši 40 Kč.

Zaměstnanec tedy uhrazuje pouze 60 Kč. Jedná se nepeněžní plnění ve formě příspěvku na závodní stravování, které je od daně osvobozeno. Z tohoto důvodu se také neplatí zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek zaměstnavatele je daňově účinným nákladem, protože nepřekročil 55 % hodnoty stravenky a současně nepřekročil 70 % horní hranice stravného při služební cestě 5 až 12 hodin pro rok 2020.

Priklad

Příklad 3 – nadlimitní plnění

Podnikatelská organizace poskytuje zaměstnancům příspěvky formou stravenek na jedno hlavní jídlo za podmínky, že odpracovali alespoň 3 hodiny ze své směny. Zaměstnanci mají se zaměstnavatelem sjednaný rozsah týdenní pracovní doby ve výši 40 hodin, tzn. jedna směna je 8 hodin při pětidenním pracovním týdnu. Hodnota stravenky je 130 Kč, zaměstnanec hradí 50 Kč, zaměstnavatel poskytuje příspěvek ve výši 80 Kč. Zaměstnanci byli ve směně přítomni alespoň

Nahrávám...
Nahrávám...