dnes je 22.4.2024

Input:

Zaměstnanecké výhody

21.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.13
Zaměstnanecké výhody

Jaroslava Pfeilerová

Mnozí zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům nejrůznější benefity. Při výběru je potřebné posoudit, zda jednotlivé plnění podléhá odvodům zákonného pojistného a také, jak bude daňově posouzeno z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele.

Posouzení některých plnění zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a také podle pojistných zákonů

V tabulce jsou zahrnuta i některá plnění, která nelze posoudit jako benefit, protože ze strany zaměstnavatele jde o povinná plnění (např. cestovní náhrady do limitu stanoveného zákoníkem práce, ochranné pomůcky apod.). Tato povinná plnění jsou mezi benefity zahrnuta z důvodů porovnání daňového dopadu plnění do limitu a nad limit stanovený konkrétním právním předpisem.

Plnění zaměstnanci zaměstnavatelem  Jde o zdanitelný příjem zaměstnance?  Je nutno odvést zákonné pojistné?  Jde o daňově účinný náklad zaměstnavatele? 
Stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti do limitu stanoveného ZDP (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ano 
Peněžitý příspěvek zaměstnanci na stravování (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano
Stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nad limit stanovený § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4) – dobrovolné plnění zaměstnavatele Ne  Ne  Ne
Cestovní náhrady do stanoveného limitu stanoveného zákoníkem práce (povinné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ano 
Cestovní náhrady nad limit stanovený zákoníkem práce (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano   Ano   Ano 
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska zaměstnanců do 50 000 Kč za všechny produkty (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne Ne Ano 
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska zaměstnanců nad   50 000  Kč za všechny produkty (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano  Ano  Ano 
Slevy poskytované zaměstnancům, např. výrobky nebo služby (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano  Ano   Ano  
Hodnota přechodného ubytování poskytnutého v nepeněžní formě do 3 500 Kč měsíčně (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne Ne Ano 
Hodnota přechodného ubytování poskytnutého v nepeněžní formě nad 3 500 Kč měsíčně (dobrovolné sjednané plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano
Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromou potřebu (dobrovolné plnění zaměstnavatele). Ano, 1 % ze vstupní ceny vozidla  Ano Ano, všechny výdaje související s provozem vozidla 
Zajištění dopravy zaměstnancem do práce osobními automobily, taxíky apod. (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano
Peněžní příspěvek zaměstnavatele na dopravu zaměstnance do práce – § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5) Ano Ano Ano
Ochranné nápoje poskytované např. v horkých provozech v rozsahu právních předpisu zajišťujících BOZP (povinné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ano 
Osobní ochranné prostředky poskytnuté nad limit nebo v peněžní formě (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ne
Nealkoholické nápoje poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ne 
Zajištění pitné vody na pracovišti, povinnost stanovená zákoníkem práce  Ne  Ne  Ano 
Peněžitý příspěvek na nealkoholické nápoje poskytovaný zaměstnancům jako sjednaný benefit  Ano Ano Ano
Povinné pracovně lékařské služby Ne Ne Ano
Nepeněžní plnění ve formě možnosti použít zdravotnické zařízení, poskytnuto z FKSP, ze sociálního fondu ze zisku, z nedaňových nákladů (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ne 
Hodnota ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, mycích a čisticích prostředků (povinné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne  Ano 
Hodnota jednotného pracovního oblečení (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne  Ne Ano
Sjednané finanční paušály podle § 6 odst. 8 ZDP do výše prokazatelné kalkulace, vymezené v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu  Ne  Ne  Ano 
Nadlimitní paušály, neprokázané kalkulací, nesjednané v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ne 
Dovolená nad základní výměru (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano
Možnost sportovního nebo kulturního vyžití zaměstnance a také pořízení zdravotnických prostředků podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, poskytnuto z FKSP, sociálního fondu, z nedaňových výdajů  Ne  Ne  Ne 
Hodnota nepeněžních darů do výše 2 000 Kč ročně, plnění poskytnuto z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku, z nedaňových nákladů (dobrovolné plnění zaměstnavatele) dle § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ne  Ne  Ne 
Hodnota nepeněžních darů nad rámec 2 000 Kč ročně, plnění poskytnuto z FKSP, ze sociálního fondu ze zisku, z nedaňových nákladů (dobrovolné plnění zaměstnavatele) dle § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ano Ano  Ne 
Nákup rekreačních poukazů do 20 000 Kč za rok na zaměstnance (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ne Ne Ne
Nákup rekreačních poukazů nad 20 000 Kč za rok na zaměstnance (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ne
Peněžní příspěvek zaměstnavatele na rekreaci (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano
Vzdělávání zaměstnance v nepeněžní formě při splnění podmínky, že vzdělávání souvisí s činností zaměstnavatele Ne Ne Ano
Rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti Ne Ne Ano
Vzdělávání zaměstnance, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele (dobrovolné plnění zaměstnavatele) v nepeněžní podobě Ne Ne Ne
Vzdělávání zaměstnance – peněžní plnění (dobrovolné plnění zaměstnavatele) Ano Ano Ano

Komentář:

Každý zaměstnanecký benefit by měl zaměstnavatel posuzovat ve vzájemných souvislostech a ze tří následujících hledisek:

  • základu daně zaměstnance (zda jde o příjem podléhající dani ze závislé činnosti),

  • základu daně zaměstnavatele (zda jde o daňově účinný náklad),

  • vyměřovacího základu na zákonné pojistné.

Na první pohled se

Nahrávám...
Nahrávám...