dnes je 22.4.2024

Input:

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce EU a soukromé životní pojištění

15.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.3.2 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce EU a soukromé životní pojištění

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad 1 – příspěvek na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům pravidelně měsíčně částkou 1 000 Kč na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření, kterou poukazuje měsíčně penzijnímu fondu. Jak se bude postupovat z hlediska daně a pojistného?

Vzhledem k tomu, že částka do výše 50 000 Kč ročně týkající se příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU je od daně osvobozena, nebude se zdanitelný příjem v daném roce zvyšovat o příspěvky na penzijní připojištění, protože za celý rok nebude překročena částka 50 000 Kč. Nebude se též zvyšovat vyměřovací základ pro odvod zdravotního a sociálního zabezpečení.

Priklad

Příklad 2 – příspěvek na soukromé životní pojištění

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům jednorázově 20 000 Kč na soukromé životní pojištění. Částku poukazuje jedenkrát ročně příslušné pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Jak se bude postupovat z hlediska daně a pojistného?

Vzhledem k tomu, že částka do výše 50 000 Kč ročně není překročena, bude celý příspěvek na životní pojištění od daně osvobozen a nebude se zvyšovat ani vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

att

Od roku 2015 došlo ke zpřísnění podmínek pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění. Pokud smlouva umožňuje předčasné výběry, neodpovídá novým podmínkám ZDP a příspěvek není na straně zaměstnavatele daňově účinným nákladem. Příspěvek zaměstnavatele je navíc zdanitelným příjmem na straně zaměstnance, ze kterého je nutné též odvést zdravotní a sociální pojištění. Pokud smlouva bude upravena, ale pojistník přesto v budoucnu vybere jakoukoliv částku z této pojistky, je povinen zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit do konce měsíce, v němž výběr učinil a zaměstnavatel se rozhodne, zda bude nadále přispívat a příspěvek zdaňovat a odvádět pojistné, či přispívání zaměstnanci ukončí.

Současně je poplatník povinen podat za příslušné zdaňovací období daňové přiznání a zdanit všechny příspěvky od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) počínaje od roku 2015 a též zdanit výhodu, která plynula z titulu snížení ročního daňového základu za 10 let zpětně.

Priklad

Příklad 3 – příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění

Zaměstnanec má měsíční mzdu 29 500 Kč. Zaměstnavatel mu přispívá částkou 40 000 Kč na soukromé životní pojištění, částku poukazuje jedenkrát ročně (v září) příslušné pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Zaměstnavatel též zaměstnanci pravidelně měsíčně přispívá na doplňkové penzijní spoření částkou ve výši 1 000 Kč. Zaměstnanec má učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě a základní slevu na poplatníka. Manželka je na rodičovské dovolené. Jak se bude postupovat z hlediska daně a pojistného?

Limit, který je od daně osvobozen, činí 50 000 Kč v součtu všech příspěvků téhož

Nahrávám...
Nahrávám...