dnes je 14.7.2024

Input:

Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí

27.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.5.5
Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Ing. Olga Krchovová

Příklad 1 – práce v sobotu spojená s prací přesčas

Zaměstnanec odpracoval v sobotu 8 hodin nad rámec svého harmonogramu směn a jednalo se proto o práci přesčas. Má měsíční mzdu ve výši 25 500 Kč, v daném měsíci odpracoval všechny směny. Za práci přesčas se smluvní strany dohodly na náhradním volnu za práci přesčas. Jeho průměrný hodinový výdělek činí 140,56 Kč.

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradní volno v měsíci výkonu práce přesčas, pak zaměstnanec dostane měsíční mzdu nekrácenou, protože náhradním volnem dojde ke kompenzaci práce přesčas. I přes čerpání náhradního volna za práci přesčas musí dostat zaměstnanec příplatek za sobotu, a to ve výši alespoň 10 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu práce přesčas, tedy za 8 hodin. Zákoník práce umožňuje, aby se smluvní strany dohodly na výši tohoto příplatku i jinak, tedy v jiné relativní výši nebo v absolutní výši. Pokud není uzavřena dohoda, musí zaměstnavatel poskytovat příplatek alespoň ve výši 10 % z průměrného hodinového výdělku.

Zaměstnanec obdrží měsíční mzdu v plné výši, tedy 25 500 Kč a v případě, že zaměstnavatel poskytuje příplatek jen v základní výši deklarované zákoníkem práce, pak bude uplatněn příplatek za sobotu a neděli ve výši:

8 x 140,56 x 10 % = 112,45 Kč, po zaokrouhlení 113 Kč.

Příklad 2 – směna z pátku na sobotu

Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodl na poskytování příplatku za sobotu a neděli a příplatku za práci v noci ve výši 15 Kč za každou hodinu odpracovanou v sobotu a neděli. Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené týdenní pracovní době a má plánovanou směnu, která začíná v pátek v 18 hodin a končí v sobotu v 6 hodin. Přestávky na oddych jsou započítávány do pracovní doby, protože provozní podmínky neumožňují přerušení práce tak, aby souvislé přerušení práce trvalo alespoň 15 minut.

Příplatek za práci v sobotu zaměstnavatel poskytne zaměstnanci ve výši stanovené ve vnitřním předpisu zaměstnavatele za dobu výkonu práce v sobotu (6 x 15 = 90 Kč).

Příplatek za práci v noci zaměstnavatel poskytne zaměstnanci ve výši stanovené ve vnitřním předpisu zaměstnavatele za dobu výkonu práce v noci (22.00–06.00 hod.: 8 x 15 = 120 Kč).


Příplatek za práci v noci

Noční doba je stanovena od 22 hodin jednoho dne do 6 hodin ráno druhého dne. Za tuto dobu náleží zaměstnanci příplatek alespoň ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku. Zákoník práce umožňuje, aby se smluvní strany dohodly na výši tohoto příplatku i jinak, tedy v jiné relativní výši nebo v absolutní výši. Pokud není uzavřena dohoda, musí zaměstnavatel poskytovat příplatek alespoň ve výši 10 % z průměrného hodinového výdělku.

Příklad 3 – výpočet příplatku za práci v noci

Zaměstnanec pracuje v nočních směnách, kdy směna začíná ve 21.45 hodin a končí v 5.45 hodin druhého dne. Přestávka na oddych trvala 30 minut. Zaměstnanec má průměrný hodinový výdělek ve výši 167,25 Kč. Dohoda se zaměstnancem nebyla uzavřena.

Příplatek bude činit alespoň 7,25 x 167,25 x 10 % = 121,25 Kč, zaokr. 121 Kč.

Odůvodnění: Přestávka na oddych musí být poskytnuta nejpozději po 6 hodinách výkonu práce. Výkon práce v noční době trval od 22 hodin do 5.45 hodin druhého dne a byl přerušen přestávkou v rozsahu 30 minut.

8 – 0,25 = 7,75 hod.,

Nahrávám...
Nahrávám...