dnes je 28.11.2021

Input:

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7.5 Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Ing. Růžena Klímová, JUDr. Vladimír Treybal

Příplatek za práci v sobotu a v neděli kompenzuje nevýhodnost takové práce zaměstnancům, kteří v důsledku toho většinou nemohou trávit volné dny dle vlastního rozhodnutí. Jeho výši stanoví zákoník práce v § 118 na nejméně 10 % průměrného výdělku.

Od roku 2012 může jinou minimální výši a způsob určení příplatku za práci v sobotu a v neděli stanovit sám zaměstnavatel. Dříve byla tato možnost vázána jen na ujednání v kolektivní smlouvě. Pokud jde o možnost stanovení odlišného způsobu určení příplatku, přichází v úvahu stanovení pevné částky v Kč, nebo jiné procentní výše průměrného výdělku.

Zbývá podotknout, že dojde-li ke kombinaci podmínek pro poskytování tohoto příplatku s příplatkem jiným, např. za práci v noci, přísluší zaměstnanci příplatky oba.

Příklad
Příklad:

Příklad pravidel pro poskytování příplatku za práci v sobotu a v neděli:

  1. Za práci v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy za každou hodinu této práce příplatek, a to

    1. varianta – za práci v sobotu a neděli ve výši 15 % průměrného hodinového výdělku,

    2. varianta – za práci v sobotu ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku a za práci v neděli ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku,

    3. varianta – za práci v sobotu a neděli 10 Kč.

  2. Netrvá-li práce v sobotní nebo nedělní směně celou hodinu,

Nahrávám...
Nahrávám...