dnes je 28.11.2021

Input:

Příplatek za noční práci

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7.3 Příplatek za noční práci

Ing. Růžena Klímová, JUDr. Vladimír Treybal

Noční prací je práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou [§ 78 odst. 1 písm. k) ZP] a vůči zaměstnancům pracujícím v noci má zaměstnavatel zvláštní povinnosti (§ 94). Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku (§ 116). Zákoník práce stanoví pouze minimální výši tohoto příplatku. Od roku 2012 může jinou minimální výši a způsob určení příplatku za práci v noci stanovit sám zaměstnavatel. Dříve byla tato možnost vázána jen na ujednání v kolektivní smlouvě.

Pokud jde o možnost stanovení odlišného způsobu určení příplatku, přichází v úvahu stanovení buď pevné částky v Kč, nebo jiné procentní výše průměrného výdělku. Stanovení pevné částky v Kč je odůvodněna zejména stejnou mírou nevýhodnosti práce v noci pro každého zaměstnance bez ohledu na výši jeho výdělku.

Příklad
Příklad – ustanovení o příplatku za práci v noci v
Nahrávám...
Nahrávám...