dnes je 22.4.2024

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Zdravotní způsobilost k výkonu práce

24.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2023.06.05
Přehled judikatury trochu jinak – Zdravotní způsobilost k výkonu práce

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Tu definici najdete v ustanovení § 43 odst. 4 ZSZS. Na mysli mám konkrétně tato slova: "Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví". Na tuto definici (posudkový závěr s ní spojený) se pak odkazuje zákoník práce při vymezení výpovědních důvodů ve svém ustanovení § 52 písm. d) a e) ZP.

Jak vidno, zaměstnanec v takovém případě dlouhodobě pozbývá zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce. Co ale tento pojem znamená, k jaké práci zdravotní způsobilost zaměstnance vlastně posuzovat? Na to narazil v jednom ze svých rozhodnutí Nevyšší soud. Je pravda, že v daném případě nakonec věcně nerozhodl a celá věc je s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie možná složitější, ale z jeho rozsudku se dá na některá základní pravidla usuzovat.

Dovolací soud se ztotožnil s názorem, že dosavadní prací je třeba rozumět primárně práci sjednanou v pracovní smlouvě. Za obecně správný označil v této souvislosti také závěr, že není povinností zaměstnavatele uplatňovat celý rozsah sjednaného druhu práce (byť na to má právo), co ale musí zajistit, je to, že k výkonu práce bude zaměstnanec zdravotně způsobilý, a tento fakt je objektivizován prostřednictvím lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Výkon práce může být ale modifikován i dalšími okolnostmi, např. ve vazbě na pracovní dobu. Je to sice zaměstnavatel, kdo určuje rozvržení pracovní doby, není ale vyloučeno, že se právě na tomto parametru může se

Nahrávám...
Nahrávám...