dnes je 24.6.2021

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Přezkoumání lékařského posudku a přidělování práce zaměstnanci během této doby

7.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.05
Přehled judikatury trochu jinak – Přezkoumání lékařského posudku a přidělování práce zaměstnanci během této doby

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Možná by se to dalo charakterizovat tak, že zaměstnavatel byl v daném případě až přespříliš opatrný. Ta situace vypadá na první dobrou jako nepravděpodobná, ale holt se přihodila. Zaměstnanec byl po skončení své delší dočasné pracovní neschopnosti vyslán zaměstnavatelem v souladu s předpisy o pracovnělékařských službách na mimořádnou lékařskou prohlídku. Posudkový závěr vyplývající z lékařského posudku zněl, že zaměstnanec je k výkonu práce (vedoucího prodejny) zdravotně způsobilý. Jiný by z toho měl radost, leč tento zaměstnanec podal návrh na přezkoumání lékařského posudku. Měl o své zdravotní způsobilosti k práci zřejmě jiné mínění.

Teď trochu předběhnu. Po necelých třech měsících bylo nakonec příslušným správním orgánem rozhodnuto, že lékařský posudek je v pořádku i co do posudkového závěru. Co se stalo mezitím? Protože zaměstnavatel měl pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a byl přesvědčen, že mu s odkazem na ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) ZP nemůže práci přidělovat, oznámil zaměstnanci, že ho k výkonu práce s ohledem na jím podaný návrh na přezkoumání lékařského posudku nezařadí a že ho do konečného rozhodnutí ve věci „uvolňuje z pracovních povinností z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance”. Samozřejmě bez jakékoliv náhrady mzdy.

To se zaměstnanci pranic nelíbilo a zaměstnavatele zažaloval u soudu o zaplacení příslušné částky na náhradě mzdy. Vycházel z toho, že podání opravného prostředku proti lékařskému posudku nemělo žádný vliv na lékařem konstatovanou zdravotní způsobilost jeho osoby k práci, že mu zaměstnavatel práci přidělovat mohl a měl. A pokud tak neučinil, bylo nutné posoudit

Nahrávám...
Nahrávám...