dnes je 26.9.2021

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru

30.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.16.04
Přehled judikatury trochu jinak – Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Častá a opakující se otázka personalistů: Kolik dnů neomluvené absence zaměstnance stačí k tomu, aby s ním zaměstnavatel oprávněně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem? Tři? Čtyři? Pět? V praxi se v této souvislosti skloňuje především číslovka tři. Nejvyšší soud pak několikrát vyslovil názor, že „neomluvené zameškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje – obecně vzato – samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením”.

Jedním dechem ale nutno v této souvislosti dodat, že délka trvání neomluvené absence není jediným kritériem, ke kterému by měl zaměstnavatel přihlížet při posouzení intenzity porušení povinnosti zaměstnancem. Jde o komplex okolností, které musí brát v úvahu. Neplatí tedy premisa, že za porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem nemůže být považováno i neomluvené zameškání práce v trvání méně než pěti dnů. Jak ostatně dovodil sám Nejvyšší soud, kromě počtu dnů neomluveného zameškání práce se přihlíží i k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové zhodnocení případu.

Abych byl konkrétní ve vazbě na níže uvedená rozhodnutí. V prvním případě byla neomluvená absence zaměstnance důsledkem

Nahrávám...
Nahrávám...