dnes je 29.2.2024

Input:

Poplatník s učiněným Prohlášením k dani z příjmů

11.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.11.2
Poplatník s učiněným Prohlášením k dani z příjmů

Ing. Olga Krchovová

Učiní-li zaměstnanec Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, nezávisle na výši jeho příjmu ze závislé činnosti, veškeré jeho příjmy podléhají zálohové dani, výjimkou jsou pouze nerezidenti, u kterých nevzniká pracovněprávní vztah (jednatelé, členové kolektivních orgánů).

Daňový základ pro zálohovou daň se v souhrnu u jednoho zaměstnance v rámci měsíčního zúčtování mezd zaměstnavatele zaokrouhluje na stokorunu nahoru.

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s příjmem 4 500 Kč měsíčně, dohodl si se zaměstnavatelem kratší pracovní dobu. U zaměstnavatele učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Z hlediska zdravotního pojištění se jedná o pojištěnce státu, což zaměstnanec doložil rozhodnutím o přiznání starobního důchodu.

Příjem v měsíci 4 500 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 4 500 × 13,5 % = 607,50, zaokr. 608 Kč
608 : 3 = 202,67, zaokr. 203 Kč
608 – 203 = 405 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnance 203 Kč
Sociální pojištění za zaměstnavatele 4 500 × 24,8 % = 1 116 Kč
Sociální pojištění za zaměstnance 4 500 × 7,1 % = 319,50, zaokr. 320 Kč
Daňový základ 4 500 Kč
Daňový základ zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 4 500 Kč
Záloha daně 15 % 675 Kč
Základní sleva 2 570 Kč
Záloha daně po slevě 0 Kč
Čistá mzda 4 500 – 203 – 320 = 3 977 Kč

Příklad 2 – student, dohoda o provedení práce

Zaměstnanec, který je zároveň studentem, má uzavřenou dohodu o provedení práce na 300 hodin. Odměna v jednom kalendářním měsíci činí 10 000 Kč. Zaměstnanec učiní Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Naposledy v roce 2023 mohl zaměstnanec uplatnit slevu na dani na studenta v měsíční výši 335 Kč. Od roku 2024 je tato sleva zrušená.

Příjem v měsíci 10 000 Kč
Zdravotní pojištění 0
Sociální pojištění 0
Daňový základ 10 000 Kč
Záloha daně 15 % 1 500 Kč
Základní sleva 2 570 Kč
Záloha daně po slevě 0
Nahrávám...
Nahrávám...