dnes je 1.10.2020

Input:

§ 223 ZP Krácení dovolené

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.223
§ 223 ZP Krácení dovolené

JUDr. Hana d´Ambrosová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 216 odst. 4 – poměrná část dovolené

Komentář
Komentář

Právní úprava krácení dovolené je závazná pro všechny zaměstnavatele a nelze se od ní v žádném případě odchýlit. Je třeba stejně jako dříve rozlišovat krácení dovolené z důvodu omluvené nepřítomnosti, z důvodu neomluvené nepřítomnosti a z důvodů výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Zatímco z důvodů omluvených překážek v práci, výkonu trestu odnětí svobody a vazby je zaměstnavatel povinen dovolenou krátit, v případě neomluvené absence je však – stejně jako dříve dána pouze možnost krátit dovolenou.

U zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace, lze dovolenou za neomluvenou absenci krátit o 1–3 dny pouze se souhlasem odborové organizace.

Pro praxi je velmi významné právo každého zaměstnance, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, alespoň na dva týdny dovolené, a to bez ohledu na to, zda ke krácení dovolené došlo z důvodů omluvených či neomluvených překážek v práci.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Novelou ZP od 1. 1. 2012 nedošlo v § 223 k žádným změnám.

Upozornění na možné chyby
Upozornění na možné chyby

Při krácení dovolené je třeba se vyvarovat toho, aby se zaměstnanci krátila dovolená z důvodů, které vznikly v předchozím kalendářním roce.

Příklad

Skončení mateřské dovolené

Ženě v pracovním poměru na dobu neurčitou skončí mateřská dovolená 5. května a rozhodne se, že bezprostředně bude čerpat dovolenou. Na kolik dnů dovolené za kalendářní rok má zaměstnanec právo?

Protože doba mateřské dovolené se považuje za odpracovanou dobu pro účely dovolené a v kalendářním roce trvala více než 60 pracovních dnů, vznikne ženě právo na dovolenou za kalendářní rok, tedy minimálně 4 týdny.

Příklad

Skončení rodičovské dovolené

Ženě v pracovním poměru na dobu neurčitou skončí rodičovská dovolená 5. prosince. Na jak dlouhou dovolenou jí vznikne právo?

Ženě nevznikne žádné právo