Nejnovější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Tarif / sazba - r Tarif, r Satz

Tarifní skupina / třída - e Tarifgruppe

Tarifní smlouva - r Tarifvertrag, r Lohn- und Gehaltstarifvertrag

Termínovaná pracovní smlouva / poměr - r befristete Arbeitsvertrag / s befristete Arbeitsverhältnis

Testy dovednosti - pl. Leistungstests

Testy inteligence - pl. Intelligenztests

Testy odborné dovednosti - pl. Leistungstests

Testy osobnosti - pl. Persönlichkeitstests

Testy potenciálních schopností - pl. Fertigkeitentests, pl. Potentialtests

Testy pracovní způsobilosti - pl. Eignungstests, pl. Einstellungstests

Testy schopností - pl. Fähigkeitstests

Testy výkonnosti - pl. Leistungstests

Testy vzdělavatelnosti - pl. Fertigkeitentests, pl. Entwicklungstests

Testy získaných schopností - pl. Leistungstests, Tests von erworbenen Fähigkeiten

Testy znalostí - pl. Leistungstests, Tests von Kenntnissen

Trh práce - r Arbeitsmarkt

Tržní sazby - pl. Markttarife

Třída / typ zaměstnání - e Rangstufe, e Stellenrangstufe

Týdenní sazba / tarif - r Wochentarif

Týmová práce - e Teamarbeit

Týmový (skupinový) tarif - r Gruppentarif

Týmový brífink - s Team Briefing