Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Obohacování práce - e Arbeitsbereicherung, s Job Enrichment, e Aufgabenbereicherung, e Tätigkeitsbereicherung

Obrat pohybu pracovníků - e Beschäftigtenfluktuation

Obsadit volné pracovní místo - e Besetzung freier Arbeitsplätze, Arbeitsplatzbesetzung, r freie Arbeitsplatz besetzen

Obsah práce - r Arbeitsinhalt

Obsahová validita prediktorů - e Inhaltliche Validität von Vorhersagekriterien

Oceňování práce - e Bewertung der Arbeit, e Arbeitsbewertung

Odborná příprava - e fachliche Vorbereitung, e berufliche Vorbereitung

Odborné vzdělávání (pracovníků) - e Berufsbildung, e berufliche Bildung, aber auch e Anlagenentfaltung

Odborová organizace - e Gewerkschaft

Odbory - pl.Gewerkschaften

Odhad pokrytí potřeby lidských zdrojů - e Schätzung der Bedarfsdeckung an menschlischen Ressourcen

Odhad potřeby pracovníků - e Schätzung des Personalbedarfs, Personalbedarfsermittlung, e Ermittlung des Personalbedarfs, e Bestimmung des Personalbedarfs

Odchod do důchodu - e Pensionierung, r Eintritt in den Altersruhestand

Odchod(y) ze zaměstnání - r Austritt(e), r Personalabgang

Odměna (za práci) - e Vergütung, e Entlohnung, s Entgelt, s Arbeitsentgelt, e Belohnung

Odměna za kvalitu práce - e Qualitätsprämie, e Güteprämie

Odměna za množství odvedené práce - e Mengenleistungsprämie, e Mengenprämie

Odměna za práci přesčas - s Überstundenentgelt

Odměna za úsporu (čehokoliv) - e Ersparnisprämie

Odměna za úsporu času - e Geschwindigkeitsprämie

Odměna za zásluhy - e Verdienstprämie

Odměna za znalosti / dovednosti - e qualifikationsorientierte Entlohnung

Odměňování - e Vergütung, e Belohnung, e Entlohnung s Arbeitsentgelt, e Kompensation

Odměňování založené na výkonu - s leistungsbezogenes Entgelt

Odměňování zlepšovacích návrhů - e Prämien für Verbesserungsvorschläge

Odpočinek - e Pause, e Ruhepause, r Ruhestand (Rente)

Odpovědnost pracovního místa - e Arbeitsplatzverantwortung

Odpracovaná doba - e geleistete Arbeitszeit, e Nettoarbeitszeit

Odstoupení od smlouvy - r Rücktritt vom Vertrag

Odstupné - e Abfindung, s Abfindungsgeld, r Abstand, s Abstandsgeld

Odvolání (z funkce) - e Abberufung

Ochrana osobních údajů - r Personaldatenschutz

Okamžité propuštění pracovníka - e fristlose Entlassung

Organizační rozvoj - e Organisationsentwicklung

Organizační schopnosti - pl. Organisationsfähigkeiten

Orientace na pracovní místo - e Orientierung auf den Arbeitsplatz

Orientace pracovníků - e Mitarbeiterorientierung, e Personaleinführung, e Personalbindung, e Einarbeitung, e betriebliche Sozialisation

Orientační balíček (složka) - s Willkommenspaket, s Orientierungsprogramm

Osoba bez odborného vzdělání / kvalifikace - r ungelernte Arbeiter, r Arbeiter ohne Ausbildung

Osoba práce neschopná - e arbeitsunfähige Person, e behinderte Person / r Behinderte

Osoba se změněnou (sníženou) pracovní schopností - e Person mit veränderter (eingeschränkter) Leistungsfähigkeit, e leistungsgeminderte Person

Osobní dotazník - r Personalfragebogen

Osobní hodnocení - e persönliche Bewertung

Osobní příplatek / přídavek - e individuelle Zulage

Osobní rozvoj - e individuelle Entwicklung

Osobnost - e Persönlichkeit