Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Management znalostí - s Wissensmanagement

Manažerská smlouva - r Managervertrag

Manažerské funkce - e Führungspositionen

Manuální práce - e manuelle Arbeit

Manuální pracovník - r Arbeiter

Mateřská dovolená - r Mutterschaftsurlaub

Měna - e Währung

Metoda BARS - e Behaviorally anchored rating scale (BARS), e Beurteilungsskala mit Verhaltensmustern

Metoda bodových (bodovaných) stupňů - e Stufenwertzahlmethode, e Punktbewertungsmethode

Metoda faktorového porovnání - s Rangreihenverfahren

Metoda Hay-MSL Guide Chart - e Hay-MSL-Guide-Chart-Methode

Metoda kritických případů - s Beurteilungsverfahren der kritischen Ereignisse, e Methode der kritischen Ereignisse, e Methode der kritischen Vorfälle, s Critical Incidents-Verfahren

Metoda MPDQ - e Management Position Description Questionnaire (MPDQ) Methode

Metoda PAQ - e Position Analysis Questionnaire (PAQ) Methode

Metoda pořadí - e Rangordnungsmethode, s Rangordnungsverfahren, s Rangfolgeverfahren

Metoda pořadí u hodnocení práce - s Rangordnungsverfahren bei Arbeitsbeurteilung

Metoda pozorování - e Beobachtungsmethode

Metoda řad pořadí - s Rangreihenverfahren

Metody hodnocení pracovníků - pl. Methoden der Personalbeurteilung, e Personalbeurteilungsmethoden, s Beurteilungsverfahren, e Personalbeurteilungsverfahren

Metody řízení - pl. Führungsmethoden, pl. Leitungsmethoden, pl. Führungstechniken

Metody výběru pracovníků - pl. Personal-auswahlverfahren

Metody vzdělávání - pl.Bildungsmethoden

Metody získávání pracovníků - pl. Personal-Beschaffungsmethoden, e Personal-Beschaffungsarten, e Personal-Beschaffungswege

Mezilidské vztahy - pl. interpersonelle Beziehungen, pl. zwischenmenschliche Beziehungen

Mezinárodní smlouva - r internationale Vertrag

Mimořádná odměna - r Bonus

Minimální mzda - r Mindestlohn

Míra fluktuace - e Fluktuationsquote, e Fluktuationsrate

Míra nezaměstnanosti - e Arbeitslosenquote

Míra přítomnosti v práci - e Anwesenheitsquote

Míra využití fondu pracovní doby - r Nutzungsgrad des Arbeitszeitfonds

Mistr odborného výcviku - r Ausbildungslehrherr, r Ausbilder

Mladiství zaměstnanci - pl. jugendliche Arbeitnehmer

Mobilita pracovníků - e Personalmobilität, e Mobilität der Arbeitnehmer

Motivace - e Motivation

Motivační faktory - e Motivationsfaktoren, e Motivatoren

Motivování (pracovníků) - e Motivierung der Arbeitnehmer, e Anreizgestaltung

Motivovat - motivieren

Mzda - r Lohn

Mzda (plat) odrážející výkon - r Leistungslohn

Mzda s měřeným denním výkonem - r Festlohn mit geplanter Tagesleistung

Mzda za očekávané výsledky práce - r Pensumlohn

Mzdová (platová) struktura - e Lohnstruktur / e Gehaltsstruktur

Mzdová (platová) stupnice - e Lohnskala

Mzdová politika - e Lohnpolitik

Mzdová regulace - e Lohnregulierung, e Lohnregelung

Mzdová šetření - e Lohn- und Gehaltsuntersuchung, e Lohn- und Gehaltsnachforschung,

Mzdová třída - e Lohngruppe, e Vergütungsgruppe

Mzdové (platové) rozpětí - e Lohnspanne, e Gehaltsspanne, e Einkommensspanne, e Bandbreite der Gehälter

Mzdové / platové křivky - e Lohnkurven, e Gehaltskurven

Mzdové formy - pl. Lohnformen, pl. Entgeltformen

Mzdové pásmo - s Lohnstreifen, s Gehaltsstreifen

Mzdové stupně / třídy - e Lohngruppen

Mzdový tarif / sazba - r Lohntarif, r Lohnsatz