Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Validita (účinnost, vhodnost) prediktorů - e Validität der Prädiktoren, e Gültigkeit der Prädiktoren

Vedení lidí / pracovníků - e Menschenführung, e Mitarbeiterführung, e Personalführung, e Personalleitung, e Personalsteuerung

Vedoucí pracovník - r leitende Angestellte, r Leiter, e Führungskraft, r Manager

Věková struktura pracovníků - e Altersstruktur der Mitarbeiter

Vertikální komunikace - e vertikale Kommunikation

Vnější odměna - e externe Belohnung

Vnější srovnatelnost mezd - e externe Lohnvergleichbarkeit

Vnější zdroje pracovníků - s externe Personalbeschaffungspotential, s externe Beschaffungspotential

Vnitřní odměna - e innere Belohnung

Vnitřní srovnatelnost mezd - e interne Lohnvergleichbarkeit

Vnitřní zdroje pracovníků - s interne Personalbeschaffungspotential, s internes Beschaffungspotential

Volba povolání - e Berufswahl

Volitelný systém zaměstnaneckých výhod - s Cafeteria-System

Volné pracovní místo - e freie Stelle, e Freistelle

Volný čas - e Freizeit

Volný popis - e freie Beschreibung

Výběr pracovníků - e Personalauswahl, e Personalauslese

Výběrový pohovor - s Bewerbergespräch, s Einstellungsgespräch, s Interview, s Einstellungsgespräch, s Einstellungsinterview

Výcvik - e Ausbildung

Výdělek / výdělky - r Erwerb, r Verdienst

Vyhledávání nových manažerů - s Executive Search

Vyjednávání - e Verhandlung, pl. Verhandlungen, s Aushandeln

Vyjednávání o mzdách - e Lohnverhandlung (en)

Výkon - e Leistung, r Vollzug

Výkonnost - e Leistungsfähigkeit, e Kapazität

Výkonnostní odměna / příplatek - e Leistungszulage

Výkonová (pobídková) mzda - r Leistungslohn

Výkonová norma - r Leistungsstandard, e Leistungsnorm

Výkonové (pobídkové) mzdové formy - e Leistungslohnformen

Výluka z práce - e Aussperrung, e Arbeitssperre

Výplata - e Auszahlung, e Löhnung

Výpověď - e Kündigung

Výpověď z organizačních důvodů, z důvodů nadbytečnosti - e Änderungskündigung

Výpovědní lhůta - e Kündigungsfrist

Vyřizování stížností - e Erledigung einer Beschwerde, s Beschwerdewesen, s Beschwerdeverfahren (für Arbeitnehmer)

Vysazení z práce - e Entlassung auf Zeit

Výstupní pohovor - s Abgangsgespräch, s Austrittsinterview

Vytváření pracovního místa / úkolu - e Arbeitsplatzschaffung, e Arbeitsplatzgestaltungtsfeldstrukturierung, e Stellenbildung / e Aufgabengestaltung, e Aufgabenstrukturierung

Výuková dílna - e Ausbildungswerkstatt, e Lehrwerkstatt, r Entwicklungsarbeitsplatz

Využívání vnějších zdrojů pro zabezpečení práce - s Outsourcing

Významnost pracovního úkolu - e Bedeutung der Arbeitsaufgabe

Vzdělání - e Bildung, e Ausbildung

Vzdělávání - e Ausbildung, e Bildung, e Heranbildung

Vzdělávání (pracovníků) - e Personalbildung, e Anlagenentfaltung, e Ausbildung, e Weiterbildung

Vzdělávání manažerů - e Führungskräftefortbildung

Vzdělávání mimo pracoviště - e Bildung außerhalb des Arbeitplatzes, s Off-the Job Training, s Training off the Job

Vzdělávání na pracovišti / při práci - e Arbeitsunterweisung, e Bildung am Arbeitsplatz, e Unterweisung am Arbeitsplatz, s On-the-Job Training, s Training on the Job, s Erfahrungslernen, s Lernen am Arbeitsplatz

Vzestupná komunikace - e Bottom-up Kommunikation

Vzorek práce - e Arbeitsprobe