Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Celistvost pracovního úkolu - e Kompaktheit des Arbeitsauftrages

Celková odměna - e Gesamtvergütung, r Gesamtlohn, e Gesamtbelohnung, e Gesamtentlohnung

Celková potřeba pracovníků - r Personalgesamtbedarf

Celkové mzdové prostředky - pl Lohnmittel gesamt, pl GesamtlohnmittelCelopodniková orientace

Cena - r Preis

Cestovní náhrady - e Reisekostenrückerstattung

Cestovní příkaz - r Reiseauftrag

Cíl - s Ziel

Cizinec - r Ausländer

Charakter (člověka) - r Charakter

Charakteristiky osob - pl Personencharakteristiken

Chování při práci - s Arbeitsverhalten

Chráněné pracoviště - r geschützter Arbeitsplatz