Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Kafetéria systém - s Cafeteria-System

Kariéra - e Karriere, e Laufbahn, e Fachlaufbahn

Katalogová metoda hodnocení práce - e Katalogmethode der Arbeitsbeurteilung

Kategorie povolání / zaměstnání - e Berufsgruppe / e Beschäftigungsgruppe

Kategorie pracovníků - e Belegschaftsgruppe, e Arbeitnehmergruppe

Kázeňské opatření (podnikové) - e Disziplinarmaßnahme, e Betriebs-Disziplinarordnung

Kázeňský řád - e Disziplinarordnung

Klasifikační metoda hodnocení práce - e Katalogmethode, e Lohngruppenmethode

Klíčová práce - e Schwerpunktarbeit

Klouzavá pracovní doba - e gleitende Arbeitszeit, e flexible Arbeitszeit

Kolektivní (skupinová) odměna / odměňování - s Gruppenvergütung/ e kollektive Entlohnung

Kolektivní pracovní vztahy - pl. kollektive Arbeitsbeziehungen

Kolektivní prémie - e Gruppenprämie(n)

Kolektivní smlouva - r Kollektivvertrag

Kolektivní úkolová mzda - r Gruppenakkordlohn, r Gruppenstücklohn

Kolektivní vyjednávání - e Tarifverhandlungen

Komplexní řízení jakosti - s Total Quality Management, s TQM

Komunikace - e Kommunikation

Konkurence - e Konkurrenz

Konkurenční doložka - e Konkurrenzklausel, e Wettbewerbsklausel

Konkurenční validizace / validita prediktorů - e Konkurrenzvalidierung / Prädiktorenvalidität

Konkurs - r Konkurs

Konstrukční validizace / validita prediktorů - e Konstruktionsvalidierung / e Prädiktorenvalidität

Krátkodobá pracovní smlouva - r kurzfristiger Arbeitsvertrag

Krátkodobé zaměstnání - e Zeitarbeit

Kreativita - e Kreativität

Kritéria hodnocení pracovníků - e Arbeitnehmer-beurteilungskriterien

Kritéria pracovního výkonu - e Arbeitsleistungskriterien

Kroužek kvality - r Qualitätszirkel, Quality circle, QC

Kvalifikace - e Qualifikation, e Arbeitsbefähigung, e Arbeitseignung

Kvalifikační mobilita - e Qualifikationsmobilität

Kvalifikovaná práce - e qualifizierte Arbeit

Kvalifikovaný dělník - r Facharbeiter, r qualifizierte Arbeiter

Kvalifikovaný pracovník - e Fachkraft, r qualifizierte Mitarbeiter

Kvalita pracovního života - e Qualität des Arbeitslebens