Komplikované mzdové výpočty bez ...
14Závěrečný test

 


Spoléháte stoprocentně na mzdový software? Ne vždy se to vyplácí.

Jak předejít chybám v oblasti mzdových výpočtů se dozvíte ve 13 lekcích on-line kurzu. Postupně se seznámíte s problémy, na které mzdové účetní narážejí při:

 • výpočtu mezd, náhrady mzdy a mzdových příplatků,
 • určování průměrného a pravděpodobného výdělku,
 • stanovení srážek na základě soudního rozhodnutí či dohod o srážkách z příjmů,
 • stanovení vyměřovacího základu a výpočtu pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
 • určování daně z příjmů,
 • zaměstnávání specifických kategorií zaměstnanců apod.

On-line kurz vychází z aktuálních znění právních předpisů platných pro rok 2017.

Je založen především na praktických příkladech. Dozvíte se, kde mzdové účetní nejčastěji chybují a jak se vyhnout penalizaci od kontrolních orgánů. Díky autorskému kolektivu z praxe, dotazům a znalosti přání čtenářů našich odborných publikací vychází on-line kurz ze skutečných potřeb mzdových účetních a řeší situace, s nimiž se v praxi denně setkávají.

On-line kurz je ideální pro časovou nezávislost. Během pár týdnů v klidu své kanceláře a bez velkých časových nároků zvládnete mzdové výpočty levou zadní.

Přejít na objednávku

Cena on-line kurzu: 990 Kč (bez DPH)

Co s on-line kurzem získáte?

 1. V každé lekci srozumitelný a přehledný výklad povinností specifických pro určité období nebo oblast.
 2. Mnoho příkladů z praxe upozornění na časté chyby.
 3. Otázky a příklady na procvičení tematiky s okamžitým hodnocením správnosti.
 4. Kontrolní otázky, jejichž řešení naleznete v následující lekci (nepovinný domácí úkol).
 5. Certifikát o absolvování kurzu.

Jak kurz probíhá?

 • Všechny lekce máte zpřístupněny hned na internetových stánkách. Přesto po dobu 14 týdnů obdržíte každý týden pro připomenutí e-mail s informacemi o další lekci. Všechny lekce jsou připraveny tak, aby nezabraly více než 2 hodiny Vašeho času.
 • Každá lekce obsahuje právní úpravu, která se k případům vztahuje, stručný výklad problematiky, který je podrobně rozveden v řešených příkladech z praxe. Nechybí upozornění na nejčastější chyby, kterých se mzdové účetní dopouštějí, s návodem, jak se jich vyvarovat. Na konci lekce najdete kontrolní otázky a cvičení.
 • Všechny lekce jsou uloženy na internetu po dobu 1 roku od započetí kurzu. 
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: