dnes je 5.2.2023

Mzdová účtárna aktuálně

Nezbytný pomocník do každé mzdové účtárny a personálního oddělení!

On-line kniha pro účetní a personalisty nabízí spojení výhod tištěného vydání s přednostmi internetu. Zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. S on-line knihou získáte odborný a aktuální výklad jednotlivých právních předpisů doplněný četnými příklady s upozorněním na chyby z praxe.

S on-line knihou získáte:

 • příručku v on-line podobě, do které můžete vstoupit kdykoliv a kdekoliv,
 • komplexní informace pro každodenní praxi zpracovanou předními odborníky,
 • záruku aktualizací, které pružně reagují na legislativní změny v oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví a na vývojové trendy personalistiky,
 • provázání kapitol vzájemnými odkazy s fulltextovým vyhledáváním,
 • možnost vytváření záložek - pro snazší přístup k Vámi vybraným částem knihy,
 • možnost tištění nebo zaslání jednotlivých částí knih e-mailem,
 • bezplatné zodpovídání odborných dotazů.

Mzdová účtárna aktuálně zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. Přináší komplexní informace včetně upozornění na změny v právních předpisech.

Obsah je rozdělen do následujících tematických částí:

 • pracovní právo
 • zaměstnanost
 • kolektivní vyjednávání
 • mzdy a platy
 • zdravotní pojištění
 • sociální zabezpečení a komerční pojištění
 • cestovní náhrady
 • daň z příjmů ze závislé činnosti
 • zaměstnávání cizinců
 • bezpečnost práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • personalistika
 • příklady, přehledy, případové studie z praxe

Výklad doplňuje řada praktických příkladů. Autoři upozorňují na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhují jejich řešení. Pro rychlejší a přehlednější orientaci v příručce jsou všechny kapitoly provázány vzájemnými odkazy a odkazy na právní předpisy.

Ve spolupráci s autory provádíme pravidelnou aktualizaci on-line knihy v souladu se změnami legislativy a vývojovými trendy mzdového účetnictví a personalistiky.

Předplatné na 6 měsíců    Předplatné na 12 měsíců

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE?

Aktuality

V aktualitách najdete souhrn změn v zákoníku práce, v daních z příjmů ze závislé činnosti, v důchodovém pojištění, základní sazby cestovních náhrad, výši minimální mzdy a další.

Aktualizovali jsme kapitoly týkající se povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, minimálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění, pracovnělékařských prohlídek, které také doznaly od 1. 1. 2023 zásadních změn, a mnoho dalších.

Srážky ze mzdy

Kap. 1.1.2 Vám přináší údaje pro výpočet srážek ze mzdy a jiných postižitelných příjmů. Tradičně dochází ke změně částky normativních nákladů na bydlení a letos i životního minima. Navíc bylo k 1. lednu 2023 novelizováno nařízení vlády o nezabavitelných částkách, které přináší změny ve výpočtu nezabavitelného minima. Více i v kapitolách 5.3.6.

Sociální zabezpečení

Na parametrické změny v oblasti sociálního zabezpečení upozorňuje aktualita 1.4.1.

Od 1. února 2023 bude náležet zaměstnavatelům sleva na pojistném na sociální zabezpečení. Účelem slevy je podpořit zaměstnávání na zkrácené úvazky těch osob, které jsou obtížně zaměstnavatelné. Které osoby to jsou a na jakých principech je snížení pojistného založeno, se dočtete v nové kapitole 7.2.2.1.

Zdravotničtí záchranáři a členové horské služby budou mít s účinností od 1. 1. 2023 sníženou věkovou podmínku pro nárok na starobní důchod až o 5 let podle odpracované doby v této profesi. Z vyměřovacího základu takových zaměstnanců bude jejich zaměstnavatel platit vyšší pojistné na sociální zabezpečení. Více čtěte v kap. 7.2.2.

S letošním rokem dochází k navýšení rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění z 3 500 Kč na 4 000 Kč. Tato změna se promítá i do kapitol o zdravotním pojištění a daních z příjmů ze závislé činnosti.

Uniknout by Vám neměla informace o změně archivační doby mzdových listů.

Nemocenské dávky

Nárok na otcovskou má i otec, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období prvních šesti týdnů ode dne narození. Proces oznamování o nařízení karantény, její trvání a ukončení je plně elektronizován.

V zákoníku práce byl rozšířen výčet překážek v práci o otcovskou dovolenou. Jaké změny by Vám neměly uniknout? Čtěte v kap. 2.8.2.8.

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

Aktualizovaná kapitola Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) Vás seznámí s redukčními hranicemi pro rok 2023. Dozvíte se, jak postupovat při výpočtu náhrady mzdy na přelomu roku 2022 a 2023 a po celý rok 2023.

Připravovaná novela zákoníku práce

V aktualitách Vás seznámíme s obsahem připravované novely zákoníku práce.

Předplatné na 6 měsíců    Předplatné na 12 měsíců

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.2.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden
Kurzy měn 3.2.2023
 1 EUR23,73 CZK (-0,08)
 1 USD21,69 CZK (+0,04)
 1 GBP26,58 CZK (-0,07)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,89 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Nahrávám...
Nahrávám...