dnes je 26.9.2021

Input:

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v roce 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.16.01
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v roce 2021

Ing. Martin Děrgel

Děti jsou naše sluníčka, která nás sice dokážou mnohdy rozpálit doběla, ovšem bez nich by život neměl valný smysl ani pokračování. Neoddiskutovatelný přínos dětí pro budoucnost celé společnosti podporuje stát finančně třemi hlavními nástroji. První dva jsou podle očekávání součástí sociální politiky upravené zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jde o přídavek na dítě 500 Kč až 1 000 Kč měsíčně nejdéle do jeho věku 26 let – podmíněný podlimitním příjmem rodiny – a rodičovský příspěvek na dítě do 4 let věku v úhrnné výši 300 000 Kč. Třetí státní finanční podporou dětí – nejdéle do jejich věku 26 let – je sleva na dani z příjmů jejich (hlavně) rodičů, respektive obecněji pojaté daňové zvýhodnění na vyživované děti podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”).

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI ZVÝŠENO ZPĚTNĚ PRO CELÝ ROK 2021

Parlament ČR dne 13. 7. 2021 schválil změny obou zákonů, na základě kterých se zvyšují sociální přídavky na děti a daňové zvýhodnění na druhé a další dítě v domácnosti (dále jen „novela”). Novela byla vyhlášena v částce 125 Sbírky zákonů pod číslem 285 a nabývá účinnosti dnem 28. 7. 2021. Ovšem jak jsme u daňových změn už zvyklí, významnější bývají tzv. přechodná ustanovení a právě u nich došlo na poslední chvíli k dosti zásadní úpravě. Komentář první, sociální části novely (články I a II) raději přenechám autorovi věnujícímu se touto problematikou, a ve stručnosti zde předestřu pouze její daňové dopady (čl. III a IV).

Legislativní zajímavostí je, že původní vládní návrh novely vůbec neměnil zákon o daních z příjmů. Zvýšení daňového zvýhodnění přinesl až poslanecký návrh od pana Jana Čižinského. To je nadmíru častým nešvarem zákonodárců, který má dva nepříjemné důsledky. Jednak návrh neprojde klasickým připomínkovým řízením, které obvykle odhalí většinu faux pas, a jednak chybí oficiální odůvodnění těchto novinek v důvodové zprávě. Pouze se tak můžeme ze „stenoprotokolu” záznamu jednání Poslanecké sněmovny od dotyčného poslance dozvědět, že jde o „navýšení daňové slevy na druhé a třetí a každé další dítě, a to o 15 %”. A skutečně tomu tak bylo, dotyčný poslanec chtěl daňově podpořit motivaci rodičů mít druhé a další dítě. Jednoduše tak matematicky zvýšil daňové zvýhodnění na 2. dítě z dosavadních 19 404 Kč o 15 % na 22 315 Kč, a na 3. a další dítě z 24 204 Kč o 15 % na 27 835 Kč.

Částky daňového zvýhodnění zvýšené o 15 % ovšem přestaly být beze zbytku dělitelné dvanácti měsíci. A to je praktický problém zejména pro mzdové účetní, které u zaměstnanců při výpočtu měsíčních záloh na daň ze mzdy uplatňují právě jednu dvanáctinu celoročního daňového zvýhodnění. Také poplatníci podávající daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob by museli zbytečně řešit korunová zaokrouhlování daňových zvýhodnění na vyživované děti pouze za část kalendářního roku, typicky při narození potomka během roku (mimo leden) nebo když přestane být s koncem studia či posledních prázdnin vyživovaným dítětem podle § 35c odst. 6 ZDP. Technicky si samozřejmě daně se zaokrouhlením poradit umí, ale proč milionům lidí zbytečně komplikovat život a firmy nutit zaplatit za příslušnou úpravu mzdového softwaru. Zarážející je, že nikdo z  poslanců si tuto samozřejmost neuvědomil a pozměňovací návrh byl schválený. Naštěstí Komora daňových poradců ČR problém vysvětlila senátorům a Senát nepraktický poslanecký návrh opravil, což posléze potvrdilo i hlasování v Poslanecké sněmovně. Konečné částky daňového zvýhodnění dopadly takto.

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2021  
Pořadí dítěte v domácnosti   Roční daňové zvýhodnění   Měsíční daňové zvýhodnění  
před novelou   po novele   před novelou   po novele  
První   15 204 Kč   15 204 Kč   1 267 Kč   1 267 Kč  
Druhé   19 404 Kč   22 320 Kč   1 617 Kč   1 860 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...