dnes je 26.10.2020

Input:

Změna výše osobního příplatku-výkonnostní prémie v souvislosti s vydáním mzdového předpisu

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.301
Změna výše osobního příplatku-výkonnostní prémie v souvislosti s vydáním mzdového předpisu

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

v současné době jsou zaměstnanci odměňováni mzdou, ke které je na základě každoročního hodnocení zaměstnanců také přiznána pravidelná měsíční částka tzv. „výkonnostní prémie“ (dříve „osobního příplatku“). Protože je částka vyplácena pravidelně/měsíčně a je součástí mzdového výměru, stává se tím také nárokovou složkou mzdy, kterou lze odebrat pouze za předpokladu zhoršení podmínek, za nichž byla přiznána.

V současné době se připravuje nový mzdový předpis, v němž budou pro přiznání výkonnostní prémie stanovena shodná kritéria jako ve mzdovém předpise stávajícím. Nevím ale, jestli je možné v souvislosti s vydáním nového mzdového předpisu, tím i s vystavením nových mzdových výměrů, stávajícím zaměstnancům snížit, případně zcela odebrat dosud stanovené výkonnostní prémie, přestože se kvalita jimi vykonávané práce nesnížila a kritéria pro její přiznání zůstanou stejná jako dosud. Můžete mi prosím poradit?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 110 ZP

  • § 111 ZP

  • § 112 ZP

Odpověď

Z Vašeho dotazu mi vyplývá, že mzdu stanoví zaměstnavatel na základě vnitřního mzdového předpisu. Obecně platí, že mzdu je možné sjednat ve smlouvě (kolektivní, pracovní nebo jiné), nebo ji může zaměstnavatel jednostranně stanovit vnitřním předpisem, nebo individuálně určit mzdovým výměrem. V praxi dochází běžně ke kombinaci uvedených způsobů. Zaměstnavatel může například určit pravidelně poskytované složky mzdy jednotlivým zaměstnancům mzdovým výměrem a podmínky pro poskytování dalších nepravidelných složek mzdy (odměn, prémií) může stanovit jednotně pro všechny zaměstnance nebo vymezené skupiny zaměstnanců vnitřním předpisem. Vnitřní mzdový předpis je však jednostranný právní úkon zaměstnavatele a ten si může v něm upravit kritéria pro poskytování mezd, jak sám uzná za vhodné.

Při zpracování nového vnitřního mzdového předpisu však musí