Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změna plátce v průběhu trvání zaměstnání - zaměstnavatel versus OSSZ a opačně

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.4 Změna plátce v průběhu trvání zaměstnání – zaměstnavatel versus OSSZ a opačně

Ing. Olga Krchovová

Zákon č. 396/2012 Sb. stanovil povinnost plátcům mzdy a okresním správám sociálního zabezpečení v situacích, kdy má zaměstnanec zatíženou mzdu exekuční srážkou a současně je dlouhodobě nemocen nebo žena bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství.

Dochází-li ke změně plátce mzdy v průběhu kalendářního měsíce, započte nezabavitelnou částku dosavadní plátce mzdy, a to v plné výši, popřípadě v nižší výši, jestliže mzda (dávka nemocenského pojištění) nedosahuje výše nezabavitelné částky. Pokud mzda (dávka nemocenského pojištění) nedosáhne výše nezabavitelné částky, započte nový plátce příjmu na mzdu (na dávku nemocenského pojištění) povinného v kalendářním měsíci částku ve výši rozdílu mezi tím, co započetl dosavadní plátce příjmu v kalendářním měsíci a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy je povinen tyto skutečnosti (kolik z nezabavitelné částky v daném měsíci použil) sdělit novému plátci mzdy nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém dochází ke změně plátce mzdy, respektive bez zbytečného odkladu.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec je dlouhodobě nemocen od 1. 2. 2018 do 9. 9. 2018. Jeho mzda je zatížena třemi exekučními srážkami. Je ženatý, bezdětný. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za dobu od 1. 2. do 14. 2. 2018 činila 6 500 Kč. Zaměstnavatel proto žádnou srážku neprovedl.

Po uplynutí 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnavatel předat OSSZ tyto doklady:

  • počátek DPN,

  • přílohu k žádosti o dávku, v níž zaškrtne, že má pojištěnec exekuce,

  • sdělení o evidovaných exekučních srážkách k datu změny plátce (rozsah sdělení je shodný s obsahem, který se uvádí na zápočtovém listě v případě, kdy zaměstnanec končí pracovněprávní vztah),

  • kopie exekučních titulů,

  • sdělení o výši nezabavitelné částky a jakou část z ní zaměstnavatel v daném měsíci, kdy dochází ke změně plátce, použil při provádění exekuce.

V našem případě bude v tomto sdělení uvedeno:

  • zaměstnanec má nezabavitelnou částku 7 782 Kč, v měsíci únoru zaměstnavatel použil z nezabavitelné částky 6 500 Kč, na OSSZ zbývá 7 780 – 6 500 = 1 282 Kč.

OSSZ bude povinna při likvidaci nemocenské za dobu od 15. 2. do 28. 2. 2018 uplatnit zbytek z nezabavitelné částky, a pokud nemocenské bude vyšší než zbytek nezabavitelné částky, provede srážku z dávky v nemoci.

Doklady, které je zaměstnavatel povinen předávat OSSZ, lze po dohodě s OSSZ zasílat i elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky nebo s využitím elektronického podpisu.

Po ukončení DPN bude OSSZ povinna sdělit zaměstnavateli, kolik z nezabavitelné částky použila v měsíci září, a to bez zbytečného odkladu. Zaměstnavatel při zúčtování mzdy za září odečte z čisté mzdy jen zbytek z nezabavitelné částky, která nebyla použita u OSSZ. Pokud však OSSZ nesdělí daný údaj nejpozději do závěrky mezd za září, je nutné nezabavitelnou částku neuplatnit, aby srážka nebyla provedena v nižší výši, než měla být. V inkriminovaném případu (sraženo méně, než mělo být) je obvykle rozdíl vymáhán na zaměstnavateli. Bude-li sraženo více než mělo být, ponecháme tuto situaci bez jakýchkoliv změn a v případě sporu se zaměstnancem poukážeme na nesmyslnost zákonných úprav, kde se nařizuje nemožné. Oběma stranám – zaměstnavateli i OSSZ – se nařizuje, aby do konce měsíce, kdy dochází ke změně plátce mzdy, byl druhé straně sdělen údaj o výši použité části nezabavitelné částky.

Například nemocenská za dobu od 1. 9. do