dnes je 15.9.2019
Input:

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

7.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

Jaroslava Pfeilerová

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Odměny jednatele (odměna orgánu právnické osoby) Jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti, přestože jsou jednatelé statutárním orgánem společnosti a nejsou tedy jako zaměstnanci v „podřízeném postavení vůči zaměstnavateli”. Odměny jednatele a společníka jsou daňově účinné náklady společnosti.§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP
Odměna jednatele, která nepodléhá odvodům sociálního pojistného (rozhodný příjem) Od 1. 1. 2012 – méně než 2 500 Kč měsíčně, jde-li o zaměstnání malého rozsahu. Rozhodný příjem zůstává pro rok 2016 ve stejné výši, tj. 2 500 Kč.

Komentář:

Základ daně jednatele a společníka je tvořen příjmem zvýšeným o zákonné pojistné (tj. o částku odpovídající 34 % zdanitelných příjmů). Výše tohoto pojistného se s účinností od roku 2012 změnila z částky 30,5 % na částku 34 %, pokud odměna jednatele založila účast na nemocenském pojištění.

Výkon funkce jednatele (obchodní vedení společnosti) je v případě vyplácení odměny vhodné vykonávat na základě smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva je uzavírána podle § 59 a násl. ZOK, je sjednána písemně, schvaluje ji valná hromada a přiměřeně se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Pokud bude jednateli vyplácena odměna, musí být ve smlouvě o výkonu funkce sjednána. Není-li odměňování jednatele sjednáno, je výkon funkce bezplatný. V případě, že budou jednateli poskytnuta i další plnění (např. cestovní náhrady, životní připojištění a jiné benefity), měly by být ve smlouvě sjednány.

Jednorázová odměna za výkon funkce jednatele činí 2 000 Kč (jde o zaměstnání malého rozsahu)

Stanovení základu daně jednatele a společníka Částka v Kč
Odměna 2 000 Kč
Pojistné placené jednatelem  90 (4,5 %)
Pojistné placené společností – plátcem  180 (9 %)
Základ daně (před zaokrouhlením) 2 180 Kč

Benefit poskytnutý společností s ručením omezeným jednateli

Můžeme poskytnout příspěvek na bydlení jednateli, který nemá v sídle firmy bydliště? Jak by toto plnění bylo daňově posouzeno na straně jednatele a jak na straně společnosti?

Od daně z příjmů ze závislé činnosti