dnes je 21.7.2019
Input:

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

3.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

Jaroslava Pfeilerová

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezeným

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Odměny jednatele (odměna orgánu právnické osoby)   Jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti, přestože jsou jednatelé statutárním orgánem společnosti a nejsou tedy jako zaměstnanci v „podřízeném postavení vůči zaměstnavateli”.   Odměny jednatele a společníka jsou daňově účinné náklady společnosti.§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP  
Odměna jednatele, která nepodléhá odvodům sociálního pojistného (rozhodný příjem)   Od 1. 1. 2012 – méně než 2 500 Kč měsíčně, jedná-li se o zaměstnání malého rozsahu.   Rozhodný příjem zůstává pro rok 2015 ve stejné výši, tj. 2 500 Kč.  

Komentář:

Základ daně jednatele a společníka je tvořen příjmem zvýšeným o zákonné pojistné (tj o částku odpovídající 34 % zdanitelných příjmů). Výše tohoto pojistného se s účinností od roku 2012 změnila z částky 30,5 % na částku 34 %, pokud odměna jednatele založila účast na nemocenském pojištění.

Od roku 2012 se rozšířil okruh nemocensky pojištěných osob mimo jiné také o společníky a jednatele společností s ručením omezeným. Pojistnému na zdravotní pojištění odměna jednatele i společníka podléhala již v minulých letech a tato povinnost zůstala zachována.

Příklad

Jednorázová odměna za výkon funkce jednatele činí 2 000 Kč (jedná se o zaměstnání malého rozsahu)

Stanovení základu daně jednatele a společníka   Částka v Kč  
Odměna   2 000 Kč  
Pojistné placené jednatelem    90 (4,5 %)  
Pojistné placené společností – plátcem    180 (9 %)  
Základ daně (před zaokrouhlením)   2 180 Kč  
Příklad

Benefit poskytnutý společností s ručením omezeným jednateli

Můžeme poskytnout příspěvek na bydlení jednateli, který nemá v sídle firmy bydliště? Jak by toto plnění bylo daňově posouzeno na straně jednatele a jak na straně společnosti?

Od daně z příjmů ze závislé činnosti je podle ust. § 6 odst. 9 písm. i) ZDP osvobozena hodnota přechodného ubytování poskytnutého zaměstnanci v nepeněžní formě do výše 3 500 Kč měsíčně. Pokud je hodnota ubytování vyšší – podléhá částka nad 3 500 Kč dani ze závislé činnosti. Pokud je tento