Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zbrusu nový zaměstnanecký benefit

25.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí daňového balíčku je také novela zákona o daních z příjmů. A ta zavádí nový benefit.

Novela zákona o daních z příjmů přináší  možnost poskytnutí zcela nového benefitu osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti ve formě „příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy“.

Jedná se o rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP o nový bod 4. Obdobně musejí být splněny další podmínky pro osvobození příjmu dle tohoto ustanovení, tj., že benefit je poskytnut zaměstnancům v nepeněžní formě a z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů).

Do § 25 odst. 1 písm.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz