Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záznam o instruktáži BOZP

4.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce klade velký důraz na to, aby byl zaměstnanec o rizicích vykonávané práce a právních a ostatních předpisech vztahujících se k jeho práci, včas a řádně informován.

Ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat jejich dodržování. Předmětná školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále při

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz