Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zasílání Přehledu OSVČ

4.4.2017, Zdroj: VZP

Zavedení jednotné poštovní doručovací adresy přispívá ke snazší a rychlejší komunikaci mezi plátci pojistného a VZP.

Proto VZP uvítá, kdyby osoby samostatně výdělečně činné přednostně využívaly  novou adresu, pokud dosud zasílají formuláře přehledu OSVČ v papírové podobě na adresu své pobočky VZP. Informace byla uvedena i v dopisu, který dostaly všechny OSVČ spolu s vyúčtováním plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rok 2016.

Formuláře doručené na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 01 Jihlava ihned přebírá jihlavské "skenovací centrum", které je přenáší do digitální formy. To výrazně zrychlí a zjednoduší přístup k zasílaným údajům a výrazně omezí nutnost manipulace s papírovými doklady. P. O. BOX 111 slouží již od loňského roku pro

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz