Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaokrouhlování mzdových výpočtů

14.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11 Zaokrouhlování mzdových výpočtů

Ing. Růžena Klímová

  Zaokrouhlení  
Celková výše zdravotního pojištění ve výši 13,5 %   na celou korunu nahoru   
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem ve výši 1/3 ze 13,5 %   zákon nestanoví způsob zaokrouhlování, avšak obecně se uplatňuje zaokrouhlení na korunu nahoru   
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 2/3 ze 13,5 %   zákon nestanoví postup, ale zpravidla se od celkového pojistného odečte pojistné hrazené zaměstnancem a výsledkem je celé číslo   
Nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem ve výši 6,5 %  na celou korunu nahoru   
Nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 25 % z vyměřovacího základu, který je součtem vyměřovacích základů za všechny zaměstnance   na celou korunu nahoru   
Měsíční daňový základ pro výpočet zálohy na daň   na 100 Kč nahoru   
Měsíční daňový základ pro výpočet srážkové daně   na celé koruny dolů   
Roční daňový základ   na celé 100 Kč dolů   
Srážková daň   na celé koruny dolů   
Zvýšení zálohy daně o solidární zvýšení   na celou korunu nahoru   
Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění   na celé koruny nahoru   
Hodinová náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů   na dvě desetinná místa