Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanost od 1. 1. 2017 v číslech

13.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.06
Zaměstnanost od 1. 1. 2017 v číslech

Mgr. Olga Bičáková

Podívejte se, jak se výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 a zvýšení minimální mzdy projeví v aplikaci zákona o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů od 1. 1. 2017.

PRŮMĚRNÁ MZDA

Průměrná a minimální mzda jsou veličiny, od kterých se v zákonem stanovených případech odvíjí výše příspěvků poskytovaných Úřadem práce České republiky. Pro tento účel je každoročně ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašována průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro rok 2017 činí 27 000 Kč a byla stanovena Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí č. 448 ze dne 7. prosince 2016.

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která může být poskytována Úřadem práce uchazeči o zaměstnání, činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti, a představuje od 1. 1. 2017 částku 15 660 Kč.

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY PŘI REKVALIFIKACI

Maximální výše podpory při rekvalifikaci, která může být poskytována Úřadem práce, činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci, a představuje od 1. 1. 2017 částku 17 550 Kč.

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ JEDNOHO SPOLEČENSKY ÚČELNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Výše příspěvku je odvislá od průměrného podílu nezaměstnanosti v daném okrese, násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu zřizovaných pracovních míst na základě jedné dohody.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZŘÍZENÍ SPOLEČENSKY ÚČELNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2017 108 000 Kč a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy, tj. 162 000 Kč.

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. tj. od 1. 1. 2017 162 000 Kč a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy, tj. 216 000 Kč.

NEKOLIDUJÍCÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Podle zákona o zaměstnanosti zařazení a vedení v evidenci uchazečů o