dnes je 25.8.2019
Input:

Zaměstnání malého rozsahu

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.3 Zaměstnání malého rozsahu

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši 3 000 Kč.

Má-li zaměstnanec u téhož plátce více zaměstnání malého rozsahu v jednom kalendářním měsíci, příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu se sčítají. Pokud součet dosáhne výše rozhodného příjmu, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu trvání takových zaměstnání.

Priklad

Příklad 1

Dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena od 1. 3. do 4. 3. s odměnou 1 000 Kč a od 10. 3. do 31. 3. s odměnou 2 800 Kč.

Součet odměn je alespoň ve výši rozhodného příjmu, a proto se odvede pojistné z částky 3 800 Kč. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění po dobu trvání takových zaměstnání, tedy od 1. 3. do 4. 3. a od 10. 3. do 31. 3. Zaměstnavatel je povinen oznámit nástup do zaměstnání malého rozsahu do 20. 4., a to za každé zaměstnání zvlášť.

Priklad

Příklad 2

Pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou od 2. 1. do 31. 7. 2019 s výší mzdy 2 000 Kč a tato mzda byla též zúčtována. Dále byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti od 1. 3.